Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd?

Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie lönen. Här kan du läsa mer om vad detta kan innebära.

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Ett av regeringens åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta även kallat korttidspermittering). Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020.

Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40, 60 eller 80* procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6, 7,5 respektive 12 procent.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal?

Även arbetsplatser som saknar kollektivavtal kan omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Vissa andra förutsättningar gäller dock. Se vad som är extra viktigt att du som anställd behöver undersöka och ta ställning till om din arbetsgivare saknar kollektivavtal. 
De fyra nivåerna för korttidsarbete med statligt stöd

*Ett fjärde steg med 80 % arbetstidsminskning och 12 % lönereduktion införs under perioden 1 maj - 31 juli 2020. Det fjärde steget vid korttidsarbete regleras i en särskild lag med retroaktiv verkan från den 1 maj. För att arbetsgivare som har kollektivavtal ska kunna tillämpa det fjärde steget krävs att det träffats ett centralt kollektivavtal om det samt att lokala parter sedan enas om att tillämpa det fjärde steget.

Villkor för korttidsarbete med statligt stöd

Arbetstid

Lön och ersättning

Här kan du räkna ut vad effekten i lönekuvertet blir när du har korttidsarbete med statligt stöd. Observera att uträkningen gäller din månadslön utan eventuell  löneväxling övertidsersättning  och dylikt.

Föräldraledighet, sjukskrivning och deltidsarbete

Vård av barn

Semester

Inför sommaren ställer många medlemmar frågor kring korttidsarbete och semester samt uppsägning och semester. Vi har samlat de vanligaste frågorna här

Uppsägning

 

A-kassa och inkomstförsäkring

Pension och försäkringar

Förhandla korttidsarbete

Mer om lokal förhandling till dig som förtroendevald

Övrigt

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?