Revisor i klubben

Som revisor granskar du klubbens räkenskaper samt det gångna årets verksamhet. Kom gemensamt överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

I ditt uppdrag som revisor:

  • granskar du klubbens räkenskaper för det gångna året.
  • granskar du klubbstyrelsen arbete under det gångna året.
  • lämnar du en revisionsberättelse till klubbens årsmöte .
  • föreslår du årsmötet att bevilja eller inte bevilja klubbstyrelsen ansvarsfrihet utifrån den bedömning du gjort om klubbstyrelsen handlat i enlighet med stadgarna och föreningsrätten samt medlemmarnas intresse.

Utbildning för revisorer

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald .

Hör med Unionens regionkontor om de erbjuder någon övrig kurs för revisorer.

Planera in möte med klubbstyrelsen

Se till du att efter årsmötet planerar in ett möte med klubbstyrelsen så att ni gemensamt kan komma överens om hur den kontinuerliga granskningen under året ska ske.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg