Arbetsgivaren tycker inte att de behöver förhandla

Allt som faller under medbestämmandelagen (MBL) är arbetsgivaren skyldig att förhandla om. Här hittar du som förtroendevald svar på frågor om förhandlingar och hur de ska hanteras.

När arbetsgivaren är skyldig att förhandla om förändringar

När det finns  kollektivavtal  är arbetsgivaren skyldig att förhandla om viktigare förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om omorganisationer, uppsägningar och stora investeringsbeslut. Det kan också handla om chefstillsättningar och ändringar i produktionen.

Du kan alltid själv kalla till  förhandling  för dina medlemmar. Nedan hittar du exempel på vad du kan skriva i en  förhandlingsframställan .  

Vanliga utmaningar i din roll som fackligt ombud:

Vanliga frågor och svar om förhandling

En medlem ska på föräldraledighet. Arbetsgivaren har valt att rekrytera någon för att utföra medlemmens sysslor. Är det ok?

Det är okej att ta in en vikarie som utför arbetssysslor under medlemmens frånvaro. Om arbetsgivaren vill tillsvidareanställa någon på tjänsten så måste arbetsgivaren först förhandla, när  kollektivavtal  finns. Grundprincipen är att den föräldralediga ska återgå till samma tjänst som den lämnade. Den som är föräldraledig ska kunna känna sig trygg i sin anställning och inte missgynnas. Ibland händer det att tjänsten försvinner under föräldraledigheten på grund av omorganisation. Det behöver redas ut i en  förhandling .

Vad behöver en arbetsgivare alltid förhandla?

Allt som faller under medbestämmandelagen (MBL). Det kan handla om pågående organisationsförändringar, chefstillsättningar och lönerevision .  

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg