Uppdraget i klubb

Klubbstyrelsens uppgift är att driva medlemmarnas frågor, informera om klubbens arbete och förhandla med arbetsgivaren.

Två personer som samtalar

Grattis du är invald i klubbstyrelsen!

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs. 

Många vittnar om att uppdraget är utvecklande, lärorikt och roligt. Och att det ger en bra känsla att kunna bidra till att förbättra för alla i både stort och smått.

In English: The role of union representatives on club boards

Detta ingår i klubbens arbete

 • Att leda klubbens arbete mellan årsmötena
 • Att prata med medlemmarna och föra synpunkter vidare till arbetsgivaren.
 • Att driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
 • Att förhandla med arbetsgivaren kring exempelvis lön eller omorganisation.
 • Att informera om klubbens arbete, pågående förhandlingar och aktuella frågor.
 • Att hålla medlemsmöten och  årsmöte  tillsammans med medlemmarna.
 • Att informera om medlemskapet och sprida kunskap om nyttan med Unionen på arbetsplatsen.

Kom igång med arbetet i klubbstyrelsen

Gör en verksamhetsplanering för aktiviteter som händer under året och när de ska genomföras. Planeringen bör innehålla både återkommande händelser såsom styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte men även en beskrivning av de områden ni ska arbeta med och vilket resultat ni vill uppnå. En bra planering underlättar ert arbete, samtidigt som medlemmarna enkelt kan se vad ni jobbar med. Det brukar också skapa goda förutsättningar för en bra dialog med arbetsgivaren.

En bra verksamhetsplan innehåller:

 • En beskrivning av de områden ni ska arbeta med.
 • Varför ni ska arbeta med just de områdena (behov).
 • Vad ni ska göra (aktiviteter).
 • Vilket resultat ni vill uppnå (mål).
 • När arbetet ska vara slutfört (tidsplan).

Exempel på områden som kan finnas med är kompetensutveckling , löner, värvning, förhandlingsverksamhet, arbetsmiljö, medlemsaktiviteter. När ni sedan, inför årsmötet, skriver verksamhetsberättelsen är det arbetet ni gjort utifrån verksamhetsplanen som ligger till grund för innehållet. Här finns en mall för verksamhetsplan. 

Flera uppdrag i klubbstyrelsen

För att en klubbstyrelse ska bli effektiv är det viktigt att fördela ansvaret och uppgifterna mellan er. I en klubbstyrelse kan det finnas flera olika uppdrag. Några av de vanligaste är ordförande, styrelseledamot och sekreterare. 

Beroende på hur stor klubben är, vilken typ av arbetsplats ni verkar på och hur arbetet är organiserat så kan det finnas behov av fler uppdrag i styrelsen. Till vissa uppdrag kan det vara bra att välja suppleanter. Till uppdragstyperna. 

Håll medlemsmöten regelbundet

Bjud in Unionens medlemmar på arbetsplatsen till medlemsmöten minst en gång om året. Passa på att prata om vilka frågor som är viktigast på er arbetsplats. Använd gärna en lunch eller fikapaus på jobbet om du tror att det gör det lättare för fler att komma. 

Samarbete med arbetsmiljöombudet

Det  finns mycket att vinna på att hitta former för bra samarbete med arbetsmiljöombudet så att ni tillsammans kan arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. Även om ni kanske kommer från olika fackförbund finns mycket att vinna på att samarbeta. 

Stöd från Unionen:

 1. Ombudsmän på Unionen-kontoret nära dig.

 2. Unionens medlemsrådgivning.
 3. Digitala verktyg under Mitt uppdrag på unionen.se
 4. Ett brett utbud av kurser och aktiviteter för att rusta dig för uppdraget. 
 5. Hetluft - Unionens digitala nyhetsbrev med artiklar och kurstips, senaste nyheterna från avtalsrörelsen, pågående kampanjer och mycket mer.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald. Du behöver logga in och vara förtroendevald för att komma åt Mitt Uppdrag.

Skapa en bra dialog med arbetsgivaren

Det är viktigt att redan från start få igång en dialog med arbetsgivaren. Det kan handla om så grundläggande saker som att berätta när styrelsen träffas och om klubbens planer för det kommande året.

Vanliga aktiviteter under ett verksamhetsår

Klubbstyrelsemöte

Klubbstyrelsen leder arbetet mellan årsmötena. Regelbundna klubbstyrelsemöten gör det möjligt för styrelsen att planera och fatta beslut om verksamheten.

Årsmöte

Det är på årsmötet som medlemmarna bland annat har möjlighet att besluta om vilka frågor ni i klubben ska arbeta med framöver.

Medlemsmöte

Ett framgångsrikt fackligt arbete är ofta beroende av engagerade medlemmar som deltar i diskussioner och beslut. Så här ordnar du/ni bra medlemsmöten.

Konstituerande möte

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter.

Löneförhandling

En viktig uppgift för klubben är att fungera som motpart till arbetsgivaren i löneförhandlingarna. Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till och anpassa till företaget. Det är klubben som förhandlar med arbetsgivaren om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på er arbetsplats.

Förhandling

För dig som är förtroendevald och har rätt att förhandla (förhandlingsmandat). När är det rätt att kalla till förhandling, vad ska du tänka på när du kallar eller blir kallad av arbetsgivaren och hur skriver du en förhandlingsframställan?

Kurs: Facklig grundkurs för förtroendevalda

Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag. Du får möjlighet att utveckla ditt engagemang som förtroendevald och den grundläggande kunskap och kompetens som alla förtroendevalda bör ha.

Nybildad klubb?

Bjud in till medlemsmöte genom att logga in på unionen.se och använda ”Nyheter och enkäter” under ”Mitt uppdrag”. Presentera dig och klubbens uppdrag. Passa på att visa medlemmarna hur de loggar in och uppdaterar sina kontaktuppgifter på Unionen.se. På så sätt kan du säkerställa att de får den information ni skickar till dem. 

Informera om hur och på vilket sätt medlemmarna kan nå er – till exempel via e-post, telefon eller vilka tider som du finns tillgänglig. 

Att öppna ett bankkonto i klubbens namn kan vara ett smidigt sätt att hantera in- och utbetalningar. För att kunna öppna ett bankkonto behöver ni ett organisationsnummer, och det ansöker ni om hos Skatteverket.

Mallar och checklistor

Här hittar du som förtroendevald praktiska mallar och användbara checklistor som hjälper dig att navigera i ditt uppdrag.

Unionens profil- och webbshop

Beställ material och gröna upp på arbetsplatsen med Unionens trycksaker, affischer (med plats att fylla på egen info). Välkomna nya med färdigpackade välkomstpåsar. I profilshopen finns Unionen-märkta profilartiklar.

Digitala verktyg på Mitt uppdrag

Det ska vara enkelt att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen och administrera medlemsuppgifter. Läs om de praktiska verktyg som du som förtroendevald har tillgång till på Mitt uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg