Valberedare i klubb

Valberedarens uppdrag är att följa verksamheten i klubben för att ta fram förslag på kandidater till de val som ska göras på årsmötet.

Detta ingår i ditt uppdrag som valberedare

  • Att följa verksamheten i klubben under året, för att veta vilken typ av kompetens, erfarenhet och personlighet som behövs, för de olika uppdragen
  • Att ta reda på vilka uppdrag som finns inom klubben, vilka som ska tillsättas vid årsmötet och hur de som idag har uppdragen ser på eventuella omval
  • Att arbeta för att medlemmarna ska komma in med förslag (nomineringar) på kandidater till de olika förtroendeuppdragen
  • Att gå igenom de förslag som kommit in, kompletterar eventuellt med egna förslag och gör ett samlat förslag till årsmötet
  • Att arbeta så att förslaget utgår från att alla medlemsgrupper på arbetsplatsen ska representeras och att styrelsen därmed blir representativ

Unionens värderingar

Det är viktigt att alla som företräder Unionen förstår och delar Unionens grundläggande värderingar. Därför har du som valberedare även i uppgift att uppmärksamma de nominerade på vilka värderingar Unionen står för. Du hittar dem i Unionens stadgar i dess allra första paragraf. 

E-kurs: Valberedare i klubb

E-kursen ger dig en inblick i hur arbetet som valberedare kan se ut, vilka utmaningar du kan möta och hur du hanterar dem. Du får en bra översikt vilka roller som behövs i en klubb, vad de innebär och hur tar fram förslag på styrelse.

Året som valberedare – förslag på arbetssätt

Som valberedare är du en viktig kugge i det fackliga arbetet på jobbet. Du samlar ihop medlemmarnas förslag och ser till att det finns kandidater till uppdragen i klubben, så att ni får en handlingskraftig klubbstyrelse som speglar er arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg