Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd?

Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare med delfinansiering från staten som gör det möjligt för en arbetsplats som har en ekonomisk kris att låta anställda gå ner i arbetstid och lön under en begränsad tid. Vid tillämpning av korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren, trots minskad arbetstid få ut en stor del av den ordinarie lönen.

Grundläggande villkor för korttidsarbete 

Systemet för stöd vid korttidsarbete innebär enligt reglerna i korttidsarbetslagen att en enskild arbetsgivare kan söka och erhålla stöd vid korttidsarbete om sex kalendermånader, med en möjlig förlängning på tre månader. 

Enligt lagen kan statligt stöd ges vid en synnerligen djup lågkonjunktur efter särskild aktivering av regeringen, eller om en arbetsgivare drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. 

De kriterier som gäller för att en enskild arbetsgivare ska kunna beviljas statligt stöd vid korttidsarbete är i huvudsak följande: 

  • Arbetsgivaren ska ha tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. 

  • De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. 

  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel  uppsägning  av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, exempelvis konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. 

I lagen gäller följande nivåer av nedgång i arbetstid och lön vid korttidsarbete: 

Steg 

Arbetstidsminskning 

Lönereduktion 

20 % 

12 % 

40 % 

16 % 

60 % 

20 % 

Statligt stöd för del av  lönekostnad  utgår för lönenivå upp till den nivå som regeringen fastställer. Denna är för 2024 44.000 kr/mån. 

Centrala kollektivavtal krävs

För att en arbetsgivare med  kollektivavtal  ska kunna få statligt stöd krävs att ett centralt avtal om korttidsarbete finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen. Omfattningen av korttidsarbetet ska sedan regleras av de lokala parterna i lokala avtal.  

För arbetsgivaren gäller att ansökan om statligt stöd vid korttidsarbete görs till Skatteverket Se Skatteverkets hemsida för information om vilka regler som gäller. 

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal? 

Även arbetsplatser som saknar  kollektivavtal  kan omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Vissa andra förutsättningar gäller dock. Se vad som är extra viktigt att du som anställd behöver undersöka och ta ställning till om din arbetsgivare saknar  kollektivavtal .  

Frågor och svar: Så påverkas du om korttidsarbete införs på din arbetsplats 

Arbetstid

Lön och ersättning

 

Föräldraledighet, sjukskrivning och deltidsarbete

Vård av barn

Semester

Uppsägning

 

A-kassa och inkomstförsäkring

Pension och försäkringar

Övrigt

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg