Uppdraget i klubb

Klubbstyrelsens uppgift är att driva medlemmarnas frågor, informera om klubbens arbete och förhandla med arbetsgivaren.

Personer som pratar

Välkommen till ditt nya spännande uppdrag!

Klubbstyrelsens uppgift är att driva medlemmarnas frågor, informera om klubbens arbete och förhandla med arbetsgivaren. En klubb kan bildas på alla arbetsplatser där det finns minst 5 medlemmar. Med en klubb på arbetsplatsen kan ni driva de frågor som är viktiga för er anställda och ökar möjligheten till inflytande över beslut som påverkar villkoren och trivseln på arbetsplatsen.

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs. För medlemmar, blivande medlemmar och arbetsgivaren kommer ni i klubbstyrelsen på många sätt att vara Unionen – det är ni som ger Unionen ett ansikte på arbetsplatsen.

Årets Eldsjäl 2021: Bengt Lindblom brinner för personliga möten

Dra en linje mellan Östersund och Kramfors och du har delat Sverige i två lika stora nord-sydliga delar. Från den linjen och många mil norrut sträcker sig Bengt Lindbloms fackliga ansvarsområde. Med hemmastation i Lycksele men som ordförande för Svensk Bilprovnings nordligaste fackklubb är han en eldsjäl för medlemmar i hela Norrland, och ibland fler därtill. Nyfiken på att läsa hela artikeln, klicka här.

Klubbens arbete

 • Leder klubbens arbete mellan årsmötena
 • Pratar med medlemmarna och för synpunkter vidare till arbetsgivaren.
 • Driver de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
 • Förhandlar med arbetsgivaren kring exempelvis lön eller omorganisation.
 • Informerar om klubbens arbete, pågående förhandlingar och aktuella frågor.
 • Håller medlemsmöten och årsmöte tillsammans med medlemmarna.
 • Informerar om medlemskapet och sprider kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen.

Olika roller i klubbstyrelsen

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag. Några av de vanligaste är:

 • Ordförande/sammankallande – du har förtroendet att leda styrelsens arbete och vara den yttersta företrädaren för samtliga medlemmar i klubben.
 • Styrelseledamot – du deltar aktivt i styrelsearbetet och medverkar till att styrelsebesluten är väl förankrade bland medlemmarna.
 • Sekreterare – din uppgift är att skriva protokoll och skicka ut kallelser. Ingår i klubbstyrelsen och har samma roll och ansvar som alla andra ledamöter. 

Beroende på hur stor klubben är, vilken typ av arbetsplats ni verkar på och hur arbetet är organiserat så kan det finnas behov av fler uppdrag i styrelsen. Till vissa uppdrag kan det vara bra att välja suppleanter. Till uppdragstyperna. 

Fler uppdrag i klubben

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag.

Arbetet i klubbstyrelsen

Gör en verksamhetsplanering för aktiviteter som händer under året och när
de ska genomföras. Planeringen bör innehålla både återkommande händelser såsom styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte men även en beskrivning av de områden ni ska arbeta med och vilket resultat ni vill uppnå. En bra planering underlättar ert arbete, samtidigt som medlemmarna enkelt kan se vad ni jobbar med. Det brukar också skapa goda förutsättningar för en bra dialog med arbetsgivaren.

En bra verksamhetsplan innehåller:

 • En beskrivning av de områden ni ska arbeta med.
 • Varför ni ska arbeta med just de områdena (behov).
 • Vad ni ska göra (aktiviteter).
 • Vilket resultat ni vill uppnå (mål).
 • När arbetet ska vara slutfört (tidsplan).

Exempel på områden som kan finnas med är kompetensutveckling , löner, värvning, förhandlingsverksamhet, arbetsmiljö, medlemsaktiviteter. När ni sedan, inför årsmötet, skriver verksamhetsberättelsen är det arbetet ni gjort utifrån verksamhetsplanen som ligger till grund för innehållet.

Samarbete med arbetsmiljöombudet

Det  finns mycket att vinna på att hitta former för bra samarbete med arbetsmiljöombudet så att ni tillsammans kan arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att samarbeta. 

Skapa en bra dialog tidigt

Dialog med din arbetsgivare

Det är viktigt att redan från start få igång en dialog med arbetsgivaren. Det kan handla om så grundläggande saker som att berätta när styrelsen träffas och om klubbens planer för det kommande året.

Kommunicera med medlemmarna

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen. Lyssna in vad medlemmarna tycker i olika frågor genom att till exempel skicka ut en enkät, informera om vad som händer eller skicka en inbjudan till ett medlemsmöte.

Varje år delar Unionen ut pris till förtroendevalda 

Varje år belönar Unionen förtroendevalda som utmärkt sig genom att göra skillnad och uträttat fackliga stordåd på sin arbetsplats. Här kan du läsa om tidigare vinnare av kategorierna Årets Eldsjäl, Uppstickare och Nytänkare.

Nybildad klubb? Så här kommer ni igång

Här får ni tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och hur ni skapar förutsättningar för ett bra samarbete i klubbstyrelsen. Såväl gentemot medlemmarna som med arbetsgivaren.

Vanliga aktiviteter under ett verksamhetsår

Klubbstyrelsemöte

Klubbstyrelsen leder arbetet mellan årsmötena. Regelbundna klubbstyrelsemöten gör det möjligt för styrelsen att planera och fatta beslut om verksamheten.

Årsmöte

Det är på årsmötet som medlemmarna bland annat har möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver.

Medlemsmöte

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Så här ordnar du/ni bra medlemsmöten.

Konstituerande möte

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter.

Löneförhandling

En viktig uppgift för klubben är att fungera som motpart till arbetsgivaren i löneförhandlingarna. Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till och anpassa till företaget. Det är klubben som förhandlar med arbetsgivaren om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på er arbetsplats.

Förhandling vid arbetsbrist

Förhandling vid arbetsbrist kan handla om förändringar i verksamheten, omorganisation eller anställning av ny personal. Beroende på vad det gäller och om det är arbetsgivaren eller ni i klubben som bett om en förhandling, kan processen se olika ut.

Kurs och facklig tid

Gå en kurs som passar dig

Beroende på vilket uppdrag du har finns det olika kurser som vi rekommenderar som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll.
Här hittar du aktuella kurser för förtroendevalda.

Vad är facklig tid

De flesta förtroendevalda har ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om sitt fackliga förtroendeuppdrag. Men finns det kollektivavtal har du rätt att utföra ditt uppdrag på betald arbetstid så länge det rör facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen.

Hålla digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten.

Webbserie om grejen med facket

Avsnitt 1: Vad är grejen med facket?

Vad är grejen med facket? Framförallt om man är en vass löneförhandlare själv. Nja, de där hundralapparna kan man väl lägga på att streama filmer och en extra lördagspizza istället ... Messiah börjar nysta i frågan ”Så vad får jag ut av det här?” Utan att spoila svaret, kan vi avslöja att han förvånas över vissa upptäckter.

Avsnitt 2: Klubb eller konspiration?

Vad pysslar fackklubbarna på företagen med egentligen? Verkar de i egenintresse? Och har de överhuvudtaget någon påverkan? Messiah drar till Göteborg, för att infiltrera en fackklubb på ett tevespelsbolag. Han möter också en projektanställd, som hittat ett smart sätt att få pengar även när han är mellan jobb …

Avsnitt 3: Facket och företaget – så funkar det

Men cheferna då, de måste väl vara fackets motståndare? Messiah åker till Västerås och möter upp en chef på ABB. Han lyckas även nästla sig in i en förhandling på absolut högsta nivå. Där borde det väl gå hett till! Så varför sitter de och samtalar i samförstånd?

Mitt uppdrag

Under Mitt uppdrag hittar du praktiska verktyg som du har nytta av i din roll som förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg