Musarm

Musarm är smärtsamt och gör så att du får nedsatt rörelseförmåga i axel, armbåge eller hand. Det går att förebygga. Prata med din chef om du har problem.

Axeln påverkas mest när du jobbar vid datorn och håller armen snett utsträckt framför dig utan tillräcklig avlastning.

Musarm kan bli resultatet av upprepade och ensidiga rörelser eller dåligt anpassad arbetsutrustning. Det är inte bara arbetsställningen som kan skapa musarmsproblem. Stress, oro och ilska kan bidra till att öka spänningarna i kroppen. Om synförhållandena är ogynnsamma, på grund av dålig belysning, synfel eller olämpliga glasögon, kan även detta leda till olämpliga muskelspänningar.

Problem kan förebyggas eller mildras genom att du:

  • Byter musen mot kula, styrpinne eller kommandon på tangentbordet
  • Arbetar med den andra handen
  • Försöker placera musen närmare dig
  • Skaffar en stol eller bord som har särskilda avlastningsytor för hand och mus

Prata med din chef om du har problem. Det finns lagar och regler som talar om hur din arbetsplats ska vara utformad och vad arbetsgivaren har för skyldigheter för att anpassa arbetsplatsen utifrån dina förutsättningar. Läs mer om arbetsanpassning och rehabilitering.

Om du arbetar på en större arbetsplats har du även hjälp av ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) och din klubb . Du kan också kontakta Unionen för stöd och rådgivning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg