Anmäla arbetsskada

Sjuk eller skadad av ditt arbete - anmäl alltid. Det är arbetsgivaren som ska anmäla arbetsskadan, men om arbetsgivaren inte gör det, kan du anmäla själv.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada. Det är alltså arbetsgivaren som ska anmäla arbetsskadan, men om arbetsgivaren inte gör det, kan du anmäla själv. Anmälan görs på Anmäl arbetsskada. Du kan få stöd av ditt arbetsmiljöombud , men om det inte finns något arbetsmiljöombud på din arbetsplats kan du kontakta Unionen.

Anmälan om arbetsskada är viktig både för din eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas.

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal kan du också omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den kan även gälla om din arbetsgivare har tecknat försäkringen separat, utan kollektivavtal . Om du omfattas av TFA -försäkring ansvarar du själv för att anmäla din skada till Afa Försäkring.

Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet eller vid färd i arbetet och omfattas av trafikförsäkringen ska du anmäla skadan till trafikförsäkringsbolaget.

En anmälan om misstänkt arbetsskada innebär inte att din arbetsskada och rätt till ersättning blir prövad av Försäkringskassan. För att få din arbetsskada prövad och få eventuell ersättning måste du även ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg