Styrelseledamot i klubben

Som styrelseledamot deltar du aktivt i styrelsearbetet och medverkar till att styrelsebesluten är väl förankrade bland medlemmarna.

Detta ingår i ditt uppdrag som styrelseledamot

  • Att vara med och ta ansvar för klubbens verksamhet
  • Att delta i styrelsesammanträdena med dina kunskaper
  • Att vara beredd att arbeta inom och/eller ta ansvar för ett särskilt verksamhetsområde inom klubben

Vad gör en klubbstyrelse?

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald. Du behöver logga in och vara förtroendevald för att komma åt Mitt Uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg