Spara till pension som egenföretagare

Som egenföretagare är det extra viktigt att du ser över och planerar för din pension.

Spara till pensionen

Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till allmän pension. Varje år avsätts då en del av din pensionsgrundande inkomst till din allmänna pension. 
Vikten av att ta ut lön som egenföretagare

Den som är anställd på en arbetsplats med  kollektivavtal  får dessutom  ITP  eller annan avtalspension. Då gör arbetsgivaren inbetalningar till tjänstepensionen varje månad. Som egenföretagare behöver du därför själv se över de delarna. 

Fem punkter att fundera över kopplat till din pension när du är egenföretagare
  

 1. Din företagsform påverkar möjligheterna till pensionssparande
  Driver du din verksamheten i ett aktiebolag eller som ekonomisk förening har du andra sparalternativ att välja mellan jämfört med om du har enskild firma eller handelsbolag. Med aktiebolag kan du spara kapital i bolaget från år till år och bland annat teckna ett hängavtal som gör att du får de flesta förmåner som anställda med kollektivavtal har. 
 2. Ta ut lön (aktiebolag) eller deklarera inkomst (enskild firma) 
  Att ta ut rätt tillräckligt mycket lön är en form av pensionssparande eftersom storleken på din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalar in till Skatteverket via skatter och avgifter. För att få ut maximalt från det allmänna pensionssystemet behöver du nå upp till inkomsttaket för allmän pension. En högre lön än så ökar inte din pensionsgrundande inkomst (PGI). 
  Vikten av att ta ut lön som egenföretagare
 3. Spara när du kan i företaget
  Många egenföretagare har ojämna intäkter. Utnyttja därför de möjligheter som skattesystemet medger för att avsätta till expansions- och periodiseringsfonden för att jämna ut företagets resultat. Kompensera de dåliga åren genom att sätta av lite mer till pensionen då det går bra.
 4. Avdragsmöjligheter
  Avdragsmöjligheterna för avsättning till pensionspremier är relativt förmånliga. Oavsett vilken bolagsform du driver är 35 procent av inkomsten från näringsverksamhet avdragsgill för pensionssparande. Det är dock inte självklart att du ska utnyttja alla möjligheter till avdrag. Tar du ut en lön under gränsen för att få maximal allmän pension betyder det att du sänker din pensionsgrundande inkomst med avdragen. Då kan det vara mer förmånligt att satsa på ett obundet sparande som inte är låst tills du går i pension. Dessa pengar har du dessutom alltid tillgång till om det skulle hända något oförutsett.
 5. Bestäm hur mycket du behöver spara
  Hur mycket du behöver spara är beroende av bland annat ålder, hur länge du arbetat, familjesituation och ekonomi. Vill du ha rådgivning utifrån dina egna förutsättningar ska du vända dig till din bank, försäkringsbolag eller en oberoende pensionsrådgivare. Som egenföretagarmedlem har du möjlighet till en timmes kostnadsfri pensionsrådgivning via Folksam. Har du aktiebolag och hängavtal kan du använda Avtalats rådgivningstjänst.

Allmän pension för egenföretagare på Pensionsmyndighetens webbplats

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg