Skapa en bra dialog med arbetsgivaren

Ett bra och fungerande samarbete mellan dig som är förtroendevald och din arbetsgivare tjänar alla på. Oavsett vad utgångsläget är på din arbetsplats är det värt att jobba för att förbättra relationen med arbetsgivaren.

Två personer pratar

Ett bra samarbete mellan dig som förtroendevald och din arbetsgivare tjänar alla på

Många förtroendevalda vittnar om att deras arbete underlättas av att arbetsgivaren är positivt inställd till att det finns en lokal facklig representation på arbetsplatsen. Ofta fungerar samarbetet bra men ibland saknar arbetsgivaren kunskap om vad fackligt arbetet innebär.

Tips för att komma igång 

Att diskutera och komma överens om ramarna för samarbetet med arbetsgivaren leder ofta till att det fackliga arbetet flyter på lättare. Det kan handla om så grundläggande saker som att diskutera hur ofta ni ska träffas och hur mycket tid som behövs för det fackliga arbetet.

 1. Ha en gemensam bild av facklig tid

  Både du och din arbetsgivare tjänar på att det är tydligt vad facklig tid är och hur den ska hanteras. Då slipper ni lägga tid och energi på att fundera över det i den dagliga verksamheten.

 2. Presentera era olika uppdrag och ansvarsområde

  Oavsett hur väl ni och arbetsgivaren känner varandra kan det vara bra att ni presenterar era olika roller och vad som ingår i de olika uppdragen och ansvarsområdena.

 3. Bestäm hur ofta ni ska ses

  Det kan vara bra att diskutera hur era möten ska se ut. Det kan handla om hur långa mötena ska vara och vilka som ska delta. Det är också bra att komma överens om hur agendan ska se ut och hur kommunikationen mellan mötena ska fungera. 

 4. Gör ett årshjul för ert arbete

  Ett tips är att göra ett årshjul för verksamheten med verksamhetsplanering, medarbetarundersökning,  löneförhandling  med mera. 

 5. Skriv ett samverkansavtal

  Det går också att skriva ett lokalt avtal om ramarna, ett så kallat samverkansavtal. Kontakta Unionens  regionkontor  om ni vill ha hjälp att teckna ett samverkansavtal. 

Samarbete kan ge många vinster

Att det finns förtroendevalda på jobbet är bra för hela organisationen, även arbetsgivaren. Tillsammans kan ni utveckla och förbättra villkoren och verksamheten på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Ordning och reda

Med en tydlig facklig struktur på arbetsplatsen blir beslutsordningen tydligare. Det blir mer ordning och reda kring frågor som direkt berör de anställda och arbetsmiljön.

Förankrade beslut

Med förtroendevalda på arbetsplatsen kan fler anställda få möjlighet att komma till tals med idéer och förslag. Det tror vi ger ökad kunskap och förståelse om verksamhetens framtid och utveckling.

Chans till förbättrade resultat

Genom att involvera  klubb  eller  ombud  på arbetsplatsen ökar chansen att fler känner sig delaktiga och engagerade i verksamhetens utveckling och framtid. Det ger i sin tur chans till ökade vinster i produktion, utveckling och resultat. 

Vinn tid

Om arbetsgivaren vill förändra verksamheten sparar hen tid genom att förhandla lokalt med valda företrädare på arbetsplatsen, som känner till företagets kultur, historia och förutsättningar, istället för att behöva kalla och vänta på anställda ombudsmän från Unionens kontor.

Få kompetent bollplank inom arbetsrätten

Unionen utbildar och stöttar dig som förtroendevald så att du ska känna dig trygg och nöjd i ditt uppdrag. Det ger även företaget tillgång till ökad kompetens inom arbetsrätt och lagar som exempelvis arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen (MBL), och lagen om anställningsskydd (LAS).

Möjlighet att teckna avtal anpassade efter er arbetsplats

Med både kollektivavtal och förtroendevalda på arbetsplatsen kan ni utnyttja partsmodellen fullt, med möjligheten att teckna lokala avtal anpassade efter just er arbetsplats, vilket är bra både för anställda och arbetsgivare.

Tipsa gärna arbetsgivaren om fördelarna med ett bra samarbete.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha stöd i att skapa en struktur för det fackliga samarbetet tillsammans med arbetsgivaren. 

Tid för fackligt arbete

Har du rätt att ägna dig åt ditt förtroendeuppdrag och utbilda dig fackligt på arbetstid? Här hittar du svar på frågor som handlar om ”facklig tid” och hur den kan hanteras.
Är det ok att vara förtroendevald på din arbetsplats?

Är det ok att vara förtroendevald på din arbetsplats?

Det fackliga arbetet blir lättare och roligare när arbetsgivaren ser värdet av det på arbetsplatsen. Hur ser det ut på din arbetsplats? Kan samarbetet och relationen med arbetsgivaren förbättras?

För att läsa den partsgemensamma handledningen behöver du vara förtroendevald och logga in

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg