Sjukintyg

På åttonde sjukdagen måste du lämna läkarintyg till din arbetsgivare för att få sjuklön, men arbetsgivare kan kräva ett intyg tidigare. Du kan gå miste om sjuklön för de dagar som ditt läkarintyg saknas.

Sjukintyg på åttonde dagen

Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. På åttonde kalenderdagen måste du på eget initiativ lämna läkarintyg för att få ut din sjuklön om du är fortsatt sjuk. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgifter om vilken sjukdom du har utan behöver endast intyga nedsättningen av arbetsförmågan.

Sjukintyg tidigare vid särskilda skäl

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen.

Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. Tanken med den här regeln i lagen är inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt.

Tanken med lagen är att ge ett utrymme för arbetsgivaren att agera i det enskilda fallet. Det ska finnas ett särskilt skäl för förstadagsintyg, där syftet är att kunna åtgärda och agera med snabbare insatser. Tanken är att underlätta för den enskilde att återgå i arbetslivet eller för att undanröja hinder för fortsatt sjukskrivning. Ett sådant krav på intyg ska vara skriftligt och får inte gälla längre än för ett år.

Har du frågor om när din arbetsgivare kan begära sjukintyg från dig kan du kontakta Unionen. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg