Facklig rättshjälp vid arbetsskada

Genom ditt medlemskap i Unionen kan du ha rätt till rättshjälp i tvister som rör ditt arbete. Det kan till exempel handla om att du är missnöjd med det beslut du fått från Försäkringskassan eller Afa Försäkring, om du har råkat ut för en arbetsskada.

Möjlighet att få juridisk bedömning

Har du till exempel råkat ut för en arbetsskada och är missnöjd med de beslut du fått från Försäkringskassan eller Afa Försäkring, kan du få en juridisk bedömning av Unionen om vilka förutsättningar det finns att driva ditt ärende vidare.

Om vi vid bedömningen kommer fram till att det finns en rimlig chans att nå framgång i ditt ärende i en domstolsprocess får du juridisk hjälp kostnadsfritt.

För att få en rättshjälpsbedömning kontaktar du Unionen.

Tre månaders medlemskap behövs för att kunna få rättshjälp

För att få rättshjälp är ett grundläggande krav att du har varit medlem i Unionen i minst tre månader. Medlemsrådgivning får du från och med din första dag som medlem. 

Ännu inte medlem?

Bli medlem i Unionen och ta del av medlemskapets alla fördelar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg