Föräldravänliga arbetsplatser

Unionens medlemmar vill ha ett föräldravänligt arbetsliv som går att kombinera med ett aktivt föräldraskap.

Därför arbetar Unionen för att arbetslivet ska bli mer föräldravänligt.

Unionen vill se:

  • Att arbetsplatserna utarbetar en policy och rutiner för hur föräldraledighet ska hanteras, till exempel att avstämningssamtal ska genomföras innan föräldraledigheten och att medarbetar- och lönesamtal ska genomföras under föräldraledigheten så att ingen riskerar att halka efter i kompetens eller lön. Arbetsgivaren bör hålla kontinuerlig kontakt och informera den som är föräldraledig på ett sätt som man kommit överens om innan ledigheten.
  • Att män uppmuntras till att ta ut föräldraledighet och att vårdnadshavare tar gemensamt ansvar för barnen. Idag är det kvinnor som tar det största ansvaret för barnen – inte bara när barnen är små utan även när de blir lite större. Många kvinnor halkar därmed efter i löne- och karriärutveckling. Det påverkar därmed hela deras arbetsliv och ger i slutändan även lägre pension.
  • En förbättrad föräldraförsäkring och föräldralön . Föräldrapenningen ska höjas och utbetalas retroaktivt när den nya lönen är förhandlad och klar. Föräldralediga ska få del av löneökningar retroaktivt precis som alla andra.
  • Att det blir lättare för kvinnor att utvecklas, göra karriär och bli chefer. I ett barntillåtet arbetsliv får alla småbarnsföräldrar lättare att göra karriär och nå ledande positioner
  • Fler heltidsanställningar och färre ofrivilliga deltidsanställningar.

Unionen delar varje år ut utmärkelsen Guldnappen till en arbetsplats som på ett föredömligt sätt arbetar för ett föräldravänligt arbetsliv.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg