Avgiftsnedsättning - tillfälligt sänkt avgift

Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Om din inkomst tillfälligt minskar, till exempel om du ska studera eller blir arbetslös, kan du ha rätt till sänkt medlemsavgift.

För att få nedsatt medlemsavgift krävs att din sammanlagda inkomst i minst 3 månader är lägre än den inkomst vi grundat din ordinarie avgift på och att den nya inkomsten ligger i ett lägre inkomstintervall:

Inkomst före skatt

Medlemsavgift

0 - 12 000 50 kr
12 001 - 15 000 100 kr
15 001- 19 000 150 kr
19 001 - 25 000 225 kr
25 001 -  235 kr

Som inkomst räknas

  • Lön
  • A-kassa
  • Försäkringskassa, till exempel sjuk- och föräldrapenning
  • Studiestöd
  • Dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring

Ett år i taget

Avgiftsnedsättningen gäller för högst ett år i taget. Om din inkomständring varar längre tid än ett år måste du meddela oss på nytt.

Ansök om avgiftsnedsättning

Vid arbetslöshet

Om du är arbetssökande, med en inkomst som understiger en viss nivå, cirka 30 000, kan du ansöka om avgiftsnedsättning. När du har fått besked från din a-kassa om dagpenning kan du meddela den här. 

Vid föräldraledighet, studieledighet eller vid sjukskrivning

Som föräldraledig, studieledig eller sjukskriven kan du enkelt ansöka om en tillfällig avgiftsnedsättning genom att logga in med BankID.

Vid utlandsvistelse

Om du på grund av utlandsvistelse ansöker om tillfälligt sänkt avgift behöver du ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg