Löneutrymme och lönepott

Löneutrymme är den summa pengar som din arbetsgivare (om det finns kollektivavtal) ska fördela mellan Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen vid en lönerevision.

Info icon Shape info icon

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Direktlänk till ditt löneavtal.

Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision

Löneutrymmet kallas ofta för lönepott . Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.

Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman. Med lönesumman menas summan av alla månadslöner för de medlemmar i Unionen som förhandlingen gäller.

I vissa centrala löneavtal finns inget bestämt löneutrymme, utan de lämnas till de lokala parterna att bestämma. Det innebär att Unionens lokala klubb och din arbetsgivare får förhandla fram löneutrymmet.

Storleken på löneutrymmet säger inget om hur stor just din löneökning ska vara. Fördelningen av löneutrymmet sker genom förhandlingar antingen mellan företaget och klubben eller mellan dig och den chef som sätter lönen.

Om det finns ett centralt löneavtal, så finns det också regler för på vilka grunder löneutrymmet ska fördelas.

Exempel på beräkning och fördelning av ett löneutrymme eller en lönepott

Anta att det på arbetsplatsen finns sex stycken medlemmar i Unionen som omfattas av lönerevisionen. I löneavtalet finns det fastställt en lönepott på 2 % som ska fördelas enligt centralt och lokalt fastställda lönekriterier .

Beräkning och fördelning av löneutrymme/pott

Namn

Aktuell lön

Lönerevision

Lönerevision

Ny lön

    kronor % kronor
Lisa 31 200 550 1,8 31 750
Kalle 29 500 500 1,7 30 000
Samir 29 000 950 3,3 29 950
Mia 25 600 550 2,1 26 150
Tova 23 000 372 1,6 23 372
Kurt 21 000 264 1,3 21 264
Summa 159 300 3 186 2,0 162 486

Löneutrymmet eller potten som ska fördelas beräknas som 2 % av den totala lönesumman: 3 186 kronor. Summan av det totala påslaget ska sen fördelas individuellt på Unionens medlemmar. Det innebär att medlemmarna på arbetsplatsen kommer att få olika individuella procentuella lönepåslag utifrån prestation och de lönekriterier som finns i löneavtalet.

Observera att i vissa löneavtal finns det även fastställt en lägsta lönehöjning som alla medlemmar i Unionen är garanterade när löneutrymmet eller potten fördelas, samt även en garanterad lägsta lönenivå.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg