Facklig rättshjälp vid arbetsskada

Genom ditt medlemskap i Unionen kan du ha rätt till rättshjälp i tvister som rör ditt arbete.

Har du till exempel råkat ut för en arbetsskada och är missnöjd med de beslut du fått från Försäkringskassan eller Afa Försäkring, kan du få en juridisk bedömning av vilka förutsättningar det finns att driva ditt ärende vidare. Om vi vid bedömningen kommer fram till att det finns en rimlig chans att nå framgång i ditt ärende får du juridisk hjälp kostnadsfritt.

För att få en rättshjälpsbedömning kontaktar du Unionen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg