Regionrådsombud

Regionrådsombud är ett fackligt uppdrag som går ut på att delta i din regions årsmöte. På mötet representerar du medlemmarna som utsett dig till ombud och du ser till att göra er gemensamma röst hörd.

Detta ingår i ditt uppdrag som regionrådsombud

  • Att delta i regionens årsmöte (regionrådet) där du är med och väljer styrelse och andra uppdrag, diskuterar regionens verksamhet, behandlar motioner med mera
  • Att delta på eventuella extra regionråd som regionstyrelsen valt att sammankalla för att diskutera viktiga frågor för regionen
  • Att förankra de frågor som tas upp på regionrådet bland medlemmarna så att ni tillsammans kan komma fram till hur du ska lägga din röst i olika frågor
  • Att samla medlemmarna efter regionrådet och redogöra för de beslut som tagits och hur de eventuellt kan påverka ert fackliga arbete

Vem kan väljas?

Alla medlemmar, egenföretagarmedlemmar och studerandemedlemmar kan väljas till regionrådsombud. 

Hur många får vi välja?

Varje klubb eller medlemsgrupp med upp till 50 medlemmar har rätt att utse två ombud . Finns det fler än 50 medlemmar har ni rätt att välja tre ombud . Varje påbörjat 100-tal medlemmar ger rätt till ytterligare ett ombud

Ett inspirerande uppdrag!

Det säger förtroendevalda Affi Stork om sitt uppdrag som regionrådsombud. Här berättar hon mer om vad uppdraget innebär och vilka frågor som är hetast just nu.

Så väljer du regionrådsombud

  • Du som jobbar på en arbetsplats utan klubb eller arbetsplatsombud , eller som är sjukskriven, arbetslös, egenföretagare eller student kommer att bli kallad till ett medlemsmöte på din region , där ni som närvarar väljer era regionrådsombud. 
  • Du som har en Unionenklubb på jobbet kommer att bli kallad till klubbens årsmöte i februari. Där ska ni som är medlemmar bland annat välja era regionrådsombud. Kontakta din klubb om du vill veta mer. 
  • Du som har ett arbetsplatsombud på jobbet kan kontakta ditt arbetsplatsombud och be om ett medlemsmöte där ni tillsammans väljer era regionrådsombud. Det ska ske senast den sista februari. Kontakta ditt arbetsplatsombud om du vill veta mer. 

Du behöver logga in

Logga in för att se kontaktuppgifter till förtroendevalda på din arbetsplats.

Guide: För dig som är arbetsplatsombud

Så väljer ni regionrådsombud

Bjud in till medlemsmöte och välj ombud till er regions årsmöte, regionrådet. Det är er demokratiska rättighet att välja regionrådsombud och det är viktigt att alla arbetsplatser är representerade på mötet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg