Sjukintyg

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan när det finns särskilda skäl kräva det från tidigare dag till och med från första sjukdagen. Om du inte har ett läkarintyg kan du gå miste om sjuklön för de dagar då läkarintyg saknas.

Enligt sjuklönelagen har du rätt till lön från dag 2 till dag 14, så kallad sjuklön, när du är sjuk. På åttonde dagen måste du på eget initiativ lämna läkarintyg för att få ut din sjuklön om du är fortsatt sjuk. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgifter om vilken sjukdom du har utan behöver endast intyga nedsättningen av arbetsförmågan.

Arbetsgivare får begära intyg tidigare, redan från första dagen, om det finns särskilda skäl, till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. Tanken med den här regeln i lagen är inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt.

Intentionen med lagen är att ge ett utrymme för arbetsgivaren att agera i det enskilda fallet. Det ska finnas ett särskilt skäl för förstadagsintyg, där syftet är att kunna åtgärda och agera med snabbare insatser. Tanken är att underlätta för den enskilde att återgå i arbetslivet eller för att undanröja hinder för fortsatt sjukskrivning. Ett sådant krav på intyg ska vara skriftligt och får inte gälla längre än för ett år.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?