Tillfälligt sänkt avgift

Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Om din inkomst tillfälligt minskar kan du ha rätt till en sänkt förbundsavgift under denna tid.

För att få nedsatt avgift krävs att din sammanlagda inkomst i minst 3 månader är lägre än den inkomst vi grundat din ordinarie avgift på och att den nya inkomsten ligger i en lägre löneintervall.

Avgiftsnedsättningen gäller för högst ett år i taget. Önskar du fortsatt avgiftsnedsättning (om din inkomständring varar längre tid än ett år) måste du meddela oss på nytt. Du kommer att få ny blankett från Unionen två månader innan avgiftsnedsättningen upphör.

Som inkomst räknas

  • Lön

  • A-kassa

  • Försäkringskassa, t ex sjuk- och föräldrapenning

  • Studiestöd

  • Dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring

Nedsatt avgift beviljas enbart för förbundsavgift och premie för inkomstförsäkring.

Skicka in din ansökan via vårt kontaktformulär.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej