Vobba

Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.

När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som man tar hand om krassliga barn. De vanligaste skälen till att man vobbar istället för att vabbar är för att hinna med sina arbetsuppgifter, för att man inte har någon att lämna över arbetet till eller för att underlätta för kollegor.

Så funkar vobb

  • Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.
  • Du behöver inte vobba heltid, utan kan ta vab delar av en dag eller hela dagar efter den period eller dag du vobbat. Det handlar sällan om att försöka undvika inkomstbortfall, det handlar om flexibilitet och friheten att kunna lösa situationen.

Distansarbete gör att fler vobbar istället för att vabba

Undersökningen Vobba 2023, som Novus sammanställt på uppdrag av Unionen, visar att hemarbetet i kölvattnet av coronapandemin ger vid hand att mer än hälften (52 procent) av de tillfrågade föräldrarna vobbar mer än de vabbar. Andelen som väljer att vobba ”nästan varje dag” av de dagar de skulle kunnat vabba är hela 26%.

I jämförelse med under pandemin tycker nu betydligt fler, både kvinnor och män, att det fungerar bättre att vobba, mer än två av tre (67 %) tycker att det fungerar bra att vobba, detta i jämförelse med att enbart 45% svarade likadant under 2022.

Jämställt vobbande?

Undersökningen visar att man upplever att vobbandet generellt fungerar bättre efter pandemin, men att män i högre grad upplever att de inte vobbar för mycket, medan kvinnor upplever det motsatta. Kvinnor känner sig också i högre grad otillräckliga och stressade när de vobbar. 67% av kvinnorna väljer ordet ”otillräcklig” på frågan hur de känner sig när de vobbar, samma siffra för männen är 37%.

Många arbetsplatser saknar rutiner för vabb och vobb 

Många arbetsgivare saknar fortfarande rutiner för hur vabb och vobb ska hanteras praktiskt. Nära tre av tio svarar att det inte finns rutiner för hanteringen av deras arbetsuppgifter när man vabbar, något som visserligen är en klar förbättring i jämförelse med 2022 då sex av tio svarade att rutiner saknades.

Vobbandet här för att stanna

Ett vobbvänligt arbetsliv förutsätter att det finns tydlighet både från medarbetare och chef kring vad som gäller.

  • Att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt, arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba. Barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba och vobba, så om du känner dig pressad att vobba, kan det vara en varningssignal.
  • Du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba. Hör av dig till chefen för ett okej  – gärna skriftligt – innan du vobbar. 
  • Vad vill chefen att du ska göra när du vobbar? Ska du producera och leverera på samma nivå som vanligt, eller räcker det att du svarar i telefonen, på mejl och är med i något teamsmöte? 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg