Revisor i klubben

Som revisor granskar du klubbens räkenskaper samt det gångna årets verksamhet. Kom gemensamt överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

Detta ingår i ditt uppdrag som revisor

  • Att granska klubbens räkenskaper för det gångna året
  • Att granska klubbstyrelsen arbete under det gångna året
  • Att lämna en revisionsberättelse till klubbens årsmöte
  • Att föreslå årsmötet att bevilja eller inte bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet utifrån den bedömning du gjort om klubbstyrelsen handlat i enlighet med stadgarna och föreningsrätten samt medlemmarnas intresse

Planera in möte med klubbstyrelsen

Se till du att efter årsmötet planerar in ett möte med klubbstyrelsen så att ni gemensamt kan komma överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

E-kurs: Kassör och revisor i klubb

E-kursen är en introduktion för dig som är kassör eller revisor i klubb. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag och får de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg