Pensionsinbetalningar under föräldraledighet

Vad som händer med dina pensionsinbetalningar under din föräldraledighet beror på vilken tjänstepension du omfattas av..

Premiebefrielseförsäkring för dig som har ITP1 och är föräldraledig

Om du omfattas av tjänstepensionen ITP1 får du dina pensionspremier inbetalda via en premiebefrielseförsäkring upp till 13 månader av föräldraledighet. För att detta ska fungera måste du ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan, som vidarebefordrar den informationen till din  ITP -försäkring. Premiens storlek baseras på din genomsnittslön de 12 kalendermånader som ligger närmast före månaden du får föräldrapenning för första gången.

Vanligt med fortsatta inbetalningar även för dig med ITP2

Omfattas du av tjänstepensionen ITP2 är det vanligt att din arbetsgivare fortsätter att betala in till din tjänstepension under elva månader av föräldraledighet. Både Svenskt Näringsliv och  PTK  rekommenderar att arbetsgivare fortsätter betala ordinarie premie upp till elva månader av föräldraledighet. Ta reda på vad som gäller för dig.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal? 

Är du anställd hos en arbetsgivare utan  kollektivavtal  måste eventuella pensionsinbetalningar under föräldraledighet regleras i ett individuellt avtal med din arbetsgivare eller på annat sätt. Du behöver därmed ta reda på vad som gäller för dig. 

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg