Fördelar med kollektivavtal för dig som är arbetsgivare

Ett kollektivavtal är det enklaste sättet för dig som arbetsgivare att få schyssta villkor för din viktigaste resurs – dina anställda. Med kollektivavtal finns spelregler som gäller i din unika bransch och på din arbetsplats.

Kollektivavtalet ger dig och dina anställda en grundtrygghet. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen vet alla vad som gäller och det blir mer tid för både dig och din personal att fokusera på verksamheten.

Personer i ring händerna i mitten Villkoren i kollektivavtalet handlar om allt från att dina anställda omfattas av ett paket som bland annat gör att lön, anställningsform, tjänstepension, arbetstid, semester, uppsägningstid  är reglerat till att du som arbetsgivare får branschanpassade,  långsiktiga, stabila regler som arbetsgivarorganisationer och fackförbund i branschen själva beslutar om.

Medlem i arbetsgivarorganisation

När du som arbetsgivare blir medlem i en arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal får du förhandlingsstöd, aktuell branschinformation samt tillgång till avtalstolkningar och juridisk expertis.

Seriösa företag

Erfarenheter visar att ett företag som har kollektivavtal i vissa situationer bedöms som mer seriöst än företag utan kollektivavtal . Det gäller såväl i affärsförbindelser som när du ska rekrytera ny personal. Vid olika typer av upphandling är kollektivavtal ofta ett krav – inte bara från stat, kommun och landsting, utan även från vissa företag.

En stor fördel med kollektivavtal för arbetsgivarna, förutom ordning och reda, är att det under avtalsperioden råder fredsplikt, det vill säga ingen ska under avtalsperioden kunna strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet.

Rättvisa villkor mellan företagen

Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen vet både arbetsgivare och anställda vilka regler som gäller. De anställda garanteras rimlig lön och villkor som är gemensamma för branschen. På så sätt kan företagen konkurrera på lika villkor utan risk att någon försöker förbättra lönsamheten genom dåliga anställningsvillkor.

Fler fördelar med kollektivavtal

 • Företaget visar att det är seriöst och satsar långsiktigt
 • Företaget kan konkurrera om den mest välutbildade och efterfrågade arbetskraften
 • Branschens arbetsgivare kan påverka villkoren i sitt kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarorganisationen
 • Branschanpassade kollektivavtal ger långsiktiga, stabila regler som arbetsgivarorganisationer och fackförbund i branschen själva beslutar om. Lagar kan däremot ändras snabbt vid ny majoritet i riksdagen.
 • Det är effektivare och går oftast fortare att förhandla med en fackklubb än att prata med varje anställd om alla förändringar och villkor.
 • Inbetalda pensionspremier ger mera pension för pengarna eftersom kollektivavtalad pension har 65 procent lägre avgifter.
 • Flexpension - ett stabilt system inom ramen för ITP med en mängd fördelar för sig som arbetsgivare. 
 • Företaget riskerar inte att inbetalda pensionspremier för anställda med korta jobb försvinner på grund av höga avgifter, vilket är vanligt i individuell tjänstepension.
 • Trygghetsförsäkring för arbetsskada ger ersättning till den skadade utan utredning om vem som är vållande till arbetsskadan. Arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga skador istället för att leta efter syndabockar och döma någon som ansvarig. Utan arbetsskadeförsäkring har den som får en arbetsskada ingen möjlighet till ersättning utan att stämma företaget.
 • Inga stämningar från anställda – förhandlingsordningen ger en billig och snabb tvistelösning, där bara 3 procent av tvisterna går vidare till domstol
 • Företagsanpassade och mer flexibla regler i arbetstidsavtal för branschen än i den tvingande arbetstidslagen .
 • Möjlighet att teckna avtal om turordning vid uppsägningar. Utan kollektivavtal måste arbetsgivaren följa lagens turordningsregler.

Du tjänar på kollektivavtal - som anställd och som arbetsgivare (broschyr)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg