Försäkringar för dig och din familj

Från din första dag som yrkesverksam medlem är du automatiskt försäkrad kostnadsfritt i tre månader av Unionens personförsäkringar hos Bliwa. Det krävs att du är fullt arbetsför och uppfyller anslutningsvillkoren. Därefter väljer du själv genom att betala om du vill fortsätta vara försäkrad till ett förmånligt medlemspris.

Bild som illustrerar Försäkrad på jobbet

Tre månader kostnadsfri försäkring hos Bliwa som ny medlem

Från din första dag som yrkesverksam medlem (anställd eller egenföretagare) är du automatiskt försäkrad via Unionens personförsäkringar hos Bliwa.

Det krävs att du är fullt arbetsför och uppfyller anslutningsvillkoren. Under de tre kostnadsfria månaderna omfattas du av:

  • Livförsäkring - om du skulle gå bort
  • Olycksfallsförsäkring - om en olycka förändrar livet
  • Diagnosförsäkring - om du drabbas av en allvarlig sjukdom
  • Sjukförsäkring - om du blir sjukskriven en längre tid
  • Sjukkapital - stöd om du förlorar förmågan att arbeta

De fem försäkringarna ger dig ett grundskydd under din första tid som medlem och du kan i lugn och ro se över ditt försäkringsskydd så att det passar dina behov.

Bliwa skickar ut försäkringsbeskeden månaden efter ditt inträde. Om du har valt framtida inträde i Unionen skickas det ut samma månad som ditt medlemskap startar.

Vårdförsäkring

Med en vårdförsäkring kan du få planerad specialistvård och snabb kontakt med en privat vårdgivare genom Bliwas vårdförmedling. Läs mer på bliwa.se/unionen

Premiebefrielse som arbetslös medlem

Om du blir arbetslös som yrkesverksam medlem ingår en livförsäkring kostnadsfritt i ditt medlemskap. Dessutom är dina personförsäkringar (och även hem och bilförsäkring) premiebefriade vid långtidsarbetslöshet. Läs mer hos respektive bolag; bliwa.se/unionen och if.se/unionen

Försäkringar för egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till samma personförsäkringar som övriga yrkesverksamma medlemmar. Om du vill läsa mer om vilka övriga försäkringar du har tillgång till, läs mer här.

Försäkring för studentmedlemmar

Som medlem i Unionen Student har du möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring hos Bliwa speciellt anpassad för dig som student. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå vid olycka, om du till exempel behöver läkarvård, krishjälp eller behöver resa till behandlingen.

Behåll dina personförsäkringar som pensionär

Som pensionärsmedlem kan du behålla tre av dina personförsäkringar hos Bliwa; liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring. Läs mer här.

Kontakta Bliwa

Har du frågor är du välkommen att kontakta Bliwa: 

Webb: bliwa.se/unionen

Tel 08-670 11 00 (vardagar 8-17).

E-post: unionen@bliwa.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg