Valberedare i klubb

Som valberedare i klubben tar du fram förslag på lämpliga kandidater till de val som ska göras på årsmötet.Uppdraget är ettårigt och minst en valberedare är obligatoriskt.

I ditt uppdrag som valberedare:

  • följer du verksamheten i klubben under året, för att veta vilken typ av kompetens, erfarenhet och personlighet som behövs, för de olika uppdragen.
  • tar du reda på vilka uppdrag som finns inom klubben, vilka som ska tillsättas vid årsmötet och hur de som idag har uppdragen ser på eventuella omval.
  • arbetar du för att medlemmarna ska komma in med förslag (nomineringar) på kandidater till de olika förtroendeposterna.
  • går du igenom de förslag som kommit in, kompletterar eventuellt med egna förslag och gör ett samlat förslag till årsmötet.
  • arbetar du så att förslaget utgår från att alla medlemsgrupper på arbetsplatsen ska representeras och att styrelsen därmed blir representativ.
  • arbetar du för att alla kandidater har kunskap, förståelse för samt delar de grundläggande värderingar som Unionen står för.

Unionens värderingar

Det är viktigt att alla som företräder Unionen förstår och delar Unionens grundläggande värderingar. Därför har du som valberedare även i uppgift att uppmärksamma de nominerade på vilka värderingar Unionen står för. Du hittar dem i Unionens stadgar i dess allra första paragraf.  Stadgarna hittar du här.

Året som valberedare

Beroende på er klubbs storlek och struktur väljer ni ett arbetssätt som passar för att få fram ett förslag till en väl sammansatt och representativ styrelse för just er arbetsplats. 

Olika faser i valberedningsarbetet kan vara: uppstartsfas, inventeringsfas, nomineringsfas, förslagsfas, årsmöte och en eventuell utvärderingsfas. Läs mer här.

Kurser 

Du kan välja mellan ett stort antal e-kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Här hittar du aktuella e-kurser.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg