Sjukintyg

Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan kräva det tidigare. Då kan du gå miste om sjuklön för de dagar läkarintyg saknas.

Shape Created with Sketch.

I vanliga fall behöver du ha läkarintyg från dag åtta för att ha rätt till sjuklön eller sjukpenning, men på grund av pandemin gäller nu följande tillfälliga regler:

 

Sjuklön
De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön. Du behöver under dessa 14 dagar inte uppvisa läkarintyg för att ha rätt till sjuklönen. Dessa regler gäller fram till och med 30 september 2021.

 

Sjukpenning
Om första sjukdag var:
31 oktober 2020 eller tidigare så behöver du ett läkarintyg från dag 22 när du ansöker om sjukpenning.

1 november - 14 december 2020 behöver du ett läkarintyg från dag 15 när du ansöker om sjukpenning.

15 december 2020 eller senare behöver du ett läkarintyg från dag 22 när du ansöker om sjukpenning. Dessa regler gäller till och med 30 september 2021.

 

Unionens syn är att det slopade kravet på läkarintyg gäller både för arbetsgivare med och utan  kollektivavtal .

 

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du ett läkarintyg från och med dag åtta i den nya ökade sjukskrivningen.

 

På Försäkringskassans hemsida hittar du information om vad som gäller för smittbärarpenning.

 

Som vanligt gäller att du ska sjukanmäla dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.
 

För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida

Observera att nedanstående information till vissa delar har ersatts av speciella regler kopplade till åtgärder för att minska coronavirusets spridning. Du hittar mer information på Försäkringskassans hemsida.

Sjukintyg på åttonde dagen

Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. På åttonde kalenderdagen måste du på eget initiativ lämna läkarintyg för att få ut din sjuklön om du är fortsatt sjuk. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgifter om vilken sjukdom du har utan behöver endast intyga nedsättningen av arbetsförmågan.

Sjukintyg tidigare vid särskilda skäl

Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen.

Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. Tanken med den här regeln i lagen är inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt.

Tanken med lagen är att ge ett utrymme för arbetsgivaren att agera i det enskilda fallet. Det ska finnas ett särskilt skäl för förstadagsintyg, där syftet är att kunna åtgärda och agera med snabbare insatser. Tanken är att underlätta för den enskilde att återgå i arbetslivet eller för att undanröja hinder för fortsatt sjukskrivning. Ett sådant krav på intyg ska vara skriftligt och får inte gälla längre än för ett år.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg