Tid för fackligt arbete

Har du rätt att ägna dig åt ditt förtroendeuppdrag och utbilda dig fackligt på arbetstid? Här hittar du svar på frågor som handlar om ”facklig tid” och hur den kan hanteras.

Facklig tid regleras i förtroendemannalagen

När det finns kollektivavtal  på din arbetsplats gäller förtroendemannalagen . Då har du rätt att jobba fackligt på betald arbetstid, så länge du hanterar frågor som rör den egna arbetsplatsen. Det kan handla om förhandlingar, löpande fackligt arbete, styrelsemöten eller kurser som du behöver för att utbilda dig. 

Hur mycket tid som behövs kan variera beroende på vilka uppgifter du utför och antalet medlemmar. På en liten arbetsplats är behovet av tid för det fackliga uppdraget normalt sett mindre. På större arbetsplatser uppstår ofta frågor som måste lösas av arbetsgivare och dig som facklig företrädare.

Enkelt uttryckt ska du ha så mycket tid som behövs för att utföra ditt uppdrag. Antalet timmar får dock inte vara fler än vad som är nödvändigt och måste ställas i proportion till hur det ser ut i övrigt på arbetsplatsen. 

För att få jobba fackligt under betald arbetstid krävs:

 • Att det finns kollektivavtal
 • Att ditt fackliga uppdrag rör arbetsplatsen
 • Att du har blivit vald till uppdraget av medlemmarna

 • Att uppdraget är anmält till arbetsgivaren

Tre vanliga utmaningar kopplade till fackligt arbete

Info icon Shape info icon

Allmänt tips kring facklig tid och det fackliga uppdraget

Ta tid för att sätta dig in i uppdraget så snart du har blivit vald. Gå utbildningarna som finns. Du kommer att växa i rollen! Sätt strukturen kring möten och liknande på en gång med arbetsgivaren.

Vanliga frågor och svar om facklig tid

Vad är facklig tid?

Facklig tid är den tid som du som  förtroendevald  har rätt att använda för ditt fackliga uppdrag på arbetsplatsen. Detta gäller dig som har kollektivavtal .  

Har jag rätt att utföra mitt fackliga uppdrag på betald arbetstid?

Ja, du har rätt att ägna dig åt ditt fackliga uppdrag på betald arbetstid så länge det rör facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen.

Det kan till exempel handla om:

 • Förberedelse och genomförande av förhandlingar
 • Styrelsemöten och medlemsmöten
 • Facklig utbildning som har direkt betydelse för just ditt uppdrag
 • Kontakt med medlemmar
 • Det löpande fackliga arbetet

Du har rätt att utföra ditt uppdrag i den omfattning som krävs. Det finns inga fasta mallar eller nyckeltal för att bedöma vilken ledighet som kan vara tillräcklig för det fackliga uppdraget utan det måste avgöras med utgångspunkt i förhållandena på respektive arbetsplats. 

Har jag rätt att gå en facklig kurs på betald arbetstid?

Du har rätt till ledighet för en facklig kurs om kursen har betydelse för ditt fackliga uppdrag. Om kursen också har betydelse för verksamheten på arbetsplatsen har du rätt att gå kursen på betald arbetstid.

Det kan till exempel vara:

 • Facklig grundkurs för förtroendevalda 

 • Introduktion för förtroendevalda i klubbstyrelse  

 • Förhandla med arbetsmiljöperspektiv 

 • Arbetsmiljöutbildning 

 • Lika rättigheter och möjligheter 

Vad innebär det att en kurs är f-märkt?

Det innebär att du som är  förtroendevald , med stöd av  förtroendemannalagen , får gå en kurs med bibehållen lön.

F-märkt kurs 

Hur mycket tid har jag rätt att lägga på mitt fackliga uppdrag? 

Det finns inga fasta mallar för att bedöma hur mycket tid som är tillräckligt. Det antal timmar du lägger ner får däremot inte vara fler än vad som är nödvändigt och måste ställas i proportion till hur det ser ut i övrigt på arbetsplatsen.

Tiden kan variera beroende på vilka uppgifter du utför och antalet medlemmar. 

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg