Sjukintyg

Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan kräva det tidigare. Då kan du gå miste om sjuklön för de dagar läkarintyg saknas.

Shape Created with Sketch.

Från och med den 13 mars gäller enligt lag att du som är sjuk inte behöver visa något läkarintyg för din arbetsgivare för de 14 första dagarna. Unionens syn är att det slopade kravet på läkarintyg gäller både för arbetsgivare med och utan  kollektivavtal .
 

Från den 15 december 2020 till 31 januari 2021 har Försäkringskassan valt att slopa kravet på läkarintyg fram till och med dag 21 när du ansöker om sjukpenning. Detta gällde även under perioden 13 mars till och med 31 oktober. 
 

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du ett läkarintyg från och med dag åtta i den nya ökade sjukskrivningen. Vid smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.
 

Som vanligt gäller att du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.
 

För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida

Observera att nedanstående information till vissa delar har ersatts av speciella regler kopplade till åtgärder för att minska coronavirusets spridning. Du hittar mer information på Försäkringskassans hemsida.

Sjukintyg på åttonde dagen

Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. På åttonde kalenderdagen måste du på eget initiativ lämna läkarintyg för att få ut din sjuklön om du är fortsatt sjuk. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgifter om vilken sjukdom du har utan behöver endast intyga nedsättningen av arbetsförmågan.

Sjukintyg tidigare vid särskilda skäl

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen.

Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. Tanken med den här regeln i lagen är inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt.

Tanken med lagen är att ge ett utrymme för arbetsgivaren att agera i det enskilda fallet. Det ska finnas ett särskilt skäl för förstadagsintyg, där syftet är att kunna åtgärda och agera med snabbare insatser. Tanken är att underlätta för den enskilde att återgå i arbetslivet eller för att undanröja hinder för fortsatt sjukskrivning. Ett sådant krav på intyg ska vara skriftligt och får inte gälla längre än för ett år.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?