Löneutveckling under föräldraledighet

Statistik visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor uppstår vid föräldraledighet.

Om företaget bara höjer lönen med miniminivån under föräldraledighet, så kan det strida mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen och vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. Unionens löneavtal säger också att föräldralediga ska omfattas av lönehöjning på samma villkor som övriga medarbetare, så det kan även vara kollektivavtalsbrott.

I diskrimineringslagen finns en regel för företag med minst 25 anställda, som innebär att de måste göra lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. Om ni är flera föräldralediga på din arbetsplats, som råkat ut för samma sak, så är det lättare att driva frågan. Även om du är ensam, så kan du be om förhandlingshjälp för att få upp din lön och eventuellt skadestånd eller diskrimineringsersättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej