Försäkringsinformatör i klubben

Som försäkringsinformatör hjälper, bevakar och väcker du intresset för försäkringsfrågor på din arbetsplats.

Detta ingår i ditt uppdrag som försäkringsinformatör

  • Att bevaka och väcka intresse och sprida information om de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna på arbetsplatsen.
  • Att uppmuntra kollegor att delta i informationsträffar som arrangeras av Avtalat eller arrangerar och bjuder in Avtalat till arbetsplatsen.
  • Att hjälpa medlemmar till rätt forum i frågor som rör kollektivavtalade pension- och försäkringsfrågor.

Som försäkringsinformatörer väljs du på klubbens årsmöte på en period om ett år eller längre.

Avtalat - så fungerar tjänstepension och försäkring

Avtalat är ett partsgemensamt bolag som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Uppdraget är att informera privata företag och deras anställda om hur kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar fungerar.

På Avtalat.se hittar du digital pensionsrådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. I din roll som försäkringsinformatör kan du boka ett digitalt möte med Avtalat där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Det är också utmärkt att tipsa dina medarbetare om Avtalat och att bjuda in Avtalat att föreläsa om pension och försäkring för att skapa synlighet eller för att engagera fler på er arbetsplats kring försäkringsfrågorna.

Avtalat - pension och försäkring via jobbet

Introduktionskurs i pension och försäkring (PTK)

PTK erbjuder kostnadsfria utbildningar för dig som är försäkringsinformatör. Introduktionskursen ger dig grunderna på en övergripande koll på området. Du får lära dig det viktigaste om lagar och kollektivavtal, samtidigt som du bekantar dig med några av de verktyg som finns inom pensionsområdet.

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg