Utbildningsansvarig i klubben

Som utbildningsansvarig är du sakområdesansvarig för klubbens arbete med medlemmarnas kompetensutveckling - både den fackliga och yrkesinriktade.

I ditt uppdrag som utbildningsansvarig:

  • organiserar du klubbens fackliga utbildning.
  • uppmuntrar du förtroendevalda och medlemmar att öka kunskapen om fackliga frågor.
  • har du kontakten med regionens utbildningsansvariga samt medverkar i klubbens arbete med att påverka den yrkesinriktade kompetensutvecklingen för medlemmarna.
  • väljs du på ett år.

Utbildning

Under kurser och aktiviteter kan du se vilka kurser som finns nära dig. Du bör gå följande kurser som Unionen erbjuder.

  • Facklig grund
  • Aktivt lönearbete
  • Omorganisation i praktiken – MBL/LAS
  • Träningsläger för förhandlare

Om utbildningsansvarig inte ingår i klubbstyrelsen

I de fall då du inte som utbildningsansvarig ingår i klubbstyrelsen bör du adjungeras in på klubbstyrelsemötena.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?