Regionrådsombud

Som regionrådsombud representerar du medlemmarna på din arbetsplats på regionrådet som är regionens årsmöte. Du kan bli vald till ordinarie ledamot eller till suppleant.

I ditt uppdrag som regionrådsombud:

  • deltar du i regionens årsmöte (regionrådet) där du är med och väljer styrelse och andra uppdrag, diskuterar regionens verksamhet, behandlar motioner med mera
  • deltar du på eventuella extra regionråd som regionstyrelsen valt att sammankalla för att diskutera viktiga frågor för regionen

  • förankrar du de frågor som tas upp på regionrådet bland medlemmarna så att ni tillsammans kan komma fram till hur du ska lägga din röst i olika frågor
  • samlar du medlemmarna efter regionrådet och redogör för de beslut som tagits och hur de eventuellt kan påverka ert fackliga arbete.

Regionråd

Regionrådet är regionens högsta beslutande organ och håller sitt möte i april. På regionrådet träffas ombuden för att diskutera regionens verksamhet och välja bl a regionstyrelse och de ombud som ska företräda dem inom de övriga demokratiska organen – förbundsrådet och kongressen. Läs mer om regionråd.

Vilka kan väljas till regionrådsombud?

Alla yrkesverksamma medlemmar, egenföretagarmedlemmar och studerandemedlemmar kan väljas till regionrådsombud. Till regionrådsombud väljs du antingen på din klubbs årsmöte, på ett medlemsmöte på din arbetsplats eller om du är egenföretagarmedlem, studerandemedlem eller arbetssökande på möte som regionen ska kalla till.

Varje klubb eller medlemsgrupp upp till 50 medlemmar har rätt att utse minst två ombud utifrån medlemsantalet per 31 december föregående år. Finns det fler än 50 medlemmar har klubben eller medlemsgruppen rätt att välja ytterligare ett ombud. Varje påbörjat 100-tal ger rätt till ytterligare ett ombud. Regionråd kan förutom årsmötet också hållas om regionstyrelsen beslutar det, eller om minst en tiondel av ombuden begär det. Förbundsstyrelsen kan också besluta att regionrådet ska sammankallas.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg