Regionrådsombud

Regionrådsombud är ett fackligt uppdrag som går ut på att delta i din regions årsmöte. På mötet representerar du medlemmarna som utsett dig till ombud och du ser till att göra er gemensamma röst hörd.

Dina uppgifter som regionrådsombud

  • Att delta i regionrådet (regionens årsmöte ) och vara med och välja styrelse och andra uppdrag, diskutera regionens verksamhet, behandla motioner med mera
  • Att delta på eventuella extra regionråd om regionstyrelsen kallar till det

  • Att förankra frågor som ska tas upp på regionrådet bland medlemmarna på din arbetsplats så att ni tillsammans kan komma fram till hur du ska lägga din röst i olika frågor
  • Att samla medlemmarna efter regionrådet och berätta om de beslut som tagits och hur de eventuellt kan påverka ert fackliga arbete

Vem kan väljas till regionrådsombud?

Alla medlemmar, egenföretagarmedlemmar och studerandemedlemmar kan väljas till regionrådsombud. Till regionrådsombud väljs du antingen på din klubbs årsmöte, på ett medlemsmöte på din arbetsplats eller på ett medlemsmöte som ditt regionkontor kallar dig till.

Varje klubb eller medlemsgrupp med upp till 50 medlemmar har rätt att utse minst två ombud. Finns det fler än 50 medlemmar har ni rätt att välja ytterligare ett ombud. Varje påbörjat 100-tal ger rätt till ytterligare ett ombud. Mer information hittar du i Unionens stadgar. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg