Missnöje med lön

Som förtroendevald är det vanligt att få frågor om lön. Ibland handlar det om att någon är missnöjd med sin lön. Du som fackligt ombud kan på olika sätt hjälpa och guida medlemmen till att få förståelse kring sin löneutveckling och vilka möjligheter som finns för att påverka den.

Du kan stötta medlemmarna i olika frågor om lön

Medlemmar kan ha många funderingar kring lön. Det kan gälla lönestatistik , tips inför lönesamtalet, nyanställningar och allmänna tips och råd. Här kan du vara ett stort stöd och bidra med värdefull kunskap när du känner förutsättningarna som finns på er arbetsplats.

Olika löneavtal ger dig och medlemmarna stöd på olika nivåer

När ni omfattas av kollektivavtal så finns också ett tillhörande löneavtal . I det hittar du det som finns bestämt kring lön i er bransch, ett slags ramverk för löneprocessen.

Det kan också finnas ett kompletterande lokalt löneavtal som har tecknats mellan arbetsgivaren och Unionens klubb på arbetsplatsen, och det gäller endast på er arbetsplats. Tänk även på att villkor om lön även kan finnas i enskilda medlemmars anställningsavtal .

Vanliga utmaningar kopplat till lön

Löneavtalet som gäller

Logga in för att komma åt löneavtalet i er bransch. Löneavtalet är en del av kollektivavtalet som gäller på er arbetsplats.

Frågor och svar om missnöje med löneutveckling

Har vi ett löneavtal och i så fall var hittar jag det?

Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det

Medlemmar vill veta om deras lön är rimlig, finns det några generella tips som jag kan ge?  

Du kan berätta för medlemmarna att de kan ta reda på hur de ligger till lönemässigt i jämförelse med andra och hur de förbereder sig för ett bra  lönesamtal  genom att:  

Medlemmen kan också tillsammans med dig som  förtroendevald  titta på medlemmens lön i förhållande till lönekartläggningen.   

Starta en löneklubb

En annan väg är att starta en öppen löneklubb . I en sådan löneklubb redovisar man sin lön frivilligt samt tar del av andras löner. Det ger en transparens och även en fingervisning om hur man själv ligger i lön i förhållande till andra, främst med fokus på de i liknande roller som en själv.  

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Fördjupning: Överlämning av medlemsuppgifter i samband med lönerevision

För dig som är förtroendevald. Vad du behöver tänka på vid hantering av medlemsuppgifter i samband med lönerevision.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg