Bli medlem i Unionen - Egenföretagare

Ditt arbetslivs bästa beslut*

* I alla fall om du frågar våra 700 000 medlemmar.

Vad kostar medlemskapet för dig som är egenföretagare?

Redan medlem i Unionen?

När registrerade du ditt företag?

Driver du ett eget företag utan anställda kan du bli medlem som egenföretagare.

Läs mer på vem kan bli medlem.

1

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.
2

Högsta utbildning

Din högsta utbildning

Välj det alternativ som bäst motsvarar din utbildningsnivå.
3

Ditt företag

Uppge din månadsinkomst före skatt. Om du inte tar ut någon lön anger du företagets beräknade årsvinst per månad.
Välj den bransch ditt företag huvudsakligen bedriver verksamhet inom.
4

Medlemskapets start

5

Godkänn villkoren

Samtycken

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Mer information om behandlingen och vad som gäller för samtycke finner du på www.unionen.se/personuppgifter

Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut mina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgift om att jag är medlem i Unionen, till If Skadeförsäkring AB (publ), org. nr 516401-8102 (”If”), samt till att If behandlar uppgifterna i marknadsföringssyfte. Lämnat samtycke gäller i sex (6) månader.

Även om du inte här samtycker till att dina personuppgifter lämnas ut till If i marknadsföringssyfte, kan du som medlem i Unionen ta del av förmånerna vi tagit fram åt dig tillsammans med If. Det krävs dock att du då på egen hand kontaktar If.

Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut mina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt organisationsnummer och namn på mitt eventuella bolag samt uppgift om att jag är medlem i Unionen och Unionen Egenföretagare, Folksam ömsesidig sakförsäkring org.nr. 500206-1619 (Folksam), Folksam ömsesidig livförsäkring org.nr. 502006-1585 (Folksam) och Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) org.nr 516401-8607 (Folksam) samt till att Folksam behandlar uppgifterna i marknadsföringssyfte. Lämnat samtycke gäller i sex (6) månader.

Även om du inte här samtycker till att dina personuppgifter lämnas ut till Folksam i marknadsföringssyfte, kan du som medlem i Unionen Egenföretagare ta del av förmånerna vi tagit fram åt dig tillsammans med Folksam. Det krävs dock att du då på egen hand kontaktar Folksam.

Dina uppgifter kommer sparas för att vi på Unionen ska kunna komma i kontakt med dig om medlemskapsregistreringen avbryts