Korttidsarbete utan kollektivavtal

Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal har möjlighet att ansöka om korttidsarbete med statligt stöd (även kallat korttidspermittering). När det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen gäller dock vissa andra förutsättningar. Se vad som är extra viktigt att du tänker på innan du gör en överenskommelse med arbetsgivaren.

Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa. Men eftersom din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det dock flera saker du behöver få information om och tänka på innan du accepterar en överenskommelse om korttidsarbete.

Unionen har gjort bedömningen att förhandlingsskyldighet (enligt 13 § MBL) föreligger när korttidsarbete ska införas hos arbetsgivare utan kollektivavtal  där vi har medlemmar vilket innebär att arbetsgivaren ska förhandla med Unionen om att införa avtal om korttidsarbete.

Lagen om korttidsarbete

Kräver godkännande av 70 procent av medarbetarna

Ta gärna reda på hur dina kollegor tänker och varför arbetsgivaren bedömt att din tjänst ska omfattas. För att arbetsgivaren ska beviljas statligt stöd måste 70 procent av medarbetarna på din driftsenhet acceptera överenskommelsen om korttidsarbete.

Stäm av följande med din arbetsgivare innan du går med på korttidsarbete:

Villkora att korttidsarbetet får statligt stöd

  • Försäkra dig om att arbetsgivaren har för avsikt att söka statligt stöd för korttidsarbetet enligt lagen om korttidsarbete. Den överenskommelse du träffar med arbetsgivaren bör villkoras med att arbetsgivaren erhåller sådant stöd. Det kan uttryckas som "Överenskommelsen är för sin giltighet beroende av att arbetsgivaren skyndsamt ansöker om och beviljas statligt stöd för korttidsarbete. Nekas arbetsgivaren statligt stöd saknar överenskommelsen verkan och lön och andra ersättningar ska då utgå enligt ordinarie villkor. ”

Överenskommelsens längd

  • Klargör att överenskommelsen inte ska gälla mer sex månader eftersom det statliga stödet inledningsvis inte kan beviljas längre än sex månader, överenskommelser bör därför inte sträcka sig över längre tid än så.
  • Finns möjlighet att komma överens om att överenskommelsen är uppsägningsbar? En så kort uppsägningstid som möjligt bör tillämpas, lämpligen inte mer än 7 dagar.

Arbetstid och trygghet

  • Kom överens med din arbetsgivare hur din arbetstid ska förläggas. Om du inte arbetar fasta arbetstider behöver ni även säkerställa hur nedgången i arbetstid ska hanteras.
  • Undersök om det finns möjlighet att få med ett åtagande om att uppsägning inte kommer vidtas under tiden som avtal om korttidsarbete gäller.

Påverkan på pension

  • Be arbetsgivaren om information hur denne bedömer att din eventuella tjänstepensionslösning som du har genom arbetsgivaren kan påverkas  av lönesänkningen och hur dina ersättningar i övriga trygghetssystem påverkas. Kontakta om möjligt också det bolag som förvaltar tjänstepensionen för att få information om eventuell påverkan. Finns det villkor som kan påverka pensionsavsättningarna när korttidsarbetet upphör? Finns det utrymme för att komma överens om att arbetsgivaren ska fortsätta  betala in premier som vanligt
  • Har du genom någon annan inkomstrelaterad försäkring genom arbetsgivaren som kan påverkas?

En förutsättning för att din arbetsgivare ska få använda korttidsarbete med statligt stöd är att den arbetstids- och löneminskning som avtalas är samma för alla arbetstagare som deltar inom driftsenheten, och att den arbetstids- och löneminskning som avtalas är i enlighet med de fyra stödnivåerna och den tabell med kostnadsfördelning som regeringen har kommunicerat ut. Se tabell här

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg