Ledighet före förlossning

Du har rätt till ledighet minst sju sammanhängande veckor före förlossning även om du inte tar ut föräldrapenning.

Enligt §4 i föräldraledighetslagen har du rätt till hel ledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen.

Många vill inte ta föräldrapenning så långt före barnets födelse, utan spara på föräldrapenningen, så att man kan vara hemma med barnet så länge som möjligt. Denna ledighet sju veckor före förlossningen har du rätt till även om du inte tar ut föräldrapenning.

Den som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan beräknad förlossning. Försäkringskassan har regler som även innebär att båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning innan barnet föds.

Eventuell ersättning (föräldrapenning eller graviditetspenning) betalas ut av Försäkringskassan.

Föräldralön utöver den lagstadgade föräldraförsäkringen 

Du har rätt att vara helt ledig från och med barnets födelse och 18 månader framåt. Utöver ersättning via den lagstadgade föräldraförsäkringen kan du få föräldralön om din arbetsgivare har kollektivavtal . Det regleras i kollektivavtalets delar om allmänna anställningsvillkor. Mer information om föräldralön.

Möjlighet till tillfälligt sänkt medlemsavgift

Om din inkomst tillfälligt minskar, till exempel under föräldraledighet, kan din förbundsavgift sänkas under denna tid. För att få nedsatt avgift krävs att din sammanlagda inkomst i minst 3 månader är lägre än den inkomst vi grundat din ordinarie avgift på. Mer om tillfälligt sänkt avgift.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg