Friskvårdsbidrag från arbetsgivaren

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bidra med friskvårdspengar, men någon form av hälsobefrämjande åtgärd är vanligt.

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig klubb och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Skatteverkets regler

Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde för att vara en skattefri förmån. Skatteverket skriver så här: ”Arbetsgivaren får betala ut friskvårdsbidrag med maximalt 5 000 kronor per år till en anställd för att det ska anses vara av mindre värde. Betalar du ut ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor, ska den anställda beskattas för hela bidraget”.

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kronor inte är en skattefri förmån (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref. 33). 

Om du vill läsa mer om vad arbetsgivaren har att förhålla sig till när det gäller friskvårdsbidrag kan du göra det på Skatteverkets informationssidor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg