Affärsjuridisk rådgivning

Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning av jurister från Advokatfirman Fylgia. Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio gånger per år och varje ärende får ta upp till en timme.

Upp till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning per år

Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio timmar per år och varje ärende får ta upp till en timme. Unionen Egenföretagare samarbetar med Advokatfirman Fylgia och det är deras affärsjurister som genomför rådgivningen. En affärsjurist kostar vanligen mellan 2500 - 4000 kronor per timme, så redan efter att ha använt den affärsjuridiska rådgivningen en gång så har du tjänat in den ordinarie årsavgiften för medlemskapet.

Detta omfattar rådgivningen hos Fylgia

Advokatfirman Fylgia är en fullservice byrå med bred affärsjuridisk kompetens. De ger dig generell och grundläggande affärsjuridisk rådgivning för ditt företag. Rådgivningen är begränsad till svensk rätt. Du kan till exempel få hjälp med frågor som:

  • affärsavtal
  • kompanjonsavtal
  • hur du gör när en kund inte betalar
  • hantering av rättigheter, till exempel varumärkesfrågor, e-handel och GDPR

Du kan också skicka in ett avtal eller kravbrev och få det granskat av våra affärsjurister. Det är viktigt att du anger varför du vill ha avtalet granskat och vilka särskilda delar du vill att vi tittar på, för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Varje enskilt rådgivningsärende får ta max en timme, så om ditt ärende är väldigt omfattande får du endast övergripande rådgivning alternativt mer specifik rådgivning kring delar av ärendet. Om du behöver ytterligare hjälp som inte ryms inom den fria rådgivningstimmen är du självklart välkommen att själv anlita Advokatfirman Fylgia som ombud , då utgår som nämns nedan 20 % rabatt på normalarvodet.

Detta omfattar inte rådgivningen

  • Ekonomisk rådgivning, däribland skattefrågor (Ekonomisk rådgivning ges via vår företagsekonomiska rådgivning)
  • Arbetsrättsliga frågor ur ett arbetsgivarperspektiv (Som anställd får du rådgivning av Unionen)
  • Tvister mellan delägare (Vi ger dock proaktiv rådgivning för delägare. Läs mer nedan om du vill anlita Fylgia på egen hand med rabatt)
  • Rådgivning för dig som privatperson (exempelvis familjejuridik)

20% rabatt om du vill anlita Fylgia som ombud

Om det inte räcker med rådgivning och du behöver hjälp av en advokat som kan företräda dig vid en tvist eller om du behöver rådgivning utöver den fria rådgivningstimmen, så kan du om du vill anlita Advokatfirman Fylgia på egen hand.

Som medlem i Unionen Egenföretagare får du 20% rabatt på normalarvodet om du vill anlita Advokatfirman Fylgia som ombud eller för rådgivning som inte ingår i medlemskapet. 

Vid tvister kan Advokatfirman Fylgia även hjälpa dig med kontakterna med ditt försäkringsbolag i frågor rörande rättsskyddsersättning.

Affärsjuridisk rådgivning

Begär affärsjuridisk rådgivning här 

Här fyller du som är egenföretagarmedlem i information till våra affärsjurister, så att de får möjlighet att sätta in sig i ditt ärende inför ert samtal. Ju mer tydlig du kan vara med vad som är viktigt för dig, desto mer specifik rådgivning kan affärsjuristen ge efter dina behov. Kom även ihåg att lämna uppgifter om eventuella motparter eller andra avtalsparter då detta krävs för att Advokatfirman Fylgia ska kunna göra en intern intressekonfliktskoll.

Tänk på följande:

I ditt medlemskap ingår kostnadsfria skräddarsydda avtal online hos Lexly. Skriv avtal här.

Om du har hamnat i en tvist är det även viktigt att ta kontakt med ditt försäkringsbolag rörande ditt rättsskydd. Läs mer om dina försäkringar.

Unionen Egenföretagare har en svarstid på två arbetsdagar därtill har Advokatfirman Fylgia en svarstid på två arbetsdagar vilket innebär att din totala svarstid kan vara upp till fyra arbetsdagar. Om ditt ärende är komplett så skickar vi det vidare till Advokatfirman Fylgia direkt. I annat fall kommer vi kontakta dig för komplettering. Advokatfirman Fylgia kommer därefter att återkomma till dig inom två arbetsdagar efter att de har fått ärendet.


Enbart en fil.
Begränsning 4 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut mina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgift om att jag är medlem i Unionen, till Advokatfirman Fylgia KB, org. nr 969633-9994 (”Fylgia”) för ändamålet att Fylgia ska kunna erbjuda och tillhandhålla affärsjuridisk rådgivning på sätt som följer som en medlemsförmån i mitt egenföretagarmedlemskap i Unionen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Mer information om vad som gäller för samtycke finner du på www.unionen.se/personuppgifter.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg