Ordförande i klubben

Som klubbordförande leder du klubbstyrelsens arbete och det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Detta ingår i ditt uppdrag som ordförande

  • Att leda klubbstyrelsens arbete
  • Att leda förhandlingsdelegationen vid lönerevisionen samt när andra frågor som kräver förhandling dyker upp

I ditt uppdrag som vice ordförande har du mandat att ta ordförandens roll när han eller hon inte kan närvara eller om ordföranden slutar.

Övriga uppgifter som ordförande kan delegera eller dela med annan styrelseledamot:

  • Kalla till klubbstyrelsemöte.
  • Kalla alla medlemmar till årsmöte (som ska hållas innan februari månads utgång).

  • Skicka in årsmötesprotokoll.

  • Skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska komma till tals.

  • Anmäla till arbetsgivaren vem som är klubbens mottagare av information och kallelse till förhandlingar enligt medbestämmandelagen , lagen om anställningsskydd med mera.

Vad gör en klubbstyrelse?

Tillsammans med övriga ledamöter i klubbstyrelsen är du vald av medlemmarna att representera dem. Alla ledamöter i klubbstyrelsen är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet och för att de beslut som fattas genomförs.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald. Du behöver logga in och vara förtroendevald för att komma åt Mitt Uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg