Arbetsgivaren vill ändra på villkor

Får arbetsgivaren ta bort förmåner? Får arbetsgivaren ensam ändra vad som står i ett anställningsavtal? Vissa typer av förändringar i villkor måste förhandlas mellan arbetsgivaren och dig som förtroendevald. Andra kan arbetsgivaren ensam ändra på.

Anställningsavtal och lagstiftning styr

Anställningsvillkor, det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller inom anställningen, bestäms genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och anställningsavtalet. 

Vissa typer av förändringar i villkor måste förhandlas mellan arbetsgivaren och dig som förtroendevald . Andra villkor kan arbetsgivaren ändra på utan att förhandla. Det kan gälla ändringar i policys och vissa förmåner.  

Den här texten gäller arbetsplatser med kollektivavtal och vänder sig till dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Vanliga utmaningar:

Vanliga frågor och svar om arbetsgivare vill ändra på villkor

Arbetsgivaren vill ta bort vår bonus. Får de göra det? 

Innan du som förtroendevald kan bedöma om arbetsgivaren har rätt att ta bort en bonus så behöver du veta hur den har kommit till. Finns bonusen skriven i en medlems anställningsavtal eller i ett lokalt avtal? Eller är det en bonus som ges ensidigt från arbetsgivaren någon gång ibland? Det är olika saker.

Om bonusen är att betrakta som en gåva till alla inför jul så kan arbetsgivaren ta bort den. Men om bonusen är knuten till ett anställningsavtal så är det svårare för arbetsgivaren. Vill företaget ta bort den så måste de förhandla och omreglera anställningsvillkoren. 

Vanligt är att det står att bonusen är knuten till en policy och att arbetsgivaren ensidigt förbehåller sig rätten att göra ändringar i policyn. 

Rörlig lön och belöningssystem

Arbetsgivaren vill ta bort eller ändra vårt friskvårdsbidrag. Kan de göra det?

Det korta svaret är ja. Men vad vill de ändra på? Här finns tydliga regler från Skatteverket. Står friskvårdsbidraget däremot inskrivet i anställningsavtalet kan det inte tas bort hur som helst. Då krävs förhandling .

Bra för dig som förtroendevald att veta är att friskvårdsbidraget måste vara samma för alla på en arbetsplats, oavsett roll eller ansvar. 

Arbetsgivaren vill ändra policys kring distansarbete. Kan de göra det?

Ja, det kan arbetsgivaren göra. Under pandemin fick anställda tillfälligt arbeta hemma. När den var över ville många arbetsgivare att personalen skulle återvända till sina fysiska arbetsplatser.  

  • Läs på vad som står i anställningsvillkoren. Om det står i medlemmars anställningsavtal att utgångspunkten är att arbetet utförs på kontoret så kan arbetsgivaren kräva att alla ska befinna sig där.  
  • Ta reda på vad medlemmarna tycker! De sitter på möjligheten till inflytande. Om du som förtroendevald vill påverka arbetsgivaren så kan du begära förhandling , överläggning eller ha en diskussion. Lägg fram motargument om att behålla en ordning som alla hittills har uppskattat. 
  • En del får jobba hemifrån och har det inskrivet i sina anställningsavtal . Tipsa nya anställda om att få med den skrivningen i sina avtal. 

E-kurs: Särskild visstidsanställning

E-kursen ger dig grundläggande förutsättningar och förståelse för hur de kommande förändringarna i LAS påverkar anställningsformer och arbetstid och hur du som förtroendevald kan stötta i frågor kring dem.

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg