Uppdrag i klubben

För att arbetet ska vara effektivt och arbetsfördelningen tydlig finns det olika roller inom en klubbstyrelse.