Vobba

När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som en vårdar sjuka barn. Att helt enkelt jobba samtidigt som man tar hand om krassliga barn.

Informationsteknologin springer framåt och många tjänstemän svarar på mejl utanför kontorstid. Allt fler privatanställda tjänstemän med barn har möjlighet att vobba, alltså jobba hemifrån med sjukt barn. 

Att kunna jobba hemifrån när barnet är småkrassligt kan vara ett bra sätt att styra sitt jobb, men det får samtidigt inte bli ett tvång.

3 snabba - så funkar vobb

  • Att vobba är INTE att vabba. Det handlar helt enkelt om att ha möjligheten att hålla ett öga på ditt krassliga barn – och kunna sköta ditt jobb när nöden kräver det.

  • Du behöver inte vobba heltid, utan kan ta vab delar av en dag eller hela dagar efter den period eller dag du vobbat. Det handlar sällan om att försöka undvika inkomstbortfall, det handlar om flexibilitet och friheten att kunna lösa situationen.

  • Andra människor kan vobba för att ta hand om dina barn. Det behöver heller inte vara en målsman, utan kan vara farfar, vän, granne eller vem som helst du anförtror dina barn.

De tre vanligaste skälen till att en vobbar istället för att vabbar är för att hinna med sina arbetsuppgifter, för att en inte har någon att lämna över arbetet till eller för att underlätta för kollegor.

Vobbandet ökar

Undersökningen Vobba 2018, som Novus sammanställt på uppdrag av Unionen, visar att det är viktigt för många tjänstemän att kunna jobba hemifrån, samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. På tre år har andelen tjänstemän som ofta eller alltid vobbar istället för att vabba ökat från 30 till 40 procent . Fortfarande vill dock var tredje tjänsteman som inte vobbar ha möjlighet till det.

Kvinnor vobbar mest
Precis som med vab är det dock kvinnorna som vobbar mest. Drygt tre av fyra av Unionens medlemmar som vobbar försöker turas om med sin partner att vara hemma när barnet är sjukt. I praktiken är dock ändå oftare kvinnor än män som vobbar.

Längtar efter ett flexibelt arbetsliv
Många vill helt enkelt ha en ökad flexibilitet i arbetet. Du kan vobba deltid och måste inte göra en full dag, om ditt barn behöver dig. Även andra personer har rätt att vobba åt dina barn. Unionens undersökning visar att de flesta privatanställda tjänstemän tycker att det är bra att ha möjlighet att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv.

Vobba smart

 

Fakta

Namn: Anki Nylander.
Yrke: Projektledare
Familj: Man, Pontus, och tre barn, Saga 10 år, tvillingarna Signe och Ebbe som är 8 år.
Fritid: Familj, vänner och träning.

Vara hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar med lön från din arbetsgivare? Bra, ja visst – men inte helt utan utmaningar. Projektledaren Anki Nylander har haft ett antal vobbdagar med sina tre barn.

Tjänstesamhället fortsätter växa och jobbet kan med teknikens hjälp skötas lite var som helst. Allt fler arbetsplatser erbjuder möjligheten att jobba hemifrån när du behöver se till sjuka barn. En som snarare har vobbat (jobbat hemifrån med sjuka barn) än vabbat genom åren är Anki Nylander som är projektledare.

 Ankis barn är i dag tio respektive åtta år gamla. Hon menar att vobbandet har blivit enklare med åren.

När barnen var små hade jag svårt att dra gränsen, jag tänkte ofta att ”ingen annan kan göra detta”.

Då kom barnen i kläm ibland. Det är inte bra när man sätter barnen framför teven i flera timmar för att man själv är upptagen med ett telefonmöte, konstaterar Anki och fortsätter: Många tar på sig för mycket. De sitter på kvällen och jobbar ikapp med resultatet att det inte får någon fritid alls.

Jag brinner för mitt jobb och är glad att det finns en flexibilitet.

Hon menar att cheferna har en väldigt viktig roll som de som sätter ribban för vad som förväntas på en arbetsplats.

– Vissa chefer tycker inte att det är bra att jobba hemma, medan andra menar att det inte spelar så stor roll var du är bara du löser dina uppgifter. Personligen föredrar jag flexibiliteten. Jag kan välja att vobba halva dagen och vabba resten.

Flexibiliteten är med andra ord en av vobbandets främsta fördelar. En baksida är att det ibland kan bli en press.

– Visst, ibland önskar jag att jag hade ett jobb där du är ledig när du är hemma. Jag brinner dock för mitt jobb och det är jag glad för.

Jag tror på en policy från arbetsgivaren, eller snarare tydliga spelregler, för vad som gäller. Så att alla vet vad som förväntas.

Ankis tre tips för att vobba smart

  1. Ta reda på vad som gäller på arbetsplatsen. Själv växte jag in i det kan man säga. De är bra att ta reda på reglerna och markera för din arbetsgivare om du vabbar eller vobbar när barnen är sjuka.
  2. Gör det som du verkligen måste göra och vabba sedan. Berätta för barnen vad som gäller, för de vill veta hur dagen är planerad. När du väl har meddelat det så blir de lugna.
  3. Det är viktigt med en tydlighet från båda hållen, både från arbetsgivaren och från dig som medarbetare. Vad är det för regler som gäller och vad är normen, samt förstås vad du som medarbetare trivs med.

Vad Unionen vill

Vobbandet är här för att stanna, men ett vobbvänligt arbetsliv förutsätter att det finns faktiska alternativ.

Därför anser Unionen att rutiner för hur tillfällig oplanerad frånvaro ska hanteras på arbetsplatsen behöver tas fram. Detta i syfte att undvika att ansvaret på ett orimligt sätt faller på den enskilde medarbetaren som tvingas jobba när hen är hemma med sjukt barn fast än barnets behov egentligen inte lämnar utrymme för det.

Rutinerna är tänkta att fungera som ramar inom vilket ett öppet samtal om vad som passar bäst i den enskilda situationen kan föras. Om medarbetaren behöver vabba ska det framgå av rutinerna hur information om viktiga arbetsuppgifter som behöver utföras av någon annan lämnas till arbetsgivaren. Det är viktigt att understryka att rätten att vabba är lagstadgad och att tolkningsföreträdet därför helt och hållet ligger hos medarbetaren som behöver vara hemma med sitt sjuka barn.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg