Utbildningsansvarig i klubben

Som utbildningsansvarig är du sakområdesansvarig för klubbens arbete med medlemmarnas kompetensutveckling - både den fackliga och yrkesinriktade.

Detta ingår i ditt uppdrag som utbildningsansvarig

  • Att organisera klubbens fackliga utbildning
  • Att uppmuntra förtroendevalda och medlemmar att öka kunskapen om fackliga frågor
  • Att ha kontakten med regionens utbildningsansvariga samt medverka i klubbens arbete med att påverka den yrkesinriktade kompetensutvecklingen för medlemmarna

Om utbildningsansvarig inte ingår i klubbstyrelsen

I de fall då du inte som utbildningsansvarig ingår i klubbstyrelsen bör du adjungeras in på klubbstyrelsemötena.

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg