Mall: Anställningsavtal

Unionens exempel på anställningsavtal för tjänstemän. Exempelmallarna finns för både anställda hos arbetsgivare med kollektivavtal och utan kollektivavtal.

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som bland annat visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. 

Ditt anställningsavtal kan innehålla olika mycket information beroende på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte. Omfattas du av kollektivavtal är det alltid grunden.

I de här exempelmallarna finns Unionens förslag på det som vi tycker bör finnas med i ett anställningsavtal , men innehållet i anställningsavtalet kan behöva anpassas.

Här hittar du mer information och en checklista med vad ett anställningsavtal bör innehålla

Om arbetsgivaren har kollektivavtal

Den här mallen utgår från att din arbetsgivare har kollektivavtal.

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal

Den här mallen utgår från att din arbetsgivare inte har kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal behöver själva anställningsavtalet innehålla mer information än om arbetsgivaren har kollektivavtal. Om du och din blivande arbetsgivare är överens om att du ska ha motsvarande villkor som det kollektivavtal som gäller i branschen, till exempel vad gäller sjuklön dag 15-90 och föräldralön, behöver ni reglera fler villkor i anställningsavtalet.

Vill du veta mer om anställningsvillkor i kollektivavtal?

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Läs gärna mer om exempel på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Kontakta Unionen om ditt anställningsavtal

  • om du har frågor på mallen
  • för att få reda på vilket kollektivavtal som gäller i din bransch om din arbetsgivare inte har kollektivavtal
  • och låt granska ditt anställningsavtal innan du skriver under det

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg