Tänk på det här när du tar en anställning

Får du ett erbjudande om jobb - förbered dig för lönediskussion och skaffa skriftligt anställningsavtal. Skriv inte på förrän du vet lön och andra villkor.

Skaffa skriftligt anställningsavtal

Ett muntligt erbjudande om arbete är juridiskt bindande, men om det inte finns några papper är det svårt att bevisa vad som sagts. Se därför till att du får ett skriftligt anställningsavtal där alla villkor framgår. Tacka aldrig ja direkt till ett anställningserbjudande, innan du har klart för dig vilken lön och övriga villkor (arbetstider, tjänstepension och försäkringar, semester etcetera) som gäller.

Kontakta klubben

Har Unionen en klubb på arbetsplatsen är det bra att kontakta den. Klubben vet om det är något annat du ska tänka på innan du skriver på avtalet. Finns det ingen klubb kan du kontakta Unionen. Du kan be Unionen om hjälp med att granska anställningsavtalet innan du skriver på.

Om det finns kollektivavtal eller inte

Finns det kollektivavtal är övertidsersättning , lönerevisioner, tjänstepension, försäkringar och arbetstid reglerade. Om kollektivavtal inte finns behöver du reglera fler saker i anställningskontraktet. Läs mer om vad ett avtal bör innehålla under anställningsavtal visar att du är anställd.

Lön

Var väl förberedd inför att du ska förhandla om din lön. Använd Unionens lathund över marknadslöner för att ta reda på vad som är rimligt att kräva i förhållande till tjänsten. Titta även på arbetstiderna och eventuell arbetstidsförkortning.

Tänk på att lönen bara är en del av ersättningen från arbetsgivaren. Övriga förmåner kan exempelvis vara subventionerad lunch, provision, optioner, tjänstebil, resesubventioner och friskvård. Om det finns en klubb på arbetsplatsen, vet den vilken lön som är rimlig. Läs mer om lön och andra ersättningar - en översikt.

Övertidsersättning

Många arbetsgivare vill förhandla bort övertidsersättningen och i stället erbjuda högre lön och längre semester. Detta kan ha både för- och nackdelar. Det är normalt bara vissa grupper av  tjänstemän som kan göra en särskild överenskommelse med arbetsgivaren om att avvika från huvudregeln om övertidsersättning . Det kan gälla om du har frihet att förlägga din arbetstid själv, har en arbetstid som är svår att kontrollera eller om du är chef.

En sådan överenskommelse innebär att övertidsersättningen förhandlas bort mot vanligtvis högre lön och fler semesterdagar. Se till att en sådan överenskommelse i så fall blir skriftlig. Läs mer om att förhandla bort övertidsersättning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg