Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd?

Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie lönen. Här kan du läsa mer om vad detta kan innebära.

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Ett av regeringens åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta även kallat korttidspermittering). Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda. 

Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40, 60 eller 80* procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6, 7,5 respektive 12 procent.

De fyra nivåerna för korttidsarbete med statligt stöd
*Ett fjärde steg med 80 % arbetstidsminskning och 12 % lönereduktion gällde för perioden 1 maj - 31 juli 2020. 

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal?

Även arbetsplatser som saknar kollektivavtal kan omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Vissa andra förutsättningar gäller dock. Se vad som är extra viktigt att du som anställd behöver undersöka och ta ställning till om din arbetsgivare saknar kollektivavtal. 

Regeringen kommer föreslå förlängd period för korttidsarbete med statligt stöd.

Måndagen den 9 november höll regeringen en presskonferens angående korttidsarbete med statligt stöd. I dagsläget kan stöd beviljas som längst i nio månader i en följd – men nu kommer regeringen föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att företag som haft korttidsarbete med statligt stöd under 2020 om ansökan beviljas kommer att kunna få stöd ytterligare maximalt sju månader. Unionen har i sina politiska ställningstaganden kring korttidsarbete framhållit vikten av att den karens för företag som redan fått stöd under 2020 ska tas bort, vilket nu också föreslås blir fallet. 

Villkor för korttidsarbete med statligt stöd

Arbetstid

Lön och ersättning

Här kan du räkna ut vad effekten i lönekuvertet blir när du har korttidsarbete med statligt stöd. Observera att uträkningen gäller din månadslön utan eventuell  löneväxling övertidsersättning  och dylikt.

Föräldraledighet, sjukskrivning och deltidsarbete

Vård av barn

Semester

Inför sommaren ställer många medlemmar frågor kring korttidsarbete och semester samt uppsägning och semester. Vi har samlat de vanligaste frågorna här

Uppsägning

 

A-kassa och inkomstförsäkring

Pension och försäkringar

Förhandla korttidsarbete

Mer om lokal förhandling till dig som förtroendevald

Övrigt

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?