Hantera stress hos kollegor

Hur kan du som arbetsmiljöombud hantera frågor kopplade till stress för att du och dina kollegor ska må bra på och av jobbet? Vilken är din roll när en kollega ska komma tillbaka efter en sjukskrivning och vad innebär det att göra en begäran om arbetsmiljöåtgärd (ofta kallat en 6:6a)?

Arbetsmiljöarbete funkar bäst tillsammans

Som arbetsmiljöombud är du kollegornas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Det handlar till stor del om att tillsammans med arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor. I detta ingår det även att hantera frågor kopplade till stress. 

Du som arbetsmiljöombud har inget eget ansvar för arbetsmiljön eller arbetsmiljöarbetet, det har arbetsgivaren. Men arbetet fungerar bäst när chefer, arbetsmiljöombud , klubb och övriga anställda gör arbetet tillsammans.

För att klara ditt uppdrag behöver du ha utbildning. Gå kursen Bättre arbetsmiljö BAM, så fort du har fått uppdraget som arbetsmiljöombud . Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats.  

Vanliga utmaningar kopplade till stress i din roll som arbetsmiljöombud:

Info icon Shape info icon

Vad kan jag som arbetsmiljöombud göra om jag ser en risk i arbetsmiljön?

 1. Om du som arbetsmiljöombud vill påtala en brist eller risk i arbetsmiljön ska du kontakta arbetsgivaren. 

 2. Vidtar denne ingen åtgärd kan du kontakta arbetsplatsens  skyddskommitté  om det finns en sådan.

 3. Finns inte en skyddskommitté och arbetsgivaren inte gör något åt bristen eller risken kan du som arbetsmiljöombud göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a (även kallat ”lägga en 6:6a” eller ”göra en 6:6a-anmälan”).

Vanliga frågor och svar kopplade till arbetsmiljö

Vad ska jag göra när chefen inte återkommer med svar eller åtgärder?

Som arbetsmiljöombud måste du bedöma varje situation för sig. Handlar det om brister i byggnaden som gör att den är svår att utrymma? Eller upplever medarbetare sig stressade och därför har svårt att sova på grund av jobbet?

Om du har påtalat bristen tydligt utan att arbetsgivaren gjort något åt den så kan du skriva en begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren, en så kallad 6:6a. 

Vilket är mitt ansvar som arbetsmiljöombud när det kommer till att jobba med att förebygga stress?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och för  samverkan  med dig. Det finns dock flera saker som du kan göra för att bidra till en bättre arbetsmiljö: 
 

 • Påminn arbetsgivaren om att uppmuntra medarbetare att använda friskvårdsbidraget, om det finns. Kanske finns andra förmåner som rabatterat pris till naprapat eller massage. 
 • Samarbeta med andra  arbetsmiljöombud klubb  och  skyddskommitté  om sådana finns.
 • Synliggör dig själv och lyft arbetsmiljöfrågor på agendan. Kanske kan du få tio minuter på arbetsgivarens stormöten med de anställda?

  Lägg in på intranätet när du är tillgänglig så att medarbetare vet när de kan komma till dig. Arbetsgivaren är skyldig att informera om vem som är  arbetsmiljöombud . Det kan göras via anslagstavla, intranät eller på annat lämpligt sätt.

Hur kan jag som arbetsmiljöombud ha dialog med arbetsgivaren?

 • Försök få en överblick av hur det ser ut på arbetsplatsen. Hur mår kollegorna? Vet arbetsgivaren det? Ett bra sätt är att arbetsgivaren inför regelbundna enkätundersökningar eller liknande. Där får medarbetare svara på hur de mår. Det ger dig underlag till att få arbetsgivaren att agera om tecken på stress märks av.  
 • Ha regelbundna, längre möten med arbetsgivaren där ni stämmer av. Där kan ni titta på antalet sjukskrivningar, aktuella rehabfrågor och hur arbetssituationen ser ut. Kanske upptäcker ni att det är mycket sjukskrivningar, något som kan tyda på hög arbetsbelastning och stress. Däremellan bör ni träffas för kortare möten.

Vad är arbetsmiljöombudets uppdrag i ett rehabiliteringsärende?

 • Arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och ansvarar för att anpassa arbetet och att rehabilitera. 
 • Om kollegan vill, så kan du som arbetsmiljöombud följa med på möten med arbetsgivaren och Försäkringskassan. Där kan du vara ett stöd och bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter. Det kan vara skönt med “ett par extra öron” som vet vad ni har kommit fram till. Här är det dock viktigt att veta när det är dags att lämna över till klubb eller ombudsman . Du ska inte hantera arbetsrättsliga frågor som rör till exempel omplacering eller uppsägning
 • Det kan vara svårt att veta vilken roll du har i rehabiliteringsärenden, som kan pågå under lång tid. Hör av dig till Unionens rådgivning. Du kan också få stöttning av ett regionalt arbetsmiljöombud . De kan vara med eller informera hur du kan göra och bör göra. Det finns bra material och checklistor på unionen.se, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Prevent, se nedan.

E-kurs: Riskbedömning vid förändring

E-kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur en riskbedömning kan göras när det är förändringar på gång på arbetsplatsen, vilka risker förändringen kan innebära i verksamheten och hur man hittar dem.

Fördjupning: Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (A-16.01) och Nya föreskrifter om arbetsanpassning (A-21.45)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och Nya föreskrifter om arbetsanpassning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg