Avgiftsnedsättning - tillfälligt sänkt avgift

Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Om din inkomst tillfälligt minskar kan du ha rätt till en sänkt medlemsavgift under denna tid.

För att få nedsatt medlemsavgift krävs att din sammanlagda inkomst i minst 3 månader är lägre än den inkomst vi grundat din ordinarie avgift på och att den nya inkomsten ligger i en lägre inkomstintervall:

Inkomst före skatt

Medlemsavgift

0 - 12 000 50 kr
12 001 - 15 000 100 kr
15 001- 19 000 150 kr
19 001 - 225 kr

Som inkomst räknas

  • Lön
  • A-kassa
  • Försäkringskassa, t e x sjuk- och föräldrapenning
  • Studiestöd
  • Dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring

Ett år i taget

Avgiftsnedsättningen gäller för högst ett år i taget. Om din inkomständring varar längre tid än ett år måste du meddela oss på nytt. Du kommer att få ny blankett från Unionen två månader innan avgiftsnedsättningen upphör.

Ansök om avgiftsnedsättning

Du kan enkelt ansöka om en tillfällig avgiftsnedsättning genom att logga in med Bank-Id.

Om du på grund av utlandsvistelse ansöker om tillfälligt sänkt avgift behöver du ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?