Ordförande i klubben

Som klubbordförande leder du klubbstyrelsens arbete och det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Som klubbordförande:

  • leder du klubbstyrelsens arbete.
  • leder du förhandlingsdelegationen vid lönerevisionen samt när andra frågor som kräver förhandling dyker upp.

Övriga uppdrag som ordförande kan delegera eller dela med annan styrelseledamot:

  • Kalla till klubbstyrelsemöte.
  • Kalla alla medlemmar till årsmöte (som ska hållas innan februari månads utgång).

  • Skicka in årsmötesprotokoll.

  • Skapa förutsättningar för att alla medlemmar ska komma till tals.

  • Anmäla till arbetsgivaren vem som är klubbens mottagare av information och kallelse till förhandlingar enligt medbestämmandelagen , lagen om anställningsskydd med mera.

Utbildning för klubbordförande

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg