Löneutrymme och lönepott

Löneutrymme är den summa pengar som din arbetsgivare (om det finns kollektivavtal) ska fördela mellan Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen vid en lönerevision.

Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision

Löneutrymmet kallas ofta för lönepott . Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.

Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 4 procent av lönesumman. Med lönesumman menas summan av alla månadslöner för de medlemmar i Unionen som förhandlingen gäller.

I vissa centrala löneavtal finns inget bestämt löneutrymme , utan de lämnas till de lokala parterna att bestämma. Det innebär att Unionens lokala klubb och din arbetsgivare får förhandla fram löneutrymmet.

Storleken på löneutrymmet säger inget om hur stor just din löneökning ska vara. Fördelningen av löneutrymmet sker genom förhandlingar antingen mellan företaget och klubben eller mellan dig och den chef som sätter lönen.

Om det finns ett centralt löneavtal , så finns det också regler för på vilka grunder löneutrymmet ska fördelas.

Exempel på beräkning och fördelning av ett löneutrymme eller en lönepott

Anta att det på arbetsplatsen finns sex stycken medlemmar i Unionen som omfattas av lönerevisionen. I löneavtalet finns det fastställt en lönepott på 4 % som ska fördelas enligt centralt och lokalt fastställda lönekriterier .

Beräkning och fördelning av löneutrymme/pott

Namn

Aktuell lön

Lönerevision

Lönerevision

Ny lön

    % kronor kronor
Lisa 36 200 3,7 1 339 37 539
Kalle 34 600 3,9 1 349 35 949
Samir 33 100 4,2 1 390 34 490
Mia 31 400 3,8 1 193 32 593
Tova 30 700 4,4 1 351 32 051
Kurt 28 500 4,0 1 140 29 640
Summa 194 500 4,0  7 762 202 262

Löneutrymmet eller potten som ska fördelas beräknas som 4 % av den totala lönesumman: 7 762 kronor. Summan av det totala påslaget ska sen fördelas individuellt på Unionens medlemmar. Det innebär att medlemmarna på arbetsplatsen kommer att få olika individuella procentuella lönepåslag utifrån prestation och de lönekriterier som finns i löneavtalet.

Observera att i vissa löneavtal finns det även fastställt en lägsta lönehöjning som alla medlemmar i Unionen är garanterade när löneutrymmet eller potten fördelas, samt även en garanterad lägsta lönenivå.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg