Kassör i klubben

Som kassör sköter du klubbens ekonomi men behöver inte vara expert på bokföring. Det är klubbstyrelsen som ytterst ansvarar för klubbens förvaltning.

Som kassör:

  • sköter du klubbens bokföring det vill säga för bok över intäkter och utgifter.
  • förvaltar du klubbens ekonomi.
  • är du firmatecknare tillsammans med ytterligare en styrelseledamot, oftast ordförande.
  • har du hand om klubbanslag och eventuella avgifter i klubbkassan.
  • lämnar du en resultat- och balansräkning till klubbens årsmöte .

Utbildning för kassörer

Under kurser och aktiviteter  samt kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg