Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd?

Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie lönen. Här kan du läsa mer om vad detta kan innebära.

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Sedan den 1 april 2022 gäller att ansökan om stöd vid korttidsarbete görs till Skatteverket. I ett antal av svaren på denna sida hänvisas till tolkningar och ställningstaganden som gjorts av Tillväxtverket (som tidigare var handläggande myndighet). Tillsvidare kvarstår Tillväxtverkets ställningstaganden till dess något annat meddelas.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal?

Även arbetsplatser som saknar kollektivavtal kan omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Vissa andra förutsättningar gäller dock. Se vad som är extra viktigt att du som anställd behöver undersöka och ta ställning till om din arbetsgivare saknar kollektivavtal

Villkor för korttidsarbete med statligt stöd

Arbetstid

Lön och ersättning

 

Föräldraledighet, sjukskrivning och deltidsarbete

Vård av barn

Semester

Inför sommaren ställer många medlemmar frågor kring korttidsarbete och semester samt uppsägning och semester. Vanliga  frågorna om semester 

Uppsägning

 

A-kassa och inkomstförsäkring

Pension och försäkringar

Förhandla korttidsarbete

Övrigt

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg