Barnårsrätter

Om du har barn som ännu inte fyllt fyra år kan du har rätt till extra pensionsrätter, så kallade barnårsrätter.

Barnår ger rätt till extra pensionsrätter

Om du har barn som ännu inte fyllt fyra år kan du har rätt till extra pensionsrätter, så kallade barnårsrätter. I det allmänna pensionssystemet grundas pensionsintjänandet i huvudsak på pensionsgrundande inkomster så som lön och olika ersättningar (exempelvis föräldrapenning). Men under barnets första fyra levnadsår kan en vårdnadshavare dessutom ha rätt att tillgodoräkna sig barnårsrätter. Syftet med barnårsrätterna är inkomstutjämning, att minska de negativa effekter som föräldraledighet kan innebära för den allmänna pensionen.

Ett barn och en vårdnadshavare per år

Barnårsrätterna kan bara tillgodoräknas för ett barn och av en vårdnadshavare per år. Vid adoption räknas tiden från och med att föräldrarna övertagit vårdnaden, dock längst till och med att barnet fyllt tio år. Pensionsrätter till följd av barnår går alltid till den av barnets vårdnadshavare som tjänar minst, vilket ofta men inte alltid, är den vårdnadshavare som har varit föräldraledig i störst utsträckning.

Extra pensionsrätter för barnår per automatik

De pensionsrätter som följer av barnår fungerar i praktiken som en utfyllnad ovanpå övriga pensionsrätter från det allmänna pensionssystemet, men bara upp till intjänandetaket på 7,5 inkomstbasbelopp. Den som trots föräldraledighet har inkomst över denna brytpunkt har med andra ord inte rätt till någon utfyllnad. För att få extra pensionsrätter för barnår behöver man inte göra någonting, det sker automatiskt hos Pensionsmyndigheten.

Viktigt att ha koll på konsekvenser av föräldraledighet

Eftersom barnårsrätter begränsar sig till barnets första fyra levnadsår betyder det att exempelvis deltidsarbete med stöd av föräldraledighetslagen efter det att barnet fyllt fyra kan få relativt stor och negativ effekt på den allmänna pensionen.

Eftersom barnårsrätterna alltid bara kan utges till en vårdnadshavare per år så kan det vara särskilt viktigt för vårdnadshavare som vill dela föräldraledighet och ansvar att ha koll på vilka konsekvenser föräldraledigheten får för pensionen. Tycker man att föräldraledigheten får orimliga konsekvenser för intjänandet till allmän pension kan ett sätt att kompensera exempelvis vara att utnyttja premiepensionssystemets möjligheter att överlåta pensionsrätter till en annan person. Information om hur barnårsrätter beräknas och hur man överlåter pensionsrätter hittar du på Pensionsmyndigheten.

Barnårsrätten gäller bara allmänna pensionen

Viktigt är också att tänka på att barnårsrätterna enbart gäller den allmänna pensionen. De flesta arbetstagare har genom sin arbetsgivare även ett intjänande tjänstepension som det är lika viktigt att ha koll på vid föräldraledighet. Information om hur bland annat tjänstepensionen kan påverkas i samband med föräldraledighet hittar du på Avtalat

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg