Löneökning med lönepott eller processlöneavtal

Löneökningsutrymme är den summa pengar som din arbetsgivare (om det finns kollektivavtal) ska fördela mellan Unionens alla medlemmar på arbetsplatsen vid en lönerevision.

Unionen arbetar huvudsakligen med två olika avtalskonstruktioner för att bestämma hur löneökningsutrymmet - din lönehöjning - ska fastställas och fördelas.

  • Löneökning med lönepott

Löneutrymmet kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.

Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 3 procent av lönesumman. Med lönesumman menas summan av alla månadslöner för de medlemmar i Unionen som förhandlingen gäller.

Storleken på löneutrymmet säger inget om hur stor just din löneökning ska vara. Fördelningen av löneutrymmet sker genom förhandlingar antingen mellan företaget och klubben eller mellan dig och den chef som sätter lönen.

Om det finns ett centralt löneavtal , så finns det också regler för på vilka grunder löneutrymmet ska fördelas.

Exempel på beräkning och fördelning av ett löneutrymme med lönepott

Anta att det på arbetsplatsen finns sex stycken medlemmar i Unionen som omfattas av lönerevisionen. I löneavtalet finns det fastställt en lönepott på 3 % som ska fördelas enligt centralt och lokalt fastställda lönekriterier .

Namn

Lön före revision

Revision kr

Revision %

Ny lön

      (avrundat)  
Lisa 36 237 kr 978 kr 2,7 % 37 215 kr
Kalle 34 611 kr 1 004 kr 2,9 % 35 615 kr
Samir 33 187 kr 1 062 kr 3,2 % 34 249 kr
Mia 31 439 kr 892 kr 2,8 % 32 331 kr
Tova 30 765 kr 1 046 kr 3,4 % 31 811 kr
Kurt 28 593 kr 863 kr 3,0 % 29 456 kr
         
Summa
löner:
194 832 kr 5 845 kr 3 % 200 677 kr

Att fördela
i revisionen:

3% av 194 832 kr
= 5 845 kr
     

Löneutrymmet eller potten som ska fördelas beräknas som 3 % av den totala lönesumman: 5 845 kronor. Summan av det totala påslaget ska sen fördelas individuellt på Unionens medlemmar. Det innebär att medlemmarna på arbetsplatsen kommer att få olika individuella lönepåslag utifrån prestation och de lönekriterier som finns i löneavtalet (det procentuella påslaget i tabellen ovan är avrundat). 

Observera att i vissa löneavtal finns det även fastställt en lägsta lönehöjning som alla medlemmar i Unionen är garanterade när löneutrymmet eller potten fördelas, samt även en garanterad lägsta lönenivå.

  • Löneökning med utvecklad löneprocess

Med ett löneavtal med utvecklad process sker lönearbetet enligt en mer omfattande struktur på arbetsplatsen.

Löneavtalet - både det centrala och det lokala - sätter ramarna för hur processen ska gå till. Och i avtalet finns det skrivningar där arbetsgivaren har en skyldighet att uppfylla vissa delar, både gentemot dig som medlem och som förtroendevald .

Lönesamtalet har en viktig roll i ett processavtal för det är i lönesamtalet som medlemmen och arbetsgivaren kommer att diskutera lönesättningen i kommande revision.

De flesta av Unionens processavtal har inget fastställt löneutrymme likt ett pottavtal utan löneutrymmet grundar sig på medlemmarnas löneökning och det är företagets vinst som står i fokus. Därför är det viktigt att få en korrekt bild av arbetsgivaren om det ekonomiska läget. Om företaget går bra då ska det synas i lönekuvertet men om företaget går mindre bra då kan det också påverka löneökningarna. Arbetsgivaren och arbetstagarparten fastställer gemensamt och i samverkan ett löneutrymme som kan hanteras av företaget ekonomiskt och som ger dig som arbetstagare en reallöneutveckling över tid.

Skulle ni däremot inte vara överens lokalt om löneökningarnas storlek så finns det oftast en så kallad stupstock som man kan gå till med ett förutbestämt löneutrymme som ska fördelas. Det här är inte att förväxla med ett pottavtal i och med att stupstocken enbart faller ut ifall ni inte är eniga.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera