Granskning av LinkedIn-profil för egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare kan vi granska din LinkedIn profil kostnadsfritt. LinkedIn har idag samma funktion som ett visitkort och ger dig en möjlighet att ha en levande och alltid tillgänglig presentation som företagare.

Som egenföretagare så säljer du inte bara en produkt eller tjänst utan även dig själv. LinkedIn har idag samma funktion som ett visitkort och ger dig en möjlighet att ha en levande och alltid tillgänglig presentation som företagare. Det skapar också en möjlighet att låta andra rekommendera dig och dina tjänster genom att ge dig beröm (endorsements och recommendations). Genom att göra en expertgranskning får du veta vad du kan förbättra för att maximera effekten av din profil på LinkedIn. Det förstärker din kommunikation med nuvarande kunder och öppnar dörrarna till nya uppdrag.

Detta får du vid en granskning

Granskningen görs online av Go Mondays LinkedInexperter och du får återkoppling inom 24 timmar. Go Monday använder en systematisk metod och går för varje granskning igenom över 100 kriterier baserade på forskning och best practices. Granskningen består dels av en kvantitativ bedömning, dels av personliga och prioriterade råd. 

  • Den kvantitativa bedömningen ger dig ett konkret omdöme på hur väl du lyckats. På så sätt blir det lättare att förstå vad som är viktigt och du sparar värdefull tid när du jobbar vidare med din LinkedInprofil.
  • De personliga råden fokuserar alltid på de aspekter som kommer att ha störst effekt för just dig. Eftersom metoden är systematisk blir analysen mer mångbottnad och nyanserad än traditionell granskning. Go Monday tittar till exempel både på hur du framställer din potential och hur du skapar trovärdighet. Och vi fokuserar både på personlighet och på att vara formellt korrekt.

Logga in för att utnyttja förmånen

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?