Spara till pension som egenföretagare

Som egenföretagare är det extra viktigt att du ser över och planerar för din pension. Det är din inkomst som lägger grunden för den allmänna pensionen, men det finns fler saker som du behöver ta ställning till.

Så fungerar pension för egenföretagare

När du driver eget företag behöver du själv ta ansvar för din pension, antingen helt eller delvis. Det viktiga är att du ser över ditt behov och utgår från just din situation när du gör dina val.

Allmän pension – gäller även egenföretagare

Det är din deklarerade inkomst som ligger till grund för hur mycket som avsätts till din allmänna pension varje år (det blir din pensionsgrundande inkomst, PGI). För att få fullt intjänande till den allmänna pensionen behöver du deklarera en inkomst på minst 8,07 inkomstbasbelopp. En högre deklarerad inkomst än så ökar inte din pensionsgrundande inkomst. Att ta ut lön upp till inkomsttaket för den allmänna pensionen blir därmed en form av pensionssparande. Om du har möjlighet är det därför viktigt att du tar ut lön (för dig med aktiebolag) eller deklarerar inkomst (för dig med enskild firma) upp till inkomsttaket för den allmänna pensionen. Din deklarerade inkomst ligger även till grund för andra allmänna försäkringar som till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Mer om vikten av att ta ut lön och om inkomsttaken

Pensionsmyndighetens information till företagare

Kan egenföretagare ha tjänstepension?

Den som är anställd på en arbetsplats med  kollektivavtal  får tjänstepensionen ITP  eller någon annan tjänstepension. Då betalar arbetsgivaren in ett belopp till tjänstepensionen varje månad. Har du en anställning samtidigt som du driver eget företag kan du då delvis tjäna in till tjänstepension därigenom, förutsatt att din arbetsgivare har kollektivavtal eller har tecknat en individuell tjänstepension åt dig. Så fungerar tjänstepension om du har en anställning hos arbetsgivare med kollektivavtal

Som egenföretagare behöver du själv se över ditt behov och hur du kan stärka din pension. Beroende på ditt behov och din företagsform finns det olika möjligheter, som exempelvis att spara till pension genom hängavtal eller att teckna ett privat sparande.

Hängavtal – möjlighet för dig med aktiebolag

Driver du din verksamhet som aktiebolag eller som ekonomisk förening har du möjlighet att ansöka om att teckna hängavtal med Unionen och då kunna spara till pension i ITP -systemet. Genom ett hängavtal kan du teckna de flesta av de förmåner som anställda med  kollektivavtal  har. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du inte teckna hängavtal . Mer om att spara till pension via hängavtal

Pensionserbjudande oavsett företagsform

I samarbete med Folksam finns det möjlighet för dig som är egenföretagarmedlem i Unionen att teckna en förmånlig pensionsförsäkring för att stärka din pension. Erbjudandet gäller oavsett vilken företagsform du har. Hos Folksam kan du som är egenföretagarmedlem också få en timmes försäkrings- och pensionsrådgivning utan extra kostnad per år. Mer om erbjudandet för dig som egenföretagarmedlem

Kan finnas möjlighet till skatteavdrag

Om du helt saknar tjänstepension genom ditt egna företag och/eller anställning har du möjlighet att göra avdrag för privat pensionssparande. Avdragsmöjligheterna för avsättning till pensionspremier är relativt förmånliga. Oavsett vilken företagsform du har är upp till 35 procent av inkomsten från näringsverksamhet avdragsgill för pensionssparande. Det är dock inte självklart att du ska utnyttja alla möjligheter till avdrag. Tar du ut en lön (om du har aktiebolag) eller deklarerar inkomst (om du har enskild firma) under inkomsttaket för den allmänna pensionen innebär det att du sänker din pensionsgrundande inkomst i och med avdragen. Då kan det vara mer förmånligt att satsa på ett obundet sparande som inte är låst tills du går i pension. Pengarna i ett obundet sparande har du dessutom alltid tillgång till, om det skulle hända något oförutsett.

Kontakta Skatteverket för mer information om vad som gäller för skatteavdrag för just dig och ditt företag.

Ta ut pension när du är egenföretagare

Ditt pensionskapital kan finnas hos olika pensionsbolag. För att se ditt samlade pensionskapital kan du logga du in på minpension.se. Där kan du också bland annat göra prognoser för din pension.

För dig med hängavtal

Driver du ditt företag som aktiebolag eller ekonomisk förening och har tecknat hängavtal med Unionen och därmed har tillgång till ITP kan du läs mer om uttagsregler för tjänstepension för anställda

För dig som har ett privat pensionssparande

Har du tecknat en pensionsförsäkring direkt med ett pensionsbolag kontaktar du pensionsbolaget för att få information om vad som gäller vid uttag av pensionen. Du bör då ställa frågor som från vilken ålder du kan ta ut ditt pensionskapital samt om det finns en begränsad period för pensionsuttaget (som du själv väljer) eller om pensionsuttaget är livslångt. Du bör också fråga om du kan ta ut pension samtidigt som du fortsätter jobba i ditt företag.

Läs mer om viktiga punkter att tänka på när du planerar att gå i pension

Pension för egenföretagare i korthet:

Din företagsform påverkar möjligheterna till pensionssparande

Se över vilka möjligheter och behov du har.

Ta ut lön (aktiebolag) eller deklarera inkomst (enskild firma)

För att få ut maximalt från det allmänna pensionssystemet behöver du nå upp till inkomsttaket för allmän pension. Inkomster över det påverkar inte den allmänna pensionen.

Se över dina avdragsmöjligheter

Du kan göra avdrag i deklarationen för privat sparande när du helt saknar tjänstepension. Men se till så att avdragen inte gör att du hamnar under gränsen för att tjäna in maximalt till den allmänna pensionen.

Spara när du kan i företaget

Många egenföretagare har ojämna intäkter. Använd därför möjligheterna som skattesystemet medger för att avsätta till expansions- och periodiseringsfonden för att jämna ut företagets resultat. Då kan du kompensera år som det går mindre bra i företaget genom att sätta av lite extra till pensionen när det går bra.

Bestäm hur mycket du behöver spara

Hur mycket du behöver spara beror bland annat på din ålder, hur länge du arbetat, din familjesituation och ekonomi. Vill du ha rådgivning utifrån dina egna förutsättningar ska du vända dig till din bank, ditt försäkringsbolag eller en oberoende pensionsrådgivare. 

Avtalat förklarar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Som egenföretagare med hängavtal (eller om du är intresserad av att teckna hängavtal) behöver du ta del av Avtalats information som vänder sig till dig som tjänsteman och delar av informationen som vänder sig till arbetsgivare, för att få en helhetsbild. Du kan också ringa till Avtalat för att få information i din roll som egenföretagare. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg