Oklarheter vid övertid

För dig som är förtroendevald kan det vara svårt att veta vad som gäller om en medlem har frågor om övertid eftersom reglerna är många. Här hittar du som är fackligt ombud svar på vad du kan göra om du får frågor från medlemmar om övertidsarbete och ersättning för det.

Regler för övertid finns i lag och kollektivavtal

Övertid kallas den tid som jobbas utöver den ordinarie arbetstiden. Övertid får inte schemaläggas. För att få ersättning ska övertiden beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Det finns ingen gräns för när arbetsgivaren senast måste meddela arbetstagarna om att de måste jobba övertid.   

Maxgränsen för allmän övertid är 200 timmar per år och 50 timmar per månad. När det finns  kollektivavtal  på arbetsplatsen är gränsen för allmän övertid lägre, oftast 150 timmar per år.

Om regler för övertid

Vanliga utmaningar kopplat till övertid

Reglerna om övertid är många och ibland svåra att tolka. Därför har vi listat vanliga utmaningar som rör övertid, så att du som  förtroendevald  lättare ska få koll snabbt. 

Till kollektivavtalet på er arbetsplats

Logga in för att komma åt ditt kollektivavtal. Det står ofta om övertid och övertidsersättning i "Allmänna anställningsvillkor" och ofta under stycket/paragrafen ”Arbetstid”.

Frågor och svar om oklarheter vid övertid

Hur mycket övertid är okej?

Det beror på om det finns kollektivavtal eller inte – och kan också bero på vilket kollektivavtal ni omfattas av. 
Regler vid övertid

Hur ska övertidsersättning beräknas och på vilka sätt kan en medlem ta ut kompensation för övertid?

Övertidsersättningen kan räknas ut på olika sätt och det är möjligt att ha rätt till kompensation antingen i pengar eller ledighet. Regler för övertidsersättning med de vanligaste räkneexemplen

E-kurs: Förtroendearbetstid

E-kursen tar upp vanliga frågor om arbetstid och arbetsbelastning för den som har förtroendearbetstid, eller oreglerad arbetstid som det också kallas.

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Skiljedom gällande övertidsöverskridanden (A-14.08)

Domen innehåller flera väsentliga uttalanden om skadestånd och hur detta ska bestämmas vid utdömande av skadestånd för brott mot Arbetstidsavtalets bestämmelser om begränsning av övertidsuttag så kallad extra övertid.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg