Vobba

Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.

När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som man tar hand om krassliga barn. De vanligaste skälen till att man vobbar istället för att vabbar är för att hinna med sina arbetsuppgifter, för att man inte har någon att lämna över arbetet till eller för att underlätta för kollegor.

Så funkar vobb

  • Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.
  • Du behöver inte vobba heltid, utan kan ta vab delar av en dag eller hela dagar efter den period eller dag du vobbat. Det handlar sällan om att försöka undvika inkomstbortfall, det handlar om flexibilitet och friheten att kunna lösa situationen.
  • Andra människor kan vobba för att ta hand om dina barn. Det behöver heller inte vara en målsman, utan kan vara farfar, vän, granne eller vem som helst du anförtror dina barn.

Möjlighet till distansarbete gör att fler vobbar istället för att vabba

Undersökningen Vobba 2022, som Novus sammanställt på uppdrag av Unionen, visar att hemarbetet under coronapandemin medfört att mer än hälften (52 procent) av de tillfrågade föräldrarna vobbar mer än de vabbar. Andelen som alltid väljer att vobba stället för att vabba har också ökat sedan förra året, från 33 till 36 procent.

Dessutom tycker alltfler att det fungerar dåligt att vobba, siffran har ökat från 17 till 33 procent, och andelen som tycker att det funkar bra har sjunkit från 60 till 45 procent. 

Stor ökning av arbetsplatser som saknar rutiner för vabb och vobb 

Betydligt fler arbetsgivare än tidigare saknar rutiner för hur vabb och vobb ska hanteras praktiskt. Sex av tio svarar att det inte finns rutiner för hanteringen av deras arbetsuppgifter när man vabbar, förra året svarade drygt tre av tio att det saknades rutiner.

Vobbandet här för att stanna

Ett vobbvänligt arbetsliv förutsätter att det finns tydlighet både från medarbetare och chef kring vad som gäller.

  • Att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt, arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba. Vobbandet  får inte gå ut över barnet så om du känner dig pressad att vobba, kan det vara en varningssignal.
  • Du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba. Hör av dig till chefen för ett okej  – gärna skriftligt – innan du vobbar. 
  • Vad vill chefen att du ska göra när du vobbar? Ska du producera och leverera på samma nivå som vanligt, eller räcker det att du svarar i telefonen, på mejl och är med i något teamsmöte? 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg