Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det

Löneavtalet för din arbetsplats ger dig rätt till löneutveckling. I avtalet står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar.

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal, så finns det också ett löneavtal

I löneavtalet för den bransch du arbetar i hittar du information om

  1. när din lön ska ses över (revideras),
  2. hur stora löneökningar som din arbetsgivare sammanlagt har en skyldighet att betala ut,
  3. ramar och regler för hur den individuell lönesättningen ska gå till samt,
  4. i förekommande fall, lägsta garanterade löneökning ( individgaranti ) och lägsta lön .

Bransch(löne)avtalet beskriver på vilka grunder som lönen ska sättas och ditt inflytande över lönesättningen. Det är ett ramverk för lön och lönesättning och behöver alltid anpassas till din arbetsplats. Det görs av Unionens lokala klubb om det finns en sådan.

Om det saknas löneavtal - skriv in lönerevision i anställningsavtalet

Om du inte omfattas av något branschlöneavtal, så är det bra om du får inskrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska ses över årligen. Det finns inte någon lag som reglerar lön eller löneökningar, utan detta måste du bevaka själv.

Så här hittar du ditt löneavtal

Unionen har ett 100-tal olika kollektivavtal som gäller för olika branscher och företag. Du behöver titta i det kollektivavtal ( löneavtal ) som gäller på din arbetsplats, för att få veta vad som gäller för just dig.

Direktlänk till ditt löneavtal

Info icon Shape info icon

Tänk på att ...

Procentsatsen i löneökningar på central och lokal nivå (t ex 3,0 % vid en lönerevision ) inte automatiskt tilldelas dig som enskild medlem utan är ett riktmärke, en kollektiv nivå för att säkra en stabil reallöneökning över tid. Vad du som individ ska ha för lönepåslag ska avgöras av din prestation utifrån de lönekriterier som finns på arbetsplatsen. Löneökningsutrymme och lönepott

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg