Så här vill Unionen förbättra tryggheten för egenföretagare

Unionen vill se förbättringar i trygghetssystemen så att egenföretagare och kombinatörer ska få ett bättre skydd vid exempelvis sjukdom och arbetslöshet.

Trygghetssystemen ska fungera för alla

Unionen organiserar cirka 13 000 egenföretagare. Det ger oss en bred kunskap om egenföretagares villkor i arbetslivet. Vi vill att alla våra medlemmar, oavsett om de är anställda, driver eget företag eller kombinerar de båda, ska våga satsa på det de brinner för i sitt arbetsliv och samtidigt känna att samhällets trygghetssystem finns där om det skulle behövas. Därför driver vi trygghetsfrågor även för egenföretagare.

Egenföretagare får inte alltid det skydd de borde ha rätt till

De lagstadgade socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen är till stor del utformade för tillsvidareanställda med heltidsanställning. Men många gånger ser verkligheten annorlunda ut för de som ska ansöka om ersättning. I vissa branscher i större utsträckning än andra.

Unionen har under lång tid drivit på för förändringar i trygghetssystemen så att egenföretagare och de som kombinerar eget företag med en anställning ska få ett bättre skydd vid exempelvis sjukdom och arbetslöshet. Vissa frågor som vi har drivit har blivit verklighet och teknikutvecklingen har också förbättrat själva administrationen för företagare när de ska ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Men vi ser att det fortfarande finns betydande problem för egenföretagare, som gör att de alltför ofta inte får det försäkringsskydd som de borde ha rätt till.

Unionens förslag på förbättringar för egenföretagare och kombinatörer

Inkomstunderlaget för försäkringarna bör anpassas efter egenföretagare och kombinatörer

Alla som arbetar och betalar skatt bör så långt det är möjligt ha lika goda förutsättningar att få ut ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

 • Alla inkomster från arbete måste kunna ligga till grund för ersättning från socialförsäkringarna – oavsett om de kommer från eget företag, anställning eller en kombination av båda, och oavsett om inkomsterna är tillfälliga eller återkommande. Så är inte fallet idag.
 • Det bör införas ett nytt inkomstunderlag för socialförsäkringarna som bygger på tidigare faktiska inkomster, i stället för framåtblickande prognoser. Ett arbete med att gå mot ett sådant system pågår, men det tar för lång tid. Regeringen bör påskynda detta arbete.
 • Detta nya inkomstunderlag bör dock införas på ett sådant sätt att det går att göra undantag i det och beräkna SGI:n (den sjukpenninggrundande inkomsten) framåtsyftande, i de fall det är mer förmånligt för den enskilde.

Minskad självrisk i sjukförsäkringen

 • En (1) karensdag bör vara det förvalda antalet hos Försäkringskassan för alla egenföretagare med enskild firma, precis som för anställda, i stället för nuvarande sju karensdagar.
 • Även egenföretagare som fyllt 55 år bör kunna ha en (1) karensdag. Det är inte möjligt idag.
 • Det bör fortsatt gå att välja en längre karenstid än en dag för den som vill, men kostnadsminskningen bör då vara större än vad den är idag.
 • Egenföretagare med aktiebolag står för sina egna sjuklönekostnader de första 14 dagarna. Regeringen bör ta initiativ till en utredning om denna höga självrisk är rimlig givet storleken på den sjukpenningavgift som dessa personer betalar. Om inte så bör utredningen föreslå lägre avgift eller lägre självrisk för egenföretagare med aktiebolag.

Bättre a-kasseskydd för egenföretagare och kombinatörer

 • Arbetslöshetsförsäkringen bör baseras på ett inkomstkrav i stället för ett arbetskrav. Unionen tycker att dagens krav på ett visst antal arbetade timmar varje vecka och månad för att kvalificera till försäkringen borde försvinna och att kvalificeringen i stället kopplas till hur stor inkomst du haft. Det skulle förenkla inte minst för kombinatörer, när olika ersättningar enkelt kan räknas samman. 
 • Fler som driver företag som bisyssla ska kunna ha kvar företaget och få full arbetslöshetsersättning. Reglerna bör ändras så att heltidsanställda som driver företag vid sidan om sin anställning behöver ha bedrivit sidoverksamheten i sex månader för att kunna få ut full a-kassa, i stället för tolv månader som gäller idag.
 • Fler måste kunna behålla sitt företag aktivt och samtidigt få arbetslöshetsersättning på deltid. Reglerna för dem som driver företag på deltid och blir arbetslösa på deltid behöver bli mer flexibla. 
 • Nyblivna företagare ska kunna behålla sin ersättningsgrundande inkomst från tidigare anställning under längre tid än idag. Det ger ökad trygghet för dem som väljer att ta steget från en anställning till eget företag.

Regeringen har tagit fram en proposition som ligger i linje med Unionens förslag på a-kasseområdet. Enligt plan implementeras de nya regelverket 1 oktober 2025 om riksdagen beslutar i linje med regeringens proposition. Unionen bevakar och följer upp frågorna.

Det här gör Unionen för att påverka tryggheten för egenföretagare och kombinatörer


Utöver att Unionen tar fram förslag på hur trygghetssystemen skulle kunna förbättras för egenföretagare och kombinatörer så arbetar vi på olika sätt för att förbättra arbetslivet för egenföretagare. Här är några exempel:

 1. Vi skriver remissvar

  Vi svarar på ett flertal remisser (från exempelvis regeringen och EU-kommissionen) kring egenföretagare varje år. Ibland svarar vi i egen regi, ibland via de organisationer som vi är en del av som TCO eller PTK .
  Unionens remisser
  Remissvar TCO
  Remissvar PTK
 2. Vi driver opinionsarbete för att förbättra sjukförsäkring och a-kassa för egenföretagare

  Unionen arbetar dagligen för att förbättra arbetslivet för alla våra medlemmar – även egenföretagare. 

  Unionens samlade opinionsarbete rörande a-kassa
  Unionens samlade opinionsarbete rörande sjukförsäkring

  Unionen påverkar också via vår centralorganisation TCO och deras opinionsarbete
 3. Vi samarbetar med arbetsmarknadens parter

  Genom våra partsgemensamma samarbeten påverkar vi för att öka tryggheten och stärka anställningsbarheten för våra medlemmar. Ett exempel på ett konkret resultat av sådana samarbeten som även egenföretagare (med aktiebolag som tecknar hängavtal ) kan ta del av är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP .
  Egenföretagare kan ta del av ITP genom att teckna hängavtal med Unionen
 4. Vi erbjuder ett anpassat medlemskap för egenföretagare och kombinatörer

  Vi vill att egenföretagare, precis som anställda, ska få ett framgångsrikt och tryggt arbetsliv. Sedan Unionen bildades har vi därför haft extra erbjudanden för dig som driver eget företag. Egenföretagarmedlemmar får tillgång till specifika försäkringserbjudanden, utvalda affärsverktyg och egenföretagarrådgivning. Om du har en extra anställning inom Unionens område så kan vi även ge dig fackligt stöd i din anställning, om det skulle behövas.
  Allt om Unionens medlemskap för egenföretagare
  Råd och stöd för egenföretagare

Rapport: Politik för ökad trygghet bland egenföretagare

Hur vill du utveckla medlemskapet för egenföretagare?

Ge oss feedback eller förslag om hur medlemskapet kan utvecklas, skicka in motioner om frågor som du tycker Unionen ska driva för egenföretagare. Eller engagera dig mer långsiktigt genom att bli förtroendevald.

Medlemskap i Unionen Egenföretagare

Genom medlemskapet får du bland annat tillgång till affärsjuridisk rådgivning 10 gånger per år (en timme per ärende), affärscoachning samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för dig och ditt företag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg