Avgiftsnedsättning - tillfälligt sänkt avgift

Som medlem betalar du medlemsavgift i relation till din inkomst. Om din inkomst tillfälligt minskar, till exempel om du blir arbetslös, kan du ha rätt till sänkt medlemsavgift.

Shape Created with Sketch.

Förändrad medlemsavgift 1 jan 2020

Unionen har haft oförändrade avgifter sedan grundandet 2008. På Unionens kongress 2019 beslutades att höja medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar med en inkomst över 25.000 kr med 10 kr. Den nya avgiften blir 235 kr i månaden (exklusive eventuella klubbavgifter). Den nya avgiften gäller från och med januari 2020.

 

Betalar du med autogiro kommer rätt belopp automatiskt dras från ditt konto den sista januari. Eftersom beloppet att betala är ett annat än föregående månad skickar vi en specifikation för din autogirodragning till din Kivra-brevlåda eller hem till dig.

 

För medlemmar som tjänar under 25 000 kr/mån är avgiften oförändrad.

 

Medlemmar i Unionen Egenföretagare påverkas inte av avgiftsförändringen.

För att få nedsatt medlemsavgift krävs att din sammanlagda inkomst i minst 3 månader är lägre än den inkomst vi grundat din ordinarie avgift på och att den nya inkomsten ligger i en lägre inkomstintervall:

Inkomst före skatt

Medlemsavgift

0 - 12 000 50 kr
12 001 - 15 000 100 kr
15 001- 19 000 150 kr
19 001 - 25 000 225 kr
25 001 -  235 kr

Som inkomst räknas

  • Lön
  • A-kassa
  • Försäkringskassa, till exempel sjuk- och föräldrapenning
  • Studiestöd
  • Dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring

2 månader retroaktivt

Om du meddelar oss din tillfälliga inkomst i efterhand kan vi endast justera din medlemsavgift retroaktivt 2 månader tillbaka.

Ett år i taget

Avgiftsnedsättningen gäller för högst ett år i taget. Om din inkomständring varar längre tid än ett år måste du meddela oss på nytt. Du kommer att få ny blankett från Unionen två månader innan avgiftsnedsättningen upphör.

Ansök om avgiftsnedsättning

Som föräldraledig, studieledig eller sjukskriven kan du enkelt ansöka om en tillfällig avgiftsnedsättning genom att logga in med BankID.

Om du är arbetssökande, med en inkomst som understiger en viss nivå, och vill ansöka om avgiftsnedsättning så gör du detta genom att logga in och avsluta befintlig anställning.

Om du på grund av utlandsvistelse ansöker om tillfälligt sänkt avgift behöver du ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?