Livförsäkring för arbetslösa

Den livförsäkring du eventuellt haft via din arbetsgivare slutar att gälla om du blir arbetslös. I medlemskapet i Unionen ingår därför en livförsäkring vid arbetslöshet.

Som arbetslös står du ofta utan annat dödsfallsskydd än den lagstadgade omställningspensionen. I medlemskapet i Unionen ingår därför en livförsäkring vid arbetslöshet. Den innebär att arbetslösa medlemmar som inte längre omfattas av efterskyddet i tjänstegrupplivförsäkringen TGL, eller aldrig omfattats av någon, får ett skydd som motsvarar TGL. 

Den livförsäkring du eventuellt haft via din arbetsgivare slutar att gälla när du blir arbetslös. Den omställningspension de efterlevande får från det lagstadgade pensionssystemet är ofta inte tillräcklig. Unionens livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande.

Beroende på den avlidnes ålder får de efterlevande upp till 6 prisbasbelopp i ersättning vid dödsfall. Finns det efterlevande barn under 20 år får de beroende på ålder upp till 2 prisbasbelopp .

Meddela Unionen när du blir arbetslös

Uppfyller du villkoren omfattas du med automatik av försäkringen och behöver inte betala något extra utöver medlemsavgiften till Unionen. Det viktiga är att du anmäler till Unionen om du blir arbetslös. 

Meddela arbetslöshet

Här kan du logga in och meddela arbetslöshet genom att ändra din arbetslivssituation.

Har du frågor eller vill du ansöka om ersättning i samband med dödsfall, e-posta ditt ärende till oss på Unionen.

Villkor för att omfattas av Unionens livförsäkring för arbetslösa

Som medlem i Unionen blir du automatiskt försäkrad om du:

  • är yrkesverksam medlem* eller medlem som Egenföretagare
  • har fyllt 18 år, försäkringen gäller därefter till och med utgången av den månad du fyller 66 år eller till avtalad lägre pensionsålder
  • är heltidsarbetslös, eller sjuk alternativt föräldraledig om sjukskrivningen eller föräldraledigheten föregåtts av heltidsarbetslöshet
  • har anmält arbetslösheten till Unionen (Försäkringen gäller också för arbetslösa medlemmar som avlider inom tre månader från arbetslöshetens inträde, även om medlemmen inte har anmält arbetslösheten till Unionen.)
  • var fullt arbetsför då arbetslösheten inträffade, om du ej var fullt arbetsför när arbetslösheten inträffade omfattas du dock av försäkringen från och med den tidpunkt då du återfår full arbetsförhet
  • inte omfattas av en Tjänstegrupplivförsäkring

Läs de fullständiga försäkringsvillkoren

Hur stor är ersättningen?

Om du uppfyller villkoren för att vara försäkrad och avlider betalas ersättning ut enligt följande:

Har du vid dödsfallet fyllt

Antal prisbasbelopp

18 - 54 år 6
55 år 5,5
56 år 5
57 år 4,5
58 år 4
59 år 3,5
60 år 3
61 år 2,5
62 år 2
63 år 1,5
64 år, till och med utgången av den månad du fyller 66 år. 1

Till vem utbetalas ersättningen?

Förmånstagare är den som erhåller ersättningen och är i nedan angiven ordning:

  1. maka/make/registrerad partner/sambo
  2. barn
  3. föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande förälder

Barntillägg

Efterlämnar du vid dödsfallet barn som ej har fyllt 20 år, betalas under förutsättning att du uppfyller villkoren ett tillägg ut för varje sådant barn.

Barnets ålder vid dödsfallet

Antal prisbasbelopp

Ej fyllt 17 år 2
Fyllt 17 men ej19 år 1,5
Fyllt 19 men ej 20 år 1

Unionens livförsäkring för arbetslösa är ett samarbete med Bliwa livförsäkring, ömsesidigt (organisationsnummer 502006-6329).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera