Löneutrymme och lönepott

Löneutrymme är den summa pengar som din arbetsgivare ska fördela mellan Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen vid en lönerevision.

Information

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Hitta ditt löneavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Löneutrymmet kallas ofta för lönepott. Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.

Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman. Med lönesumman menas summan av alla månadslöner för de medlemmar i Unionen som förhandlingen gäller.

I vissa centrala löneavtal finns inget bestämt löneutrymme, utan de lämnas till de lokala parterna att bestämma. Det innebär att Unionens lokala klubb och din arbetsgivare får förhandla fram löneutrymmet.

Storleken på löneutrymmet säger inget om hur stor just din löneökning ska vara. Fördelningen av löneutrymmet sker genom förhandlingar antingen mellan företaget och klubben eller mellan dig och den chef som sätter lönen.

Om det finns ett centralt löneavtal, så finns det också regler för på vilka grunder löneutrymmet ska fördelas.

Exempel på beräkning och fördelning av löneutrymme/lönepott

Anta att det på arbetsplatsen finns sex stycken medlemmar i Unionen som omfattas av lönerevisionen. I löneavtalet finns det fastställt en lönepott på 2 % som ska fördelas enligt centralt och lokalt fastställda lönekriterier.

Beräkning och fördelning av löneutrymme/pott

 

  Aktuell lön Lönerevision Lönerevision   Ny lön
       kronor      %   kronor
Lisa   31 200      550      1,8   31 750
Kalle   29 500      500      1,7   30 000
Samir   29 000      950      3,3   29 950
Mia   25 600      550      2,1   26 150
Tova   23 000      372      1,6   23 372
Kurt   21 000      264      1,3   21 264
Summa 159 300    3 186      2,0 162 486

Den totala lönesumman beräknas som summan av samtliga medlemmars aktuella löner: 159 300 kronor

Löneutrymmet eller potten som ska fördelas beräknas som 2 % av den totala lönesumman: 3 186 kronor

Observera att i vissa löneavtal finns det även fastställt en lägsta lönehöjning som alla medlemmar i Unionen är garanterade när löneutrymmet eller potten fördelas, samt även en garanterad lägsta lönenivå.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej