Revisor i klubben

Som revisor granskar du klubbens räkenskaper samt det gångna årets verksamhet.

Detta ingår i ditt uppdrag som revisor

  • Att granska klubbstyrelsens arbete under det gångna året
  • Att lämna en revisionsberättelse till klubbstyrelsens årsmöte
  • Att föreslå årsmötet att bevilja eller inte bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet utifrån den bedömning du gjort om klubbstyrelsen handlat i enlighet med stadgarna och föreningsrätten samt medlemmarnas intresse

Granska styrelsens arbete

För att kunna granska att klubbstyrelsens arbete följer stadgarna måste du känna till dem och veta var du hittar dem. Stadgarna finns här.

Vad är en revisionsberättelse och vad innebär ansvarsfrihet

Revisionsberättelse är en sammanfattning av din granskning av klubbstyrelsens verksamhet och ekonomi. Där ska det framgå vad du har granskat till exempel styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse och räkenskaperna. Du ska också föreslå om medlemmarna på årsmötet ska bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

Ansvarsfrihet innebär att årsmötet godkänner hur styrelsen har arbetat under året. Du ska presentera din revisionsberättelse på årsmötet.

Kom igång - planera in möte med klubbstyrelsen

Ta kontakt med klubbens styrelse och kassör efter årsmötet. Bestäm hur och när ni ska ha kontakt och hur den kontinuerliga granskningen under året ska gå till.

Som revisor har du rätt enligt stadgarna rätt att ta del av de dokument du behöver för att löpande kunna granska styrelsens arbete. Det kan tex vara verksamhetsplan, protokoll och bokföring.

E-kurs: Revisor i klubb

E-kursen är en introduktion för dig som är revisor i klubben. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag och får de grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. 

Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg