Vård av barn (vab)

Föräldraledighetslagen ger dig rätt till ledighet för vård av barn, vab, när du har tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

Vabba

När du vårdar barn med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan (vabbar) har arbetsgivaren ingen rätt att kräva läkarintyg och arbetsgivaren betalar heller ingen lön till dig för dessa dagar.

Försäkringskassan kan kräva ett intyg från din arbetsgivare som visar att du har varit ledig för vård av barn. Detta för att förhindra att individer tar ut tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan och samtidigt arbetar och får lön från sin arbetsgivare.

Du ansöker om ersättning från Försäkringskassan när barnet är friskt och du är tillbaka på jobbet.

Om barnet är sjukt mer än 7 dagar

Om barnet är sjukt längre än 7 dagar behöver du skicka in ett sjukintyg till Försäkringskassan. Även dagar när du inte tar ut ersättning för vab räknas in i 7‑dagarsperioden, till exempel lördagar och söndagar. En sjuksköterska eller läkare ska skriva intyget, som du skickar in till Försäkringskassan med vanlig post.

Vobba

Att vobba innebär att jobba hemifrån samtidigt som man vårdar sjuka barn.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg