Bli medlem i Unionen - Egenföretagare

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.

Högsta utbildning

Välj det alternativ som bäst motsvarar din utbildningsnivå.

Medlemskapets start

Ditt medlemskap behöver inte starta omgående utan du kan själv välja att påbörja det vid ett senare datum.

Godkänn villkor