Försäkringar för dig och din familj

Från din första dag som yrkesverksam medlem är du automatiskt försäkrad kostnadsfritt i tre månader av Unionens personförsäkringar hos Bliwa. Det krävs att du är fullt arbetsför och uppfyller anslutningsvillkoren. Därefter väljer du själv genom att betala om du vill fortsätta vara försäkrad till ett förmånligt medlemspris.

Tre månader kostnadsfri försäkring hos Bliwa som ny medlem

Från din första dag som yrkesverksam medlem (anställd eller egenföretagare) är du automatiskt försäkrad via Unionens personförsäkringar hos Bliwa. Det krävs att du är fullt arbetsför och uppfyller anslutningsvillkoren.

Du som är helt ny medlem i Unionen hittar all information du behöver hos Bliwa: 
För dig som är över 31 år

För dig som är under 31 år

Under de tre kostnadsfria månaderna omfattas du av:

De fem försäkringarna ger dig ett grundskydd under din första tid som medlem och du kan i lugn och ro se över ditt försäkringsskydd så att det passar dina behov.

Bliwa skickar ut försäkringsbeskeden månaden efter ditt inträde. Om du har valt framtida inträde i Unionen skickas det ut samma månad som ditt medlemskap startar.

Bild som illustrerar Försäkrad på jobbet

Premiebefrielse som arbetslös medlem

Om du blir arbetslös som yrkesverksam medlem ingår en livförsäkring kostnadsfritt i ditt medlemskap. Dessutom är dina personförsäkringar (och även hem och bilförsäkring) premiebefriade vid långtidsarbetslöshet. Läs mer hos respektive bolag; bliwa.se/unionen och if.se/unionen

Försäkringar för egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till samma personförsäkringar som övriga yrkesverksamma medlemmar. Övriga försäkringar som du har tillgång till som egenföretagarmedlem.

Försäkring för studentmedlemmar

Som medlem i Unionen Student har du möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring hos Bliwa speciellt anpassad för dig som student. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå vid olycka, om du till exempel behöver läkarvård, krishjälp eller behöver resa till behandlingen.

Behåll dina personförsäkringar som pensionär

Som pensionärsmedlem kan du behålla tre av dina personförsäkringar hos Bliwa; liv-, olycksfalls- och diagnosförsäkring. 

Kontakta Bliwa

Har du frågor är du välkommen att kontakta Bliwa: 

Webb: bliwa.se/unionen

Tel 08-670 11 00 (vardagar 8-17).

E-post: unionen@bliwa.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg