Utbildningsansvarig i klubben

Som utbildningsansvarig är du sakområdesansvarig för klubbens arbete med medlemmarnas kompetensutveckling - både den fackliga och yrkesinriktade.

I ditt uppdrag som utbildningsansvarig:

  • organiserar du klubbens fackliga utbildning.
  • uppmuntrar du förtroendevalda och medlemmar att öka kunskapen om fackliga frågor.
  • har du kontakten med regionens utbildningsansvariga samt medverkar i klubbens arbete med att påverka den yrkesinriktade kompetensutvecklingen för medlemmarna.
  • väljs du på ett år.

Utbildning för utbildningsansvariga

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald.

Om utbildningsansvarig inte ingår i klubbstyrelsen

I de fall då du inte som utbildningsansvarig ingår i klubbstyrelsen bör du adjungeras in på klubbstyrelsemötena.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg