Affärsjuridisk rådgivning

Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning av jurister från Advokatfirman Fylgia. Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio gånger per år och varje ärende får ta upp till en timme.

Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio timmar per år och varje ärende får ta upp till en timme. Unionen Egenföretagare samarbetar med advokatbyrån Fylgia och det är deras affärsjurister som genomför rådgivningen. En affärsjurist kostar vanligen mellan 2500-4000 kronor per timme, så redan efter att ha använt den affärsjuridiska rådgivningen två gånger så har du tjänat in den ordinarie årsavgiften för medlemskapet.

Dessutom har du möjlighet att kostnadsfritt skriva alla företagsavtal förutom anställningsavtal online hos Lexly. Du får även skriva äktenskapsförord kostnadsfritt eftersom det är ett viktigt avtal för alla egenföretagare. Övriga privatavtal online eller avtal som du skriver med jurist via telefon- eller videomöte får du 20 procent rabatt på.

Detta omfattar rådgivningen hos Fylgia

Fylgia är en fullservice byrå med bred affärsjuridisk kompetens. De ger dig generell och grundläggande affärsjuridisk rådgivning för ditt företag. Rådgivningen är begränsad till svensk rätt. Du kan till exempel få hjälp med frågor som:

  • avtal
  • hur du gör när en kund inte betalar
  • hantering av rättigheter, till exempel varumärkesfrågor, e-handel och GDPR

Du kan också skicka in ett avtal eller kravbrev och få det granskat av våra affärsjurister. Det är viktigt att du anger varför du vill ha avtalet granskat och vilka särskilda delar du vill att vi tittar på, för att du ska få så bra hjälp som möjligt. Varje enskilt rådgivningsärende får ta max en timme, så om ditt ärende är väldigt omfattande får du endast övergripande rådgivning alternativt mer specifik rådgivning kring delar av ärendet.

Detta omfattar inte rådgivningen

  • ekonomisk rådgivning, däribland skattefrågor
  • arbetsrättsliga frågor ur ett arbetsgivarperspektiv (som anställd får du rådgivning av Unionen)
  • tvister mellan delägare (vi ger dock proaktiv rådgivning för delägare)
  • rådgivning för dig som privatperson

Skriv dina avtal kostnadsfritt online

I medlemskapet i Unionen Egenföretagare ingår en kompletterande tjänst för dig som vill skriva dina avtal själv. Alla medlemmar kan kostnadsfritt skapa egna skräddarsydda avtal till företaget via ett webbverktyg hos vår samarbetspartner Lexly. Dessutom ingår rådgivning via chatt eller telefon. Du kan skapa de flesta avtal du behöver till företaget och du kan skapa så många avtal du vill.
Skriv avtal och läs mer om Lexly

20% rabatt om du vill anlita Fylgia som ombud

Om det inte räcker med rådgivning och du behöver hjälp av en advokat som kan företräda dig vid en tvist, så kan du om du vill anlita Fylgia på egen hand. Det ingår inte i medlemskapet att bli företrädd vid tvister. Som medlem i Unionen Egenföretagare får du 20% rabatt på normalarvodet om du vill anlita Fylgia som ombud eller för rådgivning som inte ingår i medlemskapet. 

Affärsjuridisk rådgivning

Begär affärsjuridisk rådgivning här 

Här fyller du som är egenföretagarmedlem i information till våra affärsjurister, så att de får möjlighet att sätta in sig i ditt ärende inför ert samtal. Ju mer tydlig du kan vara med vad som är viktigt för dig, desto mer specifik rådgivning kan affärsjuristen ge efter dina behov.

Tänk på följande:

I ditt medlemskap ingår kostnadsfria skräddarsydda avtal online hos avtal24. Skriv avtal här.

Om du har hamnat i en tvist är det även viktigt att ta kontakt med ditt försäkringsbolag rörande ditt rättsskydd. Läs mer om dina försäkringar.

Unionen Egenföretagare har en svarstid på två arbetsdagar därtill har Fylgia en svarstid på två arbetsdagar vilket innebär att din totala svarstid kan vara upp till fyra arbetsdagar. Om ditt ärende är komplett så skickar vi det vidare till Fylgia direkt. I annat fall kommer vi kontakta dig för komplettering. Fylgia kommer därefter att återkomma till dig inom två arbetsdagar efter att de har fått ärendet.


Enbart en fil.
Begränsning 4 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut mina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgift om att jag är medlem i Unionen, till Advokatfirman Fylgia KB, org. nr 969633-9994 (”Fylgia”) för ändamålet att Fylgia ska kunna erbjuda och tillhandhålla affärsjuridisk rådgivning på sätt som följer som en medlemsförmån i mitt egenföretagarmedlemskap i Unionen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Mer information om vad som gäller för samtycke finner du på www.unionen.se/personuppgifter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?