Uppdrag i klubben

Bild på tre personer.

För att arbetet ska vara effektivt och arbetsfördelningen tydlig finns det olika roller inom en klubbstyrelse.

Klicka på respektive rubrik för att läsa mer.

Ordförande

Som klubbordförande leder du det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Sekreterare

Som sekreterare är du med och fattar klubbens beslut, samt skickar ut kallelser till klubbstyrelsens möten, skriver protokoll, sköter klubbens korrespondens och arkiverar handlingar.

Kassör

Som kassör sköter du klubbens ekonomi men behöver inte vara expert på bokföring. Det är klubbstyrelsen som ytterst ansvarar för klubbens förvaltning.

Kontaktombud

Som kontaktombud representerar du exempelvis en avdelning eller sektion inom klubben när arbetsplatsen har medlemmar på flera avdelningar och enheter inom företaget.

Likabehandlingsombud

Som likabehandlingsombud ska du vara pådrivande när det gäller kvinnors och mäns lika möjligheter och rättigheter i arbetet.

Försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör hjälper, bevakar och väcker du intresset för försäkringsfrågor.

Ungdomsombud

Som ungdomsombud fångar du upp och tillvaratar unga medlemmars intressen och för in arbetet i klubbstyrelsen.

Revisor

Som revisor granskar du klubbens räkenskaper samt det gångna årets verksamhet.

Utbildningsansvarig

Som utbildningsansvarig är du sakområdesansvarig för klubbens arbete med medlemmarnas kompetensutveckling - både den fackliga och yrkesinriktade.

Valberedare

Som valberedare i klubben tar du fram förslag på lämpliga kandidater till de val som ska göras på årsmötet.

Se även vår checklista över förtroendeuppdrag i klubben.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej