Vobba

Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.

När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som man tar hand om krassliga barn. De vanligaste skälen till att man vobbar istället för att vabbar är för att hinna med sina arbetsuppgifter, för att man inte har någon att lämna över arbetet till eller för att underlätta för kollegor.

Så funkar vobb

  • Att vobba innebär att du är hemma med sjuka barn, samtidigt som du jobbar hemifrån med lön från din arbetsgivare.
  • Du behöver inte vobba heltid, utan kan ta vab delar av en dag eller hela dagar efter den period eller dag du vobbat. Det handlar sällan om att försöka undvika inkomstbortfall, det handlar om flexibilitet och friheten att kunna lösa situationen.

Distansarbete gör att fler vobbar istället för att vabba

Undersökningen om föräldravänligt arbetsliv 2024 som Novus sammanställt på uppdrag av Unionen, visar att att 60 % av de tillfrågade tycker vobbandet fungerar bra eller mycket bra, 14 % anger att vobbandet fungerar ganska dåligt, medan bara 2 % menar att det fungerar mycket dåligt.

36 % av de tillfrågade anger att de alltid vobbar när barnet är sjukt. 28 % anger att de vabbar ungefär lika mycket som vobbar. 13 % vobbar aldrig.

Jämställt vobbande?

2023 års undersökningen om vobbande visade man upplever att vobbandet generellt fungerar bra, men att män i högre grad upplever att de inte vobbar för mycket, medan kvinnor upplever det motsatta. Kvinnor känner sig också i högre grad otillräckliga och stressade när de vobbar. 67% av kvinnorna väljer ordet ”otillräcklig” på frågan hur de känner sig när de vobbar, samma siffra för männen är 37%.

Många saknar en kollega att lämna över sina arbetsuppgifter till 

64 % av de som svarade i 2024 års undersökning anger att de instämmer helt eller delvis på att de saknar någon att lämna över sina arbetsuppgifter till vid vabb, och att det är därför de vobbar.

Vobbandet här för att stanna

Ett vobbvänligt arbetsliv förutsätter att det finns tydlighet både från medarbetare och chef kring vad som gäller.

  • Att vobba istället för att vabba måste alltid vara frivilligt, arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba. Barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba och vobba , så om du känner dig pressad att vobba , kan det vara en varningssignal.
  • Du behöver ha arbetsgivarens medgivande för att vobba . Hör av dig till chefen för ett okej  – gärna skriftligt – innan du vobbar. 
  • Vad vill chefen att du ska göra när du vobbar? Ska du producera och leverera på samma nivå som vanligt, eller räcker det att du svarar i telefonen, på mejl och är med i något teamsmöte? Säkerställ att det är tydligt vad som är rimligt att göra med ett sjukt barn hemma samtidigt som du vobbar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg