Beslut om ersättning vid arbetsskada

Försäkringskassan måste godkänna din ansökan för att du ska få ersättning därifrån. Om du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och har ansökt om ersättning från Afa Försäkring är det Afa Försäkring som godkänner om du får ersättning därifrån.

Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

Beslut om ersättning från Försäkringskassan

För att ansöka om ersättning från Försäkringskassan behöver du skicka in en skriftlig ansökan. Därefter kommer en handläggare hos Försäkringskassan utreda din rätt till ersättning. Utredningen kan vara omfattande och du kan behöva svara på frågor och komma in med underlag under utredningens gång. Om det finns underlag eller dokumentation hos Unionen som du tror kan vara användbart för utredningen kontaktar du oss så hjälper vid dig med underlaget.

Innan Försäkringskassan fattar ett beslut behöver de informera dig om vilket beslut de överväger att fatta och vilka underlag som ligger till grund för beslutet. Om du har synpunkter på det beslut Försäkringskassan föreslår, har du möjlighet att skicka in kompletterande underlag.

Försäkringskassan meddelar sitt beslut när utredningen är klar och du har haft möjlighet att komma in med synpunkter. Om du är missnöjd med beslutet kan du inom två månader begära omprövning av beslutet. Om du efter omprövningen fortfarande är missnöjd har du två månader på dig att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Om ersättning hos Försäkringskassan

Beslut om ersättning från Afa Försäkring

För att ansöka om ersättning från Afa Försäkring behöver du skicka in en skriftlig ansökan. När Afa Försäkring tagit ställning i ärendet skickas ett beslut till dig. Om du är missnöjd med detta kan du höra av dig till skaderegleraren som fattat beslutet. Om Afa Försäkring har fattat ett så kallat slutligt beslut, har du möjlighet att inom sex månader begära omprövning av beslutet till Afa Omprövningsavdelning. 

Om ersättning hos Afa Försäkring

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg