Löneutveckling under föräldraledighet

Unionens löneavtal säger att föräldralediga ska omfattas av lönehöjning på samma villkor som övriga medarbetare.

Du har rätt till löneutveckling även under föräldraledighet

Om företaget bara höjer lönen med miniminivån under föräldraledighet, så kan det strida mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen och vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. 

I diskrimineringslagen finns en regel för företag med minst 25 anställda, som innebär att de årligen måste göra lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner . Om ni är flera föräldralediga på din arbetsplats, som råkat ut för samma sak, så är det lättare att driva frågan. Även om du är ensam, så kan du be om förhandlingshjälp för att få upp din lön och eventuellt skadestånd eller diskrimineringsersättning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg