Försäkringsinformatör i klubben

Som försäkringsinformatör hjälper, bevakar och väcker du intresset för försäkringsfrågor.

Som försäkringsinformatör:

  • svarar du på frågor om bland annat vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • informerar du om allmänna lagar eller om det kollektivavtalade skyddet förändras på något sätt.
  • sprider du information om och uppmuntrar dina arbetskamrater att delta i de informationsträffar som arrangeras av Avtalat.
  • tillsätts du på en tre års period och väljs vid klubbens årsmöte . Du kan som försäkringsinformatör även adjungeras till klubbstyrelsen.

Utbildning för försäkringsinformatörer

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald .

PTK har utbildning inom området lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. Utbildningen vänder sig till dig som är försäkringsinformatör på arbetsplatser där tjänstemännen omfattas av Industrins och handelns tilläggspension ( ITP ). Mer information och anmälan finns på www.ptk.se.

 

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundmotet@avtalat.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg