Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det

Löneavtalet för din arbetsplats ger dig rätt till löneutveckling. I avtalet står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar.

Shape Created with Sketch.

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hitta ditt löneavtal i vår lista.
Eller logga in och få  en direktlänk till rätt avtal.

Shape Created with Sketch.

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Titta i det kollektivavtal ( löneavtal ) som gäller på din arbetsplats om du vill veta vad som gäller för just dig.

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal, så finns det också ett löneavtal som gäller för dig. I löneavtalet för den bransch du arbetar i hittar du information om

  • när din lön ska ses över (revideras),
  • hur stora löneökningar som din arbetsgivare sammanlagt har en skyldighet att betala ut,
  • ramar och regler för hur den individuell lönesättningen ska gå till samt,
  • i förekommande fall, lägsta garanterade löneökning ( individgaranti ) och lägsta lön.

Unionen har ett 100-tal olika kollektivavtal som gäller för olika branscher och företag.

Du behöver titta i det kollektivavtal (löneavtal) som gäller på din arbetsplats, för att få veta vad som gäller för just dig.

Leta upp kollektivavtalet i vår lista om du vet vilket avtal du omfattas av.

Annars är det enklaste sättet att logga in. Då hittar du en genväg till just ditt kollektivavtal (löneavtal) under ”Mina uppgifter”.

Bransch(löne)avtalet beskriver på vilka grunder som lönen ska sättas och ditt inflytande över lönesättningen. Det är ett ramverk för lön och lönesättning och behöver alltid anpassa till din arbetsplats. Det görs av Unionens lokala klubb om det finns en sådan.

Om du inte omfattas av något branschlöneavtal, så är det bra om du får inskrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska ses över årligen. Det finns nämligen inte någon lag som reglerar lön eller löneökningar, utan detta måste du bevaka själv.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?