Försäkringsinformatör i klubben

Som försäkringsinformatör hjälper, bevakar och väcker du intresset för försäkringsfrågor på din arbetsplats.

Detta ingår i ditt uppdrag som försäkringsinformatör

  • Att bevaka och väcka intresse och sprida information om de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna på arbetsplatsen.
  • Att uppmuntra kollegor att delta i informationsträffar som arrangeras av Avtalat eller arrangerar och bjuder in Avtalat till arbetsplatsen.
  • Att hjälpa medlemmar till rätt forum i frågor som rör kollektivavtalade pension- och försäkringsfrågor.

Som försäkringsinformatörer väljs du på klubbens årsmöte på en period om ett år eller längre.

Avtalat - så fungerar tjänstepension och försäkring

Avtalat är ett nystartat partsgemensamt bolag som har bildats av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Uppdraget är att informera privata företag och deras anställda om hur kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar fungerar.

På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. I din roll som försäkringsinformatör kan du boka ett digitalt möte med Avtalat där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Det är också utmärkt att tipsa dina medarbetare om Avtalat och att bjuda in Avtalat att föreläsa om pension och försäkring för att skapa synlighet eller för att engagera fler på er arbetsplats kring försäkringsfrågorna.

Avtalat - pension och försäkring via jobbet

Pensions- och försäkringsfrågor vid en förhandlingssituation

Behöver du stöttning och råd i pensions- och försäkringsfrågor vid en förhandlingssituation är det fortsatt Unionen du ska kontakta, antingen rådgivningen eller ditt regionkontor . Beroende på frågans art kan även Unionens pensions- och försäkringsspecialister involveras via rådgivare, ombudsman och/eller ditt regionala klubbstöd.

Utbildning hos PTK

PTK erbjuder kostnadsfria utbildningar för dig som är förtroendevald försäkringsinformatör. Orienteringskurs i pension och försäkring ger dig grunderna på en övergripande nivå inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal . Du får överblick över hela systemet samt kunskap, inspiration och tips som underlättar ditt uppdrag. 

Utbildning för försäkringsinformatörer

Välj rätt kurs som förtroendevald

Tag chansen och utveckla dig i uppdraget. Det ger dig kompetens, trygghet och styrka i din roll som förtroendevald. Utgå från dina behov när du planerar din fackliga kompetensutveckling.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg