Uppdraget i klubb

Klubbstyrelsens uppgift är att driva medlemmarnas frågor, informera om klubbens arbete och förhandla med arbetsgivaren.

två personer

Grattis du är invald i klubbstyrelsen!

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs. För medlemmar, blivande medlemmar och arbetsgivaren kommer ni i klubbstyrelsen på många sätt att vara Unionen – det är ni som ger Unionen ett ansikte på arbetsplatsen.

Som förtroendevald i Unionen får du stöd och ett brett utbud av kurser och aktiviteter för att rusta dig för uppdraget. 

In English: The role of work environment representative

Detta ingår i klubbens arbete

 • Att leda klubbens arbete mellan årsmötena
 • Att prata med medlemmarna och föra synpunkter vidare till arbetsgivaren.
 • Att driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
 • Att förhandla med arbetsgivaren kring exempelvis lön eller omorganisation.
 • Att informera om klubbens arbete, pågående förhandlingar och aktuella frågor.
 • Att hålla medlemsmöten och årsmöte tillsammans med medlemmarna.
 • Att informera om medlemskapet och sprida kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen.

Kom igång med arbetet i klubbstyrelsen

Gör en verksamhetsplanering för aktiviteter som händer under året och när de ska genomföras. Planeringen bör innehålla både återkommande händelser såsom styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte men även en beskrivning av de områden ni ska arbeta med och vilket resultat ni vill uppnå. En bra planering underlättar ert arbete, samtidigt som medlemmarna enkelt kan se vad ni jobbar med. Det brukar också skapa goda förutsättningar för en bra dialog med arbetsgivaren.

En bra verksamhetsplan innehåller:

 • En beskrivning av de områden ni ska arbeta med.
 • Varför ni ska arbeta med just de områdena (behov).
 • Vad ni ska göra (aktiviteter).
 • Vilket resultat ni vill uppnå (mål).
 • När arbetet ska vara slutfört (tidsplan).

Exempel på områden som kan finnas med är kompetensutveckling , löner, värvning, förhandlingsverksamhet, arbetsmiljö, medlemsaktiviteter. När ni sedan, inför årsmötet, skriver verksamhetsberättelsen är det arbetet ni gjort utifrån verksamhetsplanen som ligger till grund för innehållet. Här finns en mall för verksamhetsplan. 

Samarbete med arbetsmiljöombudet

Det  finns mycket att vinna på att hitta former för bra samarbete med arbetsmiljöombudet så att ni tillsammans kan arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att samarbeta. 

Kompetensutveckling på köpet!

Klubb är inte bara bra för arbetsplatsen, utan även för dig själv och din personliga utveckling. Du får tillgång till kostnadsfria utbildningar och seminarier som du har möjlighet att gå under betald arbetstid. Som länken mellan arbetsgivare och medlemmar får du koll på din organisation och vägar till beslut, och i kraften av ditt uppdrag har du en reell chans att påverka. Unionens fackliga rådgivare och ditt  regionkontor  stöttar dig så att du blir trygg och säker i din roll. Dessutom är det en meriterande erfarenhet att ha med på ditt cv.

Skapa en bra dialog tidigt

Dialog med din arbetsgivare

Det är viktigt att redan från start få igång en dialog med arbetsgivaren. Det kan handla om så grundläggande saker som att berätta när styrelsen träffas och om klubbens planer för det kommande året.

Kommunicera med medlemmarna

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen. Lyssna in vad medlemmarna tycker i olika frågor genom att till exempel skicka ut en enkät, informera om vad som händer eller skicka en inbjudan till ett medlemsmöte.

Håll medlemsmöten regelbundet

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Bjud in medlemmarna på arbetsplatsen till medlemsmöten minst en gång om året – exempelvis i samband med en lunch eller fikapaus på jobbet. Det är ett bra tillfälle att prata med medlemmarna om vilka frågor som är viktiga på er arbetsplats.

Marknadsför dina medlemsmöten

Se till att alla får information om mötet i god tid. Nyckeln till ett bra medlemsmöte ligger till stor del i förberedelserna. Skapa engagemang under mötet kring frågor som ni tycker är viktiga och vill jobba med på arbetsplatsen. 

Tips för digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration i att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten.

Vanliga aktiviteter under ett verksamhetsår

Klubbstyrelsemöte

Klubbstyrelsen leder arbetet mellan årsmötena. Regelbundna klubbstyrelsemöten gör det möjligt för styrelsen att planera och fatta beslut om verksamheten.

Årsmöte

Det är på årsmötet som medlemmarna bland annat har möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver.

Medlemsmöte

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Så här ordnar du/ni bra medlemsmöten.

Konstituerande möte

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter.

Löneförhandling

En viktig uppgift för klubben är att fungera som motpart till arbetsgivaren i löneförhandlingarna. Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till och anpassa till företaget. Det är klubben som förhandlar med arbetsgivaren om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på er arbetsplats.

Förhandling

För dig som är förtroendevald och har rätt att förhandla (förhandlingsmandat). När är det rätt att kalla till förhandling, vad ska du tänka på när du kallar eller blir kallad av arbetsgivaren och hur skriver du en förhandlingsframställan?

Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.

Flera uppdrag i klubbstyrelsen

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag. Några av de vanligaste är ordförande, styrelseledamot och sekreterare. 

Beroende på hur stor klubben är, vilken typ av arbetsplats ni verkar på och hur arbetet är organiserat så kan det finnas behov av fler uppdrag i styrelsen. Till vissa uppdrag kan det vara bra att välja suppleanter. Till uppdragstyperna. 

Nybildad klubb?

Bjud in till medlemsmöte genom att logga in på unionen.se och använda ”Nyheter och enkäter” under ”Mitt uppdrag”. Presentera dig och klubbens uppdrag. Passa på att visa medlemmarna hur de loggar in och uppdaterar sina kontaktuppgifter på Unionen.se. På så sätt kan du säkerställa att de får den information ni skickar till dem. 

Informera om hur och på vilket sätt medlemmarna kan nå er – till exempel via e-post, telefon eller vilka tider som du finns tillgänglig. 

Att öppna ett bankkonto i klubbens namn kan vara ett smidigt sätt att hantera in- och utbetalningar. För att kunna öppna ett bankkonto behöver ni ett organisationsnummer, och det ansöker ni om hos Skatteverket.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg