Stöd i löneprocesser

Hur fungerar lönerevisionen och finns det undantag för vilka som ska vara med i den? Här hittar du som förtroendevald svar på vilken roll och vilket ansvar du har i löneprocessen. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för de anställdas löner och inte du som förtroendevald.

Lönerna ses vanligen över en gång per år

Den här informationen vänder sig till dig som är förtroendevald på en arbetsplats med kollektivavtal

En lönerevision är när lönerna förändras, alltså revideras. När och hur löner ska ses över och vilka som ska ingå i revisionen finns bestämt i ert centrala löneavtal . Enligt de flesta avtal ska lönerna ses över en gång per år.  

Löneavtal kan finnas på olika nivåer: ett centralt löneavtal för er bransch med ramarna för lönesättning och ett lokalt löneavtal som endast gäller på er arbetsplats och som Unionen har tecknat med er arbetsgivare. Därutöver så kan villkor om lön också finnas i enskilda medlemmars anställningsavtal

Arbetsgivaren är den som beslutar om lönekriterier och sätter löner. Du som förtroendevald har alltså inte ansvar för medlemmarnas löner. När du sitter med i lönedelegationen, den grupp som har till uppgift att föra medlemmars talan, är din roll att driva revisionen framåt och se till att allt följer den ordning som ni och arbetsgivaren har kommit överens om. I löneprocessen har du som förtroendevald dock en stor påverkansmöjlighet. 

Vanliga utmaningar kopplade till lönerevisionen

Vanliga frågor och svar om löneprocessen

Vad är ett löneavtal? Hur vet jag att vi har ett?

När ni omfattas av kollektivavtal så finns också tillhörande löneavtal . Där hittar du allt som finns bestämt kring lön. 

Arbetsgivaren säger att nyanställda inte ska ingå i revisionen. Stämmer det?

Det korta svaret är ja. Det är upp till varje arbetsgivare om de vill ha som policy att nyanställda inte ska ingå i revisionen. Prestationen som bedöms är från föregående år, så det kan dessutom vara svårt att bli bedömd som nyanställd. Den nyanställde har även haft chans att förhandla sin lön.

Arbetsgivare vill skjuta på löneökningar till senare än vanligt. Får de göra så?

Det centrala löneavtalet fastställer vilka tidpunkter som ni ska förhålla er till gällande de olika stegen i lönerevisionen. Om utbetalningarna av löneökningarna dröjer, tänk då på att de ska betalas med en retroaktivitet från lönerevisionsdatumet enligt det centrala löneavtalet.  

Löneavtalet som gäller

Logga in för att komma åt löneavtalet i er bransch. Löneavtalet är en del av kollektivavtalet som gäller på er arbetsplats.

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Fördjupning: Överlämning av medlemsuppgifter i samband med lönerevision

För dig som är förtroendevald. Vad du behöver tänka på vid hantering av medlemsuppgifter i samband med lönerevision.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg