Affärsjuridisk rådgivning

Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning av jurister från Advokatfirman Fylgia. Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio gånger per år och varje ärende får ta upp till en timme.

Upp till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning per år

Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio timmar per år och varje ärende får ta upp till en timme. Unionen Egenföretagare samarbetar med Advokatfirman Fylgia och det är deras affärsjurister som genomför rådgivningen. En affärsjurist kostar vanligen mellan 2500 - 4000 kronor per timme, så redan efter att ha använt den affärsjuridiska rådgivningen en gång så har du tjänat in den ordinarie årsavgiften för medlemskapet.

Detta omfattar rådgivningen hos Fylgia

Advokatfirman Fylgia är en fullservice byrå med bred affärsjuridisk kompetens. De ger dig generell och grundläggande affärsjuridisk rådgivning för ditt företag. Rådgivningen är begränsad till svensk rätt. Du kan till exempel få hjälp med frågor som:

  • affärsavtal
  • kompanjonsavtal
  • hur du gör när en kund inte betalar

Du kan också skicka in ett avtal eller kravbrev och få det granskat av våra affärsjurister. Det är viktigt att du anger varför du vill ha avtalet granskat och vilka särskilda delar du vill att vi tittar på, för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Varje enskilt rådgivningsärende får ta max en timme, så om ditt ärende är väldigt omfattande får du endast övergripande rådgivning alternativt mer specifik rådgivning kring delar av ärendet. Om du behöver ytterligare hjälp som inte ryms inom den fria rådgivningstimmen är du självklart välkommen att själv anlita Advokatfirman Fylgia som ombud , då utgår som nämns nedan 20 % rabatt på normalarvodet.

Detta omfattar inte rådgivningen

  • Rådgivningen är begränsad till svensk rätt.
  • Ekonomisk rådgivning, däribland skattefrågor, ges via vår företagsekonomiska rådgivning
  • Arbetsrättsliga frågor ur ett arbetsgivarperspektiv (Som anställd får du rådgivning av Unionen)
  • Tvister mellan delägare (Vi ger dock proaktiv rådgivning för delägare. Läs mer nedan om du vill anlita Fylgia på egen hand med rabatt)
  • Rådgivning för dig som privatperson, exempelvis familjejuridik. Erbjudande via Lexly med testamente och äktenskapsförord samt 20% rabatt på rådgivning.
  • Frågor om patent, varumärke, design, upphovsrätt och utgivningsbevis hänvisas till PRV.

20% rabatt om du vill anlita Fylgia som ombud

Om du behöver rådgivning eller ytterligare stöd utöver den fria rådgivningstimmen, så har du 20% rabatt på normalarvodet hos Advokatfirman Fylgia.

Vid tvister kan Advokatfirman Fylgia även hjälpa dig med kontakterna med ditt försäkringsbolag i frågor rörande rättsskyddsersättning.

Boka affärsjuridisk rådgivning

Du som är egenföretagarmedlem har möjlighet till affärsjuridisk rådgivning upp till tio gånger per år och varje ärende får ta upp till en timme. Logga in för att komma till kontaktformuläret.

Skriv dina avtal kostnadsfritt online

Som medlem i Unionen Egenföretagare kan du skapa egna skräddarsydda företagsavtal kostnadsfritt. Det gör du via ett webbverktyg hos vår samarbetspartner Lexly. Du kan konstruera de flesta avtal du behöver till företaget och dessutom så många du vill.

Skriv äktenskapsförord och testamente

Som medlem i Unionen Egenföretagare kan du utan extra kostnad skapa äktenskapsförord och testamente på egen hand via vår samarbetspartner Lexly. Du har dessutom 20% rabatt på övriga familjejuridiska avtal och rådgivning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera