Löneutveckling under föräldraledighet

Unionens löneavtal säger att föräldralediga ska omfattas av lönehöjning på samma villkor som övriga medarbetare.

Om företaget bara höjer lönen med miniminivån under föräldraledighet, så kan det strida mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen och vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. 

I diskrimineringslagen finns en regel för företag med minst 25 anställda, som innebär att de måste göra lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. Om ni är flera föräldralediga på din arbetsplats, som råkat ut för samma sak, så är det lättare att driva frågan. Även om du är ensam, så kan du be om förhandlingshjälp för att få upp din lön och eventuellt skadestånd eller diskrimineringsersättning.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?