Avtalat: Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Avtalat gör det lättare för dig att förstå hur tjänstepension och försäkringar som du har genom ditt kollektivavtal fungerar och vad du får genom dem.

Avtalat informerar om trygghet genom kollektivavtal

Avtalat är ett partsgemensamt bolag som har bildats av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Det är ett nystartat bolag som informerar privata företag och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar. 

Du som omfattas av kollektivavtal har en kollektivavtalad trygghet genom tjänstepension och de försäkringar som ingår och som kan ge dig ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Idag är det många som inte ens ansöker om ersättning de har rätt till. Därför är Avtalats mål att tydliggöra vad som ingår och detta genom att samla information och tjänster från de tre parterna på ett och samma ställe.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Frågor och svar om Avtalat

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg