Adjungera in styrelseledamot

Klubbstyrelsen kan adjungera en medlem som tillfälligt deltar i styrelsens arbete. En adjungerad styrelseledamot har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt.

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i klubbstyrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Adjungeringen kan gälla ett möte, eller en del av ett möte. Beslut om adjungering tas av styrelsen.

Det går också adjungera in en medlem i klubbstyrelsen under en viss period och låta personen utföra förtroendeuppdrag för klubbens räkning. Det kan vara aktuellt när klubben behöver en särskild kompetens, expertis eller stöd inom en fråga eller område, såsom lönerevision eller medlemskommunikation. Arbetsgivaren ska informeras om uppdrag och mandat för att den adjungerade ska omfattas av Förtroendemannalagen (FML).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg