Granskning av LinkedIn-profil för egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare kan vi granska din profil på LinkedIn kostnadsfritt. LinkedIn har idag samma funktion som ett visitkort och ger dig en möjlighet att ha en levande och alltid tillgänglig presentation som företagare.

Inom 24
timmar

Som egenföretagare så säljer du inte bara en produkt eller tjänst utan även dig själv. LinkedIn har idag samma funktion som ett visitkort och ger dig en möjlighet att ha en levande och alltid tillgänglig presentation som företagare. Det skapar också en möjlighet att låta andra rekommendera dig och dina tjänster genom att ge dig beröm (endorsements och recommendations). Genom att göra en expertgranskning får du veta vad du kan förbättra för att maximera effekten av din profil på LinkedIn. Det förstärker din kommunikation med nuvarande kunder och öppnar dörrarna till nya uppdrag.

Detta får du vid en granskning

Granskningen görs online av Go Mondays LinkedInexperter och du får återkoppling inom 24 timmar. Go Monday använder en systematisk metod och går för varje granskning igenom över 100 kriterier baserade på forskning och best practices. Granskningen består dels av en kvantitativ bedömning, dels av personliga och prioriterade råd. 

  • Den kvantitativa bedömningen ger dig ett konkret omdöme på hur väl du lyckats. På så sätt blir det lättare att förstå vad som är viktigt och du sparar värdefull tid när du jobbar vidare med din LinkedInprofil.
  • De personliga råden fokuserar alltid på de aspekter som kommer att ha störst effekt för just dig. Eftersom metoden är systematisk blir analysen mer mångbottnad och nyanserad än traditionell granskning. Go Monday tittar till exempel både på hur du framställer din potential och hur du skapar trovärdighet. Och vi fokuserar både på personlighet och på att vara formellt korrekt.

Logga in för att utnyttja förmånen

Affärsjuridisk rådgivning

Affärsjuridisk rådgivning

Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning av jurister från Advokatfirman Fylgia. Du har möjlighet att nyttja rådgivningen upp till tio gånger per år och varje ärende får ta upp till en timme.

Försäkringar för egenföretagare

Försäkringar för egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare får du en extra trygghet. I medlemskapet ingår inkomstförsäkring och möjlighet att teckna förmånliga personförsäkringar till dig och din familj. Du har även möjlighet teckna en småföretagar- och pensionsförsäkring via ditt medlemskap.

Pensionssparande för egenföretagare

Pensionssparande för egenföretagare

Som egenföretagare har du inte tillgång till tjänstepension på samma sätt som anställda har genom sitt kollektivavtal. Du kan istället välja att pensionsspara på egen hand. Som medlem i Unionen Egenföretagare får du en väsentligt rabatterad avgift på pensionssparande hos Folksam.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?