Jobba på relationen med arbetsgivaren

Ett bra och fungerande samarbete mellan dig som är förtroendevald och din arbetsgivare tjänar alla på. Oavsett vad utgångsläget är på din arbetsplats är det värt att jobba för att förbättra relationen med arbetsgivaren.

Två personer pratar

Ett bra samarbete mellan dig som är förtroendevald och din arbetsgivare tjänar alla på

Många förtroendevalda vittnar om att deras arbete underlättas av att arbetsgivaren är positivt inställd till att det finns en lokal facklig representation på arbetsplatsen. Ofta fungerar samarbetet bra men ibland saknar arbetsgivaren kunskap om vad fackligt arbetet innebär.

  Kom igång 

  Att diskutera och komma överens om ramarna för samarbetet med arbetsgivaren leder ofta till att det fackliga arbetet flyter på lättare. Det kan handla om så grundläggande saker som att diskutera hur ofta ni ska träffas och hur mycket tid som behövs för det fackliga arbetet.

  1. En gemensam bild av facklig tid
   Både du och din arbetsgivare tjänar på att det är tydligt vad facklig tid är och hur den ska hanteras. Då slipper ni lägga tid och energi på att fundera över det i den dagliga verksamheten.
  2. Presentera era olika uppdrag och ansvarsområden
   Oavsett hur väl ni och arbetsgivaren känner varandra kan det vara bra att ni presenterar era olika roller och vad som ingår i de olika uppdragen och ansvarsområdena.
  3. Nå samsyn med arbetsgivaren kring roller och ansvar
   För att samarbetet ska gå enkelt kan ni genom diskussioner säkerställa ni och arbetsgivaren har samma syn på de olika rollerna och ansvaret.
  4. Hur ofta ska ni ses?
   Det kan vara bra att diskutera hur era möten ska se ut. Det kan handla om hur långa mötena ska vara och vilka som ska delta. Bra är också att komma överens om hur agendan ska se ut och hur kommunikationen mellan mötena ska fungera.
  5. Skriv ett samverkansavtal
   Det går också att skriva ett lokalt avtal om ramarna, ett så kallat samverkansavtal. Kontakta ert regionkontor om ni vill teckna ett samverkansavtal. 
  Är det ok att vara förtroendevald på din arbetsplats?

  Är det ok att vara förtroendevald på din arbetsplats?

  Det fackliga arbetet blir lättare och roligare när arbetsgivaren ser värdet av det på arbetsplatsen. Hur ser det ut på din arbetsplats? Kan samarbetet och relationen med arbetsgivaren förbättras?

  Fler tips - jobba på relationen

  Kontakta oss om du vill ha stöd i att skapa en struktur för det fackliga samarbetet tillsammans med arbetsgivaren. 

  • Lyft upp relationen på bordet

   Oavsett om relationen är helt ny, eller funnits i 20 år, måste man prata om den. Relationen finns i alla era träffar, oavsett om det är förhandlingar eller andra former av möten. Diskutera vad som är målet med er relation – vad vill ni med den? Vad har ni för behov och önskemål, från respektive part?

   Försök att hitta det ni har gemensamt – en relation har bättre förutsättningar att vara god om man har ett gemensamt mål. Kanske är det verksamhetens och personalens bästa som är er gemensamma nämnare?

  • Blicka framåt

   Det är otroligt lätt att fastna i vad som varit. Den gjorde si eller så, och det var fel.För att relationen ska komma framåt behöver man lägga detta bakom sig och blicka framåt. Fokus behöver vara på idag – men framförallt på framtiden. Vad kan ni göra för att komma dit ni vill?

  • Acceptera din påverkanscirkel

   Alla gör fel. Även arbetsgivaren! Alla frågor går inte att driva, och det kan kännas tufft att acceptera när det tar stopp. Fokusera på vad du kan göra i en sådan här situation – och acceptera vad som ligger utanför din egen påverkan.

   Man kan inte förändra någon annans beteende – däremot tydliggöra vad du själv önskar i en viss situation.  Ditt bidrag kan vara att påtala vad som inte fungerar, men även att uppmärksamma goda beteenden. När man knyter handen i fickan – det är då feedbacklampan ska tändas!

  • Lyssna och ta fäste på det goda

   Att lyssna, visa intresse och ställa frågor är inte alltid det första man tänker på när man har olika ståndpunkter. Ibland kan det leda till att man hittar det positiva i vad som sägs, en god intention. Kanske leder detta er framåt mot ett gemensamt mål, även fast vägen dit kan se olika ut.

  För att läsa den partsgemensamma handledningen behöver du vara förtroendevald och logga in

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg