Förkortning av arbetstid för småbarnsföräldrar

Småbarnsföräldrar har rätt till förkortning av normal arbetstid tills yngsta barnet fyllt åtta år eller slutat sitt första skolår.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal hel arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår (delledighet utan föräldrapenning). Under den tiden kan du alltså jobba 75 procent av din normala heltid eller till exempel 6 timmars arbetsdag.

Om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Läs mer om det på Försäkringskassans webbplats.

Hur du ansöker om förkortning av arbetstiden

Du bör anmäla till arbetsgivaren senast två månader i förväg om att du vill förkorta din arbetstid. Prata med din chef och skriv även en ansökan, så att det blir tydligt vad ni kommer överens om. Ange hur lång ledighet du vill ha och på hur många procent av din arbetstid. Tänk på att inte skriva på något avtal om att du permanent förändrar din arbetstid.

Du kan till exempel skriva så här:
”Jag ansöker om förkortad arbetstid för föräldraledighet på X procent (max 25 procent) av min normala arbetstid under perioden 1 april – 30 september i år. Jag skulle vilja förlägga förkortningen av arbetstiden jämnt fördelat över arbetsveckan, det vill säga arbeta kortare dagar och sluta tidigare på eftermiddagarna.”

Förläggning av arbetstiden

Du har rätt att sprida ut ledigheten på alla veckans arbetsdagar genom att till exempel börja senare eller sluta tidigare varje dag. Alternativt kan du välja en viss dag per vecka som du är helt ledig. Om du och din arbetsgivare inte kan komma överens om dina arbetstider ska arbetsgivaren förlägga ledigheten enligt dina önskemål om det inte medför påtaglig störning i verksamheten. Kontakta Unionen om du får problem med detta.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg