Företagsekonomisk rådgivning av Wrebit

När du driver ditt företag dyker det ibland upp ekonomiska frågor som rör annat än bara den dagliga administrationen. Som medlem i Unionen Egenföretagare har du därför tillgång till 1 timme företagsekonomisk rådgivning.

Medlemmar i Unionen Egenföretagare har tillgång till ett ärende om max en timme företagsekonomisk rådgivning per kalenderår. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Momsfrågor
  • Vinstdisposition
  • Val av bolagsform utifrån ekonomiskt perspektiv.
  • Avdragsrätt
  • Hur du hanterar underskott bokföringsmässigt
  • Avveckling av bolag vid pensionering
  • Avveckling av bolag när du går till en anställning
  • Din redovisningskonsult/revisor har rekommenderat ett avdrag och du vill ha second opinion
  • 3:12 regler

Om den rådgivningen som ingår i medlemskapet inte räcker till i ditt ärende, så får du som medlem 20 % rabatt om du vill köpa till ytterligare tjänster.

Detta omfattar inte rådgivningen

Vinstfördelning mellan delägare, redovisningsfrågor rörande bolag som har säte i annat land än Sverige, tvivelaktiga skatteupplägg, ekonomisk rådgivning för medlem så som privatperson, val av försäkringar (försäkringsrådgivning). 

Företagsekonomisk rådgivning


Enbart en fil.
Begränsning 2 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx.

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg